LOADING ...

Luyện nghe bài hát Good Day

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

So you don't hear about my good song?
You wanna hear about how I am getting on
With all the things I can get done
The sun is in the sky and I am by my

So you don't wanna hear about my day?
You have better to do than to hear me say
God, it's a lovely day, everything's been going my way
I took out the trash and I'm on fire

So you don't wanna hear about my good
You don't have the guts to the truth or consequence
is in the eye of the beholder
And it's even better over your cold shoulder

I'm not suggesting you get to line me up for
But think about the bridges you are burning and I'm betting
That even though you knew it the start
You'd rather be a than be an ordinary broken heart

So go ahead and about your bad day
I want all the of the pain and misery
That you are on the others
I consider them my sisters and I their numbers

God, it's been a lovely day, everything's going my way
I took up today, I'm on fire
I up the pieces of my broken ego
I have made my peace as far as you and me go

But I'd love to you up to see the place
I'd like to do more survive, I'd like to rub it in your face

Hey, been a lovely day, everything is going my way
I had so much fun today and I'm on
God, it's a lovely day every thing's been going my way
Ever since you went away, hey, I'm on

I'm on fire, I'm on fire, I'm on
I'm on fire, I'm on
I'm on fire, I'm on
So you don't wanna hear my good day?

Videos

The Dresden Dolls - Good Day
The Dresden Dolls - Good Day
The Dresden Dolls - Good Day [OFFICIAL VIDEO]
The Dresden Dolls - Good Day [OFFICIAL VIDEO]
Good Day
Good Day
The Dresden Dolls - Good Day (Live: In Paradise 2005)
The Dresden Dolls - Good Day (Live: In Paradise 2005)
The Dresden Dolls Good Day subtítulos en español
The Dresden Dolls Good Day subtítulos en español
Good day - The  Dresden  Dolls
Good day - The Dresden Dolls
1/16 Dresden Dolls - Good Day @ Coney Island Amphitheater, Brooklyn, NY 8/27/16
1/16 Dresden Dolls - Good Day @ Coney Island Amphitheater, Brooklyn, NY 8/27/16
The Dresden Dolls - Good Day (LYRICS ON SCREEN) 📺
The Dresden Dolls - Good Day (LYRICS ON SCREEN) 📺
good day by the dresden dolls
good day by the dresden dolls
The Dresden Dolls UNRELEASED "Good Day" Debut CD Release Boston (2003)
The Dresden Dolls UNRELEASED "Good Day" Debut CD Release Boston (2003)
Good Day by the Dresden Dolls cover
Good Day by the Dresden Dolls cover
Good Day- The Dresden Dolls
Good Day- The Dresden Dolls
The Dresden Dolls Inauguration Day - Good Day at the 9:30 Club, Washington DC
The Dresden Dolls Inauguration Day - Good Day at the 9:30 Club, Washington DC
"Good Day" - The Dresden Dolls.
"Good Day" - The Dresden Dolls.
Truce - Dresden Dolls
Truce - Dresden Dolls
Dresden Dolls - "Good Day"
Dresden Dolls - "Good Day"
Dresden Dolls - Good Day - Hamburg
Dresden Dolls - Good Day - Hamburg
THE DRESDEN DOLLS (the dresden doll album)
THE DRESDEN DOLLS (the dresden doll album)
Dresden Dolls - Good Day
Dresden Dolls - Good Day
The Dresden Dolls - Backstabber [OFFICIAL VIDEO]
The Dresden Dolls - Backstabber [OFFICIAL VIDEO]