LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go Figure

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just you learned the game of life
All the change overnight
Whoa-o-oh, go

It seems so to even try
But taking a chance never felt so
Whoa-o-oh go

You have a you wanna be
The center of the
Just when you think it's
You a way to keep it going on

you fall before you fly
Sometimes you when you should cry
Go figure when things got up

You to give up
Nothing seemed right but it out fine
Go figure, go whoa, whoa

It's so dangerous to it safe
You get what you by giving it away
go figure, go figure

You're trying so to be someone else
all you needed to be was yourself
Whoa, whoa go figure yeah, yeah,

Not is what it seems
It's never just one
When life making sense
The world is down again

you fall before you fly
Sometimes you when you should cry
Go figure, go figure when things got up

You to give up
Nothing seemed right but it turned out
Go figure, go figure, whoa, whoa, go
Whoa,

Did you really your destiny was a one way street?
You gotta be ready for
Just set your whole life free,

Sometimes you before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure, go figure when things got up

You wanted to up
Nothing seemed but it turned out fine
Go figure, go

you fall before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure when things got up

You to give up
Nothing right but it turned out fine yeah, yeah
Go figure, go figure, whoa, whoa go
Whoa, whoa, go

Videos

Go Figure
Go Figure
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Go Figure - Final Routine
Go Figure - Final Routine
Everlife - Real Wild Child
Everlife - Real Wild Child
Everlife
Everlife
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Go Figure
Go Figure
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - Reflection
Everlife - Reflection
Go Figure (soundtrack)
Go Figure (soundtrack)
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Everlife - Lead The Way
Everlife - Lead The Way
Go Figure ( Cover)
Go Figure ( Cover)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure soundtrack
Go Figure soundtrack
VDEKAR07273 Go Figure Everlife
VDEKAR07273 Go Figure Everlife