LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gonna Send You Back To Walker

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You know that, you had nothin' when I met you,
But look you got now
Sometimes I wonder, did I a mistake
When I brought you to the

Gonna send you to Walker
Girl, where you belong
Since you've got in the big city
Well, you been started me wrong

Your mama and daddy done told me, baby
Not to bring you to the
I you to the city
And the bright knocked you out

Now I'm send you back to Walker
Girl, that's you belong, I know
Since you've been got in the big
Well, you been started me wrong

Get out here, baby,

You know that, your and your daddy now told me, baby
Not to bring you to the
I brought you the city
And the bright knocked you out

I'm gonna you back to Walker
Girl, that's where you belong, I know,
Since you've got in the big city
Well, you been started me wrong

I know you been me wrong, ah, so long
I'm gonna you back where you belong
Alright, alright, put you down, send you back
Goodbye baby, ah so long, hey, hey, goodbye

Videos

Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
The Animals "The Best of The Animals" - Full Album (1966)
The Animals "The Best of The Animals" - Full Album (1966)
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
Animals - Gonna Send You Back To Walker (Gonna Send You Back
Animals - Gonna Send You Back To Walker (Gonna Send You Back
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
Gonna Send You Back To Walker - Animals
Gonna Send You Back To Walker - Animals
the animals greatest hits playlist
the animals greatest hits playlist
Louisiana Blues - Eric Burdon & The Animals
Louisiana Blues - Eric Burdon & The Animals
Jailhouse Rock - Eric Burdon & the Animals
Jailhouse Rock - Eric Burdon & the Animals
Gonna Send You Back To Walker - The Progressions with Big John
Gonna Send You Back To Walker - The Progressions with Big John
Animals & Friends - 'Gonna send you Back To Walker'' & 'I'm Gonna Change The World' 19 aug 2012
Animals & Friends - 'Gonna send you Back To Walker'' & 'I'm Gonna Change The World' 19 aug 2012
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
"Gonna Send You Back to Walker" and "Broke & Jobless Blues" (original song)
"Gonna Send You Back to Walker" and "Broke & Jobless Blues" (original song)
The Animals "The Animals" (US version) - Full Album (1964)
The Animals "The Animals" (US version) - Full Album (1964)
Eric Burdon - Gonna Send You Back To Walker
Eric Burdon - Gonna Send You Back To Walker