LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gonna Send You Back To Walker

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You that, you had nothin' when I met you, baby
But what you got now
I wonder, did I make a mistake
When I brought you to the

Gonna send you back to
Girl, where you belong
you've been got in the big city
Well, you been treatin' me wrong

Your mama and your daddy done me, baby
Not to bring you to the
I brought you to the
And the bright lights you out

Now I'm gonna send you to Walker
Girl, that's where you belong, I
you've been got in the big city
Well, you been started treatin' me

Get out here, baby,

You know that, your and your daddy now told me, baby
Not to bring you to the
I brought you the city
And the lights knocked you out

I'm gonna you back to Walker
Girl, that's where you belong, I know,
Since you've been got in the big
Well, you been started me wrong

I know you been treatin' me wrong, ah, so
I'm gonna send you back where you
Alright, alright, put you down, send you home
Goodbye baby, ah so long, hey, hey, goodbye

Videos

Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker - The Animals
Gonna Send You Back To Walker - The Animals
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
Eric Burdon - Boom Boom / Gonna Send You Back To Walker (1995)
The Animals - Gonna Send You Back to Walker
The Animals - Gonna Send You Back to Walker
The Animals "The Best of The Animals" - Full Album (1966)
The Animals "The Best of The Animals" - Full Album (1966)
The Animals - Send You Back To Walker
The Animals - Send You Back To Walker
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
Old Dawgz - Gonna Send You Back To Walker -  7/27/13
Old Dawgz - Gonna Send You Back To Walker - 7/27/13
The Animals - Gonna send you back to walker (UK, 1964)
The Animals - Gonna send you back to walker (UK, 1964)
THE ANIMALS (U.K) - Gonna Send  You Back To Walker
THE ANIMALS (U.K) - Gonna Send You Back To Walker
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
THE ANIMALS & FRIENDS - Gonna Send You Back To Walker - Spiritof66 09 july 2012
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back To Walker
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back to Walker
Gonna Send You Back To Walker - The Best of The Animals
Gonna Send You Back To Walker - The Best of The Animals
The Best of The Animals - B4  Gonna Send You Back To Walker  2:22/Abko Records 1973
The Best of The Animals - B4 Gonna Send You Back To Walker 2:22/Abko Records 1973
The Animals Eric Burdon Gonna send you back to walker
The Animals Eric Burdon Gonna send you back to walker
Send You Back to Walker
Send You Back to Walker
Gonna Send You Back To Walker - Animals
Gonna Send You Back To Walker - Animals
The Best of The Animals Gonna send you Back to  Walker - Quality
The Best of The Animals Gonna send you Back to Walker - Quality