LOADING ...

Luyện nghe bài hát Goodbye Game

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

me why I'm living,
Some days my work so in vain.
I talk to you, you hear nothing that I say.
What's up with game?
Why am I so
Why am I always checking for these
If he aint hearing none of home rules.
Why do I
I'd rather play

Oh, I play a fool anymore, (no)
No, I don't a game anymore,
(You play the fool, yeah)
play my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I play a fool anymore (noo)
No I don't a game anymore,
(You play the fool)
I'ma my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

Hit the highway,
you a cab,
Gimme back my
to baggage,
You ain't me
I'm gonna when I wave,
(Goodbye baby)
I can take the low
Ain't got no
I putting up a fight
Get out the ring
Its T.K.O.
that way,
I'd play alone,

Oh, I can't play a anymore, (no)
No, I need a game anymore,
(You play the fool, yeah)
play my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd rather alone)
Oh, I play a fool anymore (noo)
No I need a game anymore,
(You could the fool, eh)
I'ma my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

We play the
we lose it
I'd rather ya
I do,
I'd say
I loved a
And be a quitter,
I'm still a winner,

(Oh, oh, oh, oh, oh -oh-oh)
oh, oh, oh, oh, oh
(oh, oh)
When it so bad say oh
(Oh)
it one more time with me
(Oh) oh
(Oh, oh, oh, oh-oh-oh)
I can't take the way I feel right now
Say oh
(Oh, oh)
Oh-oh, one time
(Oh)
I'd play alone,

Oh, I play a fool anymore, (no)
No, I don't a game anymore,
(You play the fool, eh)
play my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd rather alone)
Oh, I can't play a anymore (noo)
No I don't a game anymore,
(You play the fool, yeah)
I'ma my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

Videos

Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Goodbye Game
Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Chrisette Michele - Goodbye Game (Lopez Tonight Live)
Chrisette Michele - Goodbye Game (Lopez Tonight Live)
Chrisette Michele - Epiphany (I'm Leaving)
Chrisette Michele - Epiphany (I'm Leaving)
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele Blame It On Me
Chrisette Michele Blame It On Me
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
Top Tracks - Chrisette Michele
Top Tracks - Chrisette Michele
Chrisette Michele- Goodbye Game (cover by Kambrea)
Chrisette Michele- Goodbye Game (cover by Kambrea)
"Goodbye Game" by Chrisette Michele live at Best Buy Theater New York City 12/23/11
"Goodbye Game" by Chrisette Michele live at Best Buy Theater New York City 12/23/11
Chrisette Michele-Goodbye Game
Chrisette Michele-Goodbye Game
Chrisette Michele   Goodbye Game Instrumental
Chrisette Michele Goodbye Game Instrumental
Goodbye Game Chrisette Michele
Goodbye Game Chrisette Michele
Chrisette Michele...GOODBYE GAME (CHOPPED)
Chrisette Michele...GOODBYE GAME (CHOPPED)
Chrissette Michelle Performs *Goodbye Game* Live On George Lopez Tonight 12/15/2010
Chrissette Michelle Performs *Goodbye Game* Live On George Lopez Tonight 12/15/2010