LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gora Przeznaczenia

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

W dotare tutaj
Po wielu latach dowiesz si
Krra spoczywa gdzie przed tob
Na dnie przeznaczenia gry
Niewidomy przemierzasz zakamarki
tylko na umare gwiazdy
Jutro znowu wstan twoje
same lecz tak bardzo inne
Oto i ona
Twoja Gra
Tyle lat jej
po wielu wityniach
Pytajc kapanw, i bogw
O lad
Teraz ju jak bardzo
Bye od jej bram
Oto i ona
Gra Przeznaczenia
Teraz ju jak bardzo
Bye od jej bram.

Videos

Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis  -  Góra przeznaczenia
Artrosis - Góra przeznaczenia
Artrosis-Hidden Dimension (Album 1999)
Artrosis-Hidden Dimension (Album 1999)
Artrosis - Szmaragdowa noc (Emerald Night) Live In Krakow (2000)
Artrosis - Szmaragdowa noc (Emerald Night) Live In Krakow (2000)