LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go Figure

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just you learned the game of life
All the change overnight
Whoa-o-oh, go

It seems so to even try
But taking a chance never felt so
go figure

You have a dream you be
The of the story
Just you think it's going
You a way to keep it going on

you fall before you fly
Sometimes you when you should cry
Go figure things got messed up

You to give up
Nothing right but it turned out fine
Go figure, go figure whoa,

It's so dangerous to play it
You get you want by giving it away
Whoa-o-oh go figure, go

You're trying so to be someone else
When all you needed to be was
Whoa, go figure yeah, yeah, yeah

Not everything is what it
It's never just one
When life starts sense
The world is upside again

Sometimes you fall you fly
Sometimes you when you should cry
Go figure, go when things got messed up

You wanted to up
Nothing seemed right but it out fine
Go figure, go figure, whoa, whoa, go
Whoa,

Did you really think your was a one way street?
You be ready for anything
Just set whole life free, yeah

Sometimes you before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure, go figure when things got up

You wanted to up
Nothing seemed right but it out fine
Go figure, go

Sometimes you fall you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure when got messed up

You wanted to up
Nothing seemed but it turned out fine yeah, yeah
Go figure, go figure, whoa, go figure
Whoa, whoa, go

Videos

Go Figure
Go Figure
Everlife - go figure ( With Lyrics )
Everlife - go figure ( With Lyrics )
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Go Figure--Everlife
Go Figure--Everlife
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
Go Figure Everlife
Go Figure Everlife
Go Figure! End Credits
Go Figure! End Credits
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Everlife - Find Yourself In You
Everlife - Find Yourself In You
Go Figure (Karaoke Instrumental)
Go Figure (Karaoke Instrumental)
everlife 「Go Figure」 Lyric Video
everlife 「Go Figure」 Lyric Video
Everlife - Real Wild Child
Everlife - Real Wild Child
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Thirteen - Go Figure - Everlife
Thirteen - Go Figure - Everlife
Go Figure - Everlife
Go Figure - Everlife
Go Figure
Go Figure
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Everlife - Radio Disney Concert (ALL)
Everlife - Radio Disney Concert (ALL)
Go Figure - Everlife - Emily Osment!!!
Go Figure - Everlife - Emily Osment!!!