LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gonna Send You Back To Walker

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You know that, you had nothin' when I met you,
But what you got now
Sometimes I wonder, did I a mistake
When I you to the south

Gonna send you to Walker
Girl, that's where you
Since you've been got in the big
Well, you started treatin' me wrong

Your mama and your daddy told me, baby
Not to you to the south
I brought you to the
And the lights knocked you out

Now I'm gonna send you to Walker
Girl, that's you belong, I know
you've been got in the big city
Well, you been started me wrong

Get out here, baby,

You that, your mama and your daddy now told me, baby
Not to bring you to the
I brought you the city
And the bright knocked you out

I'm gonna send you back to
Girl, where you belong, I know, baby
you've been got in the big city
Well, you been treatin' me wrong

I know you been treatin' me wrong, ah, so
I'm send you back where you belong
Alright, alright, put you down, send you back
baby, ah so long, hey, hey, goodbye baby

Videos

Gonna Send You Back To Walker - The Animals
Gonna Send You Back To Walker - The Animals
The Animals - Gon na Send You Back To Walk er
The Animals - Gon na Send You Back To Walk er
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
The Animals - Send You Back To Walker
The Animals - Send You Back To Walker
Gonna send you back to walker - The animals (1964)
Gonna send you back to walker - The animals (1964)
the Animals Gonna send you back to Walker
the Animals Gonna send you back to Walker
The Animals - Gonna Send You Back to Walker
The Animals - Gonna Send You Back to Walker
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
The Animals - Gonna send you back to Walker
The Animals - Gonna send you back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
The Animals, Gonna send you back to Walker, Single 1966
The Animals, Gonna send you back to Walker, Single 1966
THE ANIMALS (U.K) - Gonna Send  You Back To Walker
THE ANIMALS (U.K) - Gonna Send You Back To Walker
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
6  ANIMALS & Friends ft ZOOT MONEY - 'Gonna Send You Back To Walker'' 10 dec 2012 Bluescafe NL
6 ANIMALS & Friends ft ZOOT MONEY - 'Gonna Send You Back To Walker'' 10 dec 2012 Bluescafe NL
The Animals - Gonna Send You Back To Walker
The Animals - Gonna Send You Back To Walker
The Animals Eric Burdon  Gonna Sent You Back To Walker
The Animals Eric Burdon Gonna Sent You Back To Walker
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
Timmy Shaw - Gonna Send You Back To Georgia (A City Slick)
The Animals - Gonna Send You Back To Walker
The Animals - Gonna Send You Back To Walker
The Best of The Animals Gonna send you Back to  Walker - Quality
The Best of The Animals Gonna send you Back to Walker - Quality
Gonna send you back to Walker - The new Animals (Coverama 2009)
Gonna send you back to Walker - The new Animals (Coverama 2009)