LOADING ...

Luyện nghe bài hát God Of This City

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Youre the God of this
Youre the King of people
the Lord of this nation
You are

Youre the light in darkness
Youre the hope to the
Youre the to the restless
You are

There is no one our God
There is no one our God

Greater have yet to come
And greater things are still to be in this city
Greater have yet to come
And greater things are still to be done in this

Youre the God of city
the King of these people
Youre the Lord of nation
You are

the light in this darkness
Youre the hope to the
Youre the peace to the
You are

There is no one our God
is no one like our God

Greater have yet to come
And greater things are to be done in this city
Greater things yet to come
And greater things are still to be done in city

Greater things have yet to
And greater things are still to be done in city
Greater things yet to come
And greater things are still to be done

is no one like our God
There is no one you God

We
Greater have yet to come
And greater things are still to be done in this
We
things have yet to come
And greater things are to be done in this city

things have yet to come
And greater things are still to be in this city
Greater things have yet to
And greater things are still to be done

We believe, we believe things
Greater things, greater
Greater things, things

Videos

God of this City - Chris Tomlin
God of this City - Chris Tomlin
Chris Tomlin - God Of This City (Lyrics And Chords)
Chris Tomlin - God Of This City (Lyrics And Chords)
Chris Tomlin - God of this city (Lyrics)
Chris Tomlin - God of this city (Lyrics)
Chris Tomlin talks about "God of This City"
Chris Tomlin talks about "God of This City"
Chris Tomlin - God of this City
Chris Tomlin - God of this City
Bluetree - God Of This City (album version)
Bluetree - God Of This City (album version)
God of This City // Chris Tomlin // New Song Cafe
God of This City // Chris Tomlin // New Song Cafe
Chris Tomlin- God of This City- Live 1-15-2013
Chris Tomlin- God of This City- Live 1-15-2013
God Of This City
God Of This City
God of This City - Chris Tomlin (Lyrics)
God of This City - Chris Tomlin (Lyrics)
Chris Tomlin - God Of This City
Chris Tomlin - God Of This City
God Of This City (Hello Love 2008 Album Version)
God Of This City (Hello Love 2008 Album Version)
God Of This City - Chris Tomlin
God Of This City - Chris Tomlin
Chris Tomlin, God of this City - Music Video
Chris Tomlin, God of this City - Music Video
God Of This City (by Bluetree) - Fishermen's Project // Cover
God Of This City (by Bluetree) - Fishermen's Project // Cover
God of this City - Chris Tomlin (with lyrics)
God of this City - Chris Tomlin (with lyrics)
God of This City - Chris Tomlin (Hip Hop Version by J. Hand)
God of This City - Chris Tomlin (Hip Hop Version by J. Hand)
God of This City   Live From Passion - Chris Tomlin
God of This City Live From Passion - Chris Tomlin
God of this City
God of this City
God Of This City - Chris Tomlin
God Of This City - Chris Tomlin