LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go Figure

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just when you the game of life
All the change overnight
Whoa-o-oh, go

It seems so to even try
But taking a never felt so right
Whoa-o-oh go

You have a dream you be
The of the story
Just when you think it's
You find a way to keep it on

you fall before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure things got messed up

You wanted to up
Nothing seemed right but it turned out
Go figure, go figure whoa,

so dangerous to play it safe
You get what you want by giving it
Whoa-o-oh go figure, go

You're so hard to be someone else
When all you to be was yourself
Whoa, go figure yeah, yeah, yeah

Not is what it seems
It's just one meaning
When starts making sense
The is upside down again

Sometimes you fall you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure, go when things got messed up

You to give up
Nothing seemed right but it turned out
Go figure, go figure, whoa, whoa, go
Whoa,

Did you really think your destiny was a one way
You be ready for anything
Just set whole life free, yeah

Sometimes you fall you fly
Sometimes you laugh when you cry
Go figure, go when things got messed up

You to give up
Nothing seemed right but it out fine
Go figure, go

Sometimes you fall you fly
Sometimes you laugh when you cry
Go figure when things got up

You wanted to up
Nothing seemed right but it turned out yeah, yeah
Go figure, go figure, whoa, whoa go
Whoa, whoa, go

Videos

Go Figure
Go Figure
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Go Figure - Final Routine
Go Figure - Final Routine
Everlife - Real Wild Child
Everlife - Real Wild Child
Everlife
Everlife
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Go Figure
Go Figure
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - Reflection
Everlife - Reflection
Go Figure (soundtrack)
Go Figure (soundtrack)
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Everlife - Lead The Way
Everlife - Lead The Way
Go Figure ( Cover)
Go Figure ( Cover)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure soundtrack
Go Figure soundtrack
VDEKAR07273 Go Figure Everlife
VDEKAR07273 Go Figure Everlife