LOADING ...

Luyện nghe bài hát Glow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the of the morning
Sparing moments here in magical
I meet you without question
To share a gaze, a look through the sky

From the start, there was kind of glow
The start, when its right, know

Fascinating loves a
An riddle with no reason or rhyme
Unpredictable, the muses, play
Never knowing whether or shy

From the start, was this kind of glow
The start, doing its right, youll know

Videos

10,000 Maniacs Glow
10,000 Maniacs Glow
Glow
Glow
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
Smallest Step
Smallest Step
Somebody's Heaven
Somebody's Heaven
10000 Maniacs - Glow Lyrics
10000 Maniacs - Glow Lyrics
Triangles
Triangles
10000 Maniacs - Our Time in Eden -  Jezebel
10000 Maniacs - Our Time in Eden - Jezebel
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
Who Knows Where the Time Goes?
Who Knows Where the Time Goes?
Once a City
Once a City
Ellen
Ellen
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Green Children
Green Children
10,000 Maniacs Circle Dream
10,000 Maniacs Circle Dream
Whippoorwill
Whippoorwill
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
All Tracks - 10,000 Maniacs
All Tracks - 10,000 Maniacs
Glow
Glow
Cabaret
Cabaret