LOADING ...

Golly! Golly! Go Buddy!

Song info

"Golly! Golly! Go Buddy!" Videos

Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy! (Audio)
Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy! (Audio)
Bow Wow Wow - Annabella -- Golly Golly Go Buddy - Santa Ana - May 21, 2016
Bow Wow Wow - Annabella -- Golly Golly Go Buddy - Santa Ana - May 21, 2016
Bow wow wow. golly golly go buddy .USA
Bow wow wow. golly golly go buddy .USA
"Golly, Golly" - Bow Wow Wow
"Golly, Golly" - Bow Wow Wow
Golly! Golly! Go Buddy!
Golly! Golly! Go Buddy!
Bow Wow Wow : Golly Golly Go Buddy : AUDIO Punk Vinyl
Bow Wow Wow : Golly Golly Go Buddy : AUDIO Punk Vinyl
Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy! ( Chloe Demetria ) 6-14-2013
Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy! ( Chloe Demetria ) 6-14-2013
Golly! Golly! Go Buddy! (Live)
Golly! Golly! Go Buddy! (Live)
club80's on Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy
club80's on Bow Wow Wow - Golly! Golly! Go Buddy
Bow Wow Wow - What's The Time (Hey Buddy)
Bow Wow Wow - What's The Time (Hey Buddy)
Bow Wow Wow - Orang-Outang (Audio)
Bow Wow Wow - Orang-Outang (Audio)
Bow Wow Wow - Boston 1983, WBCN FM
Bow Wow Wow - Boston 1983, WBCN FM
Bow Wow Wow Live MTV New Year's Eve Ball 31.12.81
Bow Wow Wow Live MTV New Year's Eve Ball 31.12.81
Bow Wow Wow - See Jungle!...
Bow Wow Wow - See Jungle!...
Top Tracks - Bow Wow Wow
Top Tracks - Bow Wow Wow
Bow Wow Wow - What's The Time (Hey Buddy) (Audio)
Bow Wow Wow - What's The Time (Hey Buddy) (Audio)
Bow Wow Wow - Chihuahua (12" Version) (Audio)
Bow Wow Wow - Chihuahua (12" Version) (Audio)
Bow Wow Wow - In Concert (1982)
Bow Wow Wow - In Concert (1982)
Bow Wow Wow - Live Sefton Park Liverpool 1982
Bow Wow Wow - Live Sefton Park Liverpool 1982
Bow Wow Wow - Go Wild in the Country (Audio)
Bow Wow Wow - Go Wild in the Country (Audio)

Lyrics

VERSE:
Does she wanna be prowlin' with the lion eat a sna-a-a-a-a-a-a-ake
(Golly! Golly! Go Buddy!)
Does she wanna stop prowlin' with the lion eat a lion-ion-ion heart
(Golly! Golly! Go Buddy!)
Does she wanna be runnin' with the lion eat a sna-a-a-a-ake yeah
(Golly! Golly! Go Buddy!)
Does she wanna stop runnin' with the lion eat a lion-ion-ion heart
(Golly! Golly! Go Buddy!) O-kee-i-ee-o

CHORUS:
Golly! Golly! Go Buddy! O-kee-i-ee-o
Golly! Golly! Go Buddy! Si...
Golly! Golly! Go Buddy! O-kee-i-ee-o
Golly! Golly! Go Buddy! like a lion heart
Golly! Golly! Go Buddy! O-kee-i-ee-o
Golly! Golly! Go Buddy! prowlin' howlin'
Golly! Golly! Go Buddy! O-kee-i-ee-o
Golly! Golly! Go Buddy!

VERSE:
Those that eat...
(Golly! Golly! Go Buddy!)
Those eat... little piggy-iggy eyes
(Go
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 11 minutes 32 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Golly! Golly! Go Buddy!"