LOADING ...

Luyện nghe bài hát God Of This City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Youre the God of city
Youre the King of people
Youre the Lord of this
You are

the light in this darkness
Youre the hope to the
the peace to the restless
You are

is no one like our God
There is no one our God

Greater have yet to come
And greater things are still to be in this city
Greater things have yet to
And greater things are still to be done in this

Youre the God of this
Youre the King of these
Youre the Lord of this
You are

the light in this darkness
Youre the hope to the
Youre the to the restless
You are

There is no one our God
is no one like our God

Greater things yet to come
And greater things are to be done in this city
Greater things have yet to
And greater things are still to be in this city

Greater have yet to come
And greater things are still to be in this city
Greater have yet to come
And things are still to be done here

is no one like our God
There is no one you God

We
Greater have yet to come
And greater things are still to be done in city
We
Greater things yet to come
And greater things are still to be done in city

Greater things have yet to
And greater things are still to be done in this
Greater have yet to come
And greater things are still to be done

We believe, we greater things
Greater things, things
Greater things, greater

Videos

Chris Tomlin - God Of This City (Lyrics And Chords)
Chris Tomlin - God Of This City (Lyrics And Chords)
God of this City - Chris Tomlin
God of this City - Chris Tomlin
Chris Tomlin - God of this city (Lyrics)
Chris Tomlin - God of this city (Lyrics)
Chris Tomlin - God of this City
Chris Tomlin - God of this City
Chris Tomlin talks about "God of This City"
Chris Tomlin talks about "God of This City"
God Of This City - Chris Tomlin
God Of This City - Chris Tomlin
God of This City // Chris Tomlin // New Song Cafe
God of This City // Chris Tomlin // New Song Cafe
God of this City - Chris Tomlin (with lyrics)
God of this City - Chris Tomlin (with lyrics)
Chris Tomlin- God of This City- Live 1-15-2013
Chris Tomlin- God of This City- Live 1-15-2013
Bluetree - God Of This City (album version)
Bluetree - God Of This City (album version)
Chris Tomlin - God Of This City (Tradução) - Novela Jesus
Chris Tomlin - God Of This City (Tradução) - Novela Jesus
God of This City   Live From Passion - Chris Tomlin
God of This City Live From Passion - Chris Tomlin
Passion - God Of This City (with lyrics)
Passion - God Of This City (with lyrics)
Chris Tomlin - Our God (Live)
Chris Tomlin - Our God (Live)
Chris Tomlin - God Of This City
Chris Tomlin - God Of This City
God Of The City-Chris Tomlin-Worship Video w/lyrics
God Of The City-Chris Tomlin-Worship Video w/lyrics
Trilha Sonora Da Novela Jesus - God Of This City ( Deus Desta Cidade )
Trilha Sonora Da Novela Jesus - God Of This City ( Deus Desta Cidade )
"God Of This City" - Chris Tomlin ("Jesus")
"God Of This City" - Chris Tomlin ("Jesus")
God Of This City (by Bluetree) - Fishermen's Project // Cover
God Of This City (by Bluetree) - Fishermen's Project // Cover
Chris Tomlin, God of this City - Music Video
Chris Tomlin, God of this City - Music Video