LOADING ...

Luyện nghe bài hát Goodbye Game

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

me why I'm living,
Some days my work so in vain.
I talk to you, you don't nothing that I say.
What's up with this
Why am I so
Why am I checking for these fools?
If he aint none of home girl's rules.
Why do I
I'd rather alone

Oh, I play a fool anymore, (no)
No, I need a game anymore,
(You could the fool, yeah)
I'ma my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I can't play a fool (noo)
No I don't a game anymore,
(You play the fool)
I'ma play my hero, you gon be a
(I'm playing the game)

Hit the highway,
you a cab,
Gimme back my
to baggage,
You bagging me
I'm gonna smile I wave,
(Goodbye baby)
I can take the low
got no pride
I ain't putting up a
Get out the boxing
Its T.K.O.
that way,
I'd play alone,

Oh, I can't a fool anymore, (no)
No, I don't a game anymore,
(You play the fool, yeah)
play my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I can't play a fool (noo)
No I need a game anymore,
(You play the fool, eh)
play my hero, you gon be a zero
(I'm playing the game)

We play the
Until we it
I'd rather ya
I do,
I'd say
I a cheater
And be a quitter,
I'm still a winner,

(Oh, oh, oh, oh, oh -oh-oh)
oh, oh, oh, oh, oh
(oh, oh)
When it so bad say oh
(Oh)
it one more time with me
(Oh) oh
(Oh, oh, oh, oh-oh-oh)
I just can't take the way I right now
Say oh
(Oh, oh)
Oh-oh, one time
(Oh)
I'd rather alone,

Oh, I can't play a anymore, (no)
No, I don't need a anymore,
(You could the fool, eh)
I'ma my hero, you gon be a zero, oh
(Ohhh, I'd play alone)
Oh, I play a fool anymore (noo)
No I don't a game anymore,
(You play the fool, yeah)
I'ma play my hero, you gon be a
(I'm the goodbye game)

Videos

Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game with lyrics on screen
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Chrisette Michele - Goodbye Game [Official Live Music Video]
Goodbye Game
Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
The Game - Let Us Live -LAX [dirty version]
Chrisette Michele performs w/ Michael Bearden & The Ese Vatos Goodbye Game
Chrisette Michele performs w/ Michael Bearden & The Ese Vatos Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Chrisette Michele - Goodbye Game - The Wendy Williams Show
Goodbye Game - Chrisette Michelle (Cover) | Random Structure TV
Goodbye Game - Chrisette Michelle (Cover) | Random Structure TV
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michelle - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
Chrisette Michele - Goodbye Game LIVE 1/12/13
Carleita Live- "Goodbye Game" Chrisette Michele
Carleita Live- "Goodbye Game" Chrisette Michele
Chrisette Michele Goodbye Game
Chrisette Michele Goodbye Game
Chrisette Michele- Goodbye Game
Chrisette Michele- Goodbye Game
CHRISETTE MICHELE - GoodBye Game [ LIVE ]
CHRISETTE MICHELE - GoodBye Game [ LIVE ]
Chrisette Michele   Goodbye Game Instrumental
Chrisette Michele Goodbye Game Instrumental
Chrisette Michele - Goodbye Game
Chrisette Michele - Goodbye Game
Goodbye Game Chrisette Michele
Goodbye Game Chrisette Michele
Chrisette Michele "Goodbye Game" video live performance - Parlé Magazine
Chrisette Michele "Goodbye Game" video live performance - Parlé Magazine
Chrisette Michele- Fragile Lyrics
Chrisette Michele- Fragile Lyrics