LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gora Przeznaczenia

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

W dotare tutaj
Po wielu latach si prawdy
Krra spoczywa daleko przed tob
Na samym przeznaczenia gry
Niewidomy zakamarki istnienia
tylko na umare gwiazdy
Jutro znowu wstan twoje
Takie same lecz tak bardzo
Oto i ona
Twoja Gra
Tyle lat jej
po wielu wityniach
Pytajc kapanw, i bogw
O lad
Teraz wiesz ju jak
Bye od jej bram
Oto i ona
Twoja Gra
Teraz wiesz ju jak
Bye od jej bram.

Videos

Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis  -  Góra przeznaczenia
Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis-Hidden Dimension (Album 1999)
Artrosis-Hidden Dimension (Album 1999)
Artrosis - Szmaragdowa noc (Emerald Night) Live In Krakow (2000)
Artrosis - Szmaragdowa noc (Emerald Night) Live In Krakow (2000)