LOADING ...

Luyện nghe bài hát Goodbye Game

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

me why I'm living,
Some my work seem so in vain.
I talk to you, you hear nothing that I say.
What's up with game?
Why am I so
Why am I always checking for these
If he aint none of home girl's rules.
Why do I
I'd rather play

Oh, I can't a fool anymore, (no)
No, I need a game anymore,
(You could the fool, yeah)
I'ma my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I can't play a anymore (noo)
No I don't need a anymore,
(You could the fool)
play my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

Hit the highway,
you a cab,
Gimme my keys
to baggage,
You bagging me
I'm gonna smile I wave,
(Goodbye baby)
I can take the low
got no pride
I putting up a fight
Get out the boxing
Its T.K.O.
that way,
I'd rather alone,

Oh, I play a fool anymore, (no)
No, I need a game anymore,
(You play the fool, yeah)
I'ma my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I can't play a anymore (noo)
No I don't need a anymore,
(You play the fool, eh)
I'ma play my hero, you gon be a
(I'm the goodbye game)

We the game
Until we it
I'd leave ya
I do,
I'd say
I loved a
And be a quitter,
I'm still a winner,

(Oh, oh, oh, oh, oh -oh-oh)
oh, oh, oh, oh, oh
(oh, oh)
When it so bad say oh
(Oh)
Sing it one time with me
(Oh) oh
(Oh, oh, oh, oh-oh-oh)
I just can't take the way I right now
Say oh
(Oh, oh)
Oh-oh, one time
(Oh)
I'd play alone,

Oh, I can't a fool anymore, (no)
No, I don't need a anymore,
(You play the fool, eh)
I'ma my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd rather alone)
Oh, I can't a fool anymore (noo)
No I don't need a anymore,
(You play the fool, yeah)
play my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

Videos

Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Goodbye Game
Goodbye Game
Chrisette Michele - Epiphany (I'm Leaving)
Chrisette Michele - Epiphany (I'm Leaving)
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game (Lopez Tonight Live)
Chrisette Michele - Goodbye Game (Lopez Tonight Live)
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game at Rams Head Live 01.21.11
Chrisette Michele - Goodbye Game at Rams Head Live 01.21.11
Top Tracks - Chrisette Michele
Top Tracks - Chrisette Michele
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
Goodbye Game - Chrisette Michelle (Cover) | Random Structure TV
Goodbye Game - Chrisette Michelle (Cover) | Random Structure TV
Chrisette Michele Goodbye Game
Chrisette Michele Goodbye Game
CHRISETTE MICHELE GOODBYE GAME
CHRISETTE MICHELE GOODBYE GAME
Chrisette Michele   Goodbye Game Instrumental
Chrisette Michele Goodbye Game Instrumental
Chrisette Michele...GOODBYE GAME (CHOPPED)
Chrisette Michele...GOODBYE GAME (CHOPPED)
Goodbye Game Chrisette Michele
Goodbye Game Chrisette Michele
Chrissette Michelle Performs *Goodbye Game* Live On George Lopez Tonight 12/15/2010
Chrissette Michelle Performs *Goodbye Game* Live On George Lopez Tonight 12/15/2010