LOADING ...

Luyện nghe bài hát Go Figure

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Just when you learned the of life
All the rules overnight
Whoa-o-oh, go

It seems so wrong to try
But taking a chance never felt so
go figure

You have a you wanna be
The of the story
Just when you think going
You find a way to keep it on

you fall before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure things got messed up

You to give up
Nothing seemed right but it turned out
Go figure, go figure whoa,

It's so to play it safe
You get what you want by giving it
Whoa-o-oh go figure, go

You're trying so to be someone else
all you needed to be was yourself
Whoa, whoa go figure yeah, yeah,

Not is what it seems
It's just one meaning
When life starts making
The is upside down again

you fall before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure, go figure when things got up

You to give up
Nothing right but it turned out fine
Go figure, go figure, whoa, whoa, go
Whoa,

Did you really think your destiny was a one way
You be ready for anything
set your whole life free, yeah

Sometimes you before you fly
Sometimes you laugh when you cry
Go figure, go figure when got messed up

You wanted to up
Nothing right but it turned out fine
Go figure, go

you fall before you fly
Sometimes you laugh you should cry
Go figure when got messed up

You to give up
Nothing right but it turned out fine yeah, yeah
Go figure, go figure, whoa, whoa go
Whoa, whoa, go

Videos

Go Figure
Go Figure
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
"Everlife - Go Figure with Lyrics"
Everlife - Go Figure
Everlife - Go Figure
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Nightcore - Go Figure (Everlife)
Go Figure - Final Routine
Go Figure - Final Routine
Everlife - Real Wild Child
Everlife - Real Wild Child
Everlife
Everlife
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Everlife - Real Wild Child (Official Music Video HD)
Go Figure
Go Figure
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Save Me(+Lyrics)
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - Strangers Like Me
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - go figure.......i changed the words
Everlife - Reflection
Everlife - Reflection
Go Figure (soundtrack)
Go Figure (soundtrack)
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Go Figure ~ Katelin and Spencer
Everlife - Lead The Way
Everlife - Lead The Way
Go Figure ( Cover)
Go Figure ( Cover)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure (Chipmunk Version)
Go Figure soundtrack
Go Figure soundtrack
VDEKAR07273 Go Figure Everlife
VDEKAR07273 Go Figure Everlife