LOADING ...

Luyện nghe bài hát Glow

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

In the coolness of the
Sparing moments in magical tide
I would meet you question
To share a gaze, a look through the sky

From the start, was this kind of glow
The start, when its right, know

loves a secret
An ancient riddle with no reason or
Unpredictable, the muses, they
Never knowing whether or shy

From the start, there was this kind of
The start, we're doing its right, know

Videos

10,000 Maniacs Glow
10,000 Maniacs Glow
10000 Maniacs - Glow Lyrics
10000 Maniacs - Glow Lyrics
Glow
Glow
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10000 maniacs - I'm not the man
10000 maniacs - I'm not the man
10,000 Maniacs Across The Fields
10,000 Maniacs Across The Fields
Hidden in My Heart
Hidden in My Heart
Smallest Step
Smallest Step
10,000 Maniacs A Room For Everything
10,000 Maniacs A Room For Everything
10,000 Maniacs
10,000 Maniacs
10000 Maniacs - Our Time in Eden -  Jezebel
10000 Maniacs - Our Time in Eden - Jezebel
10,000 Maniacs Somebody's Heaven
10,000 Maniacs Somebody's Heaven
10,000 Maniacs Shining Light
10,000 Maniacs Shining Light
10,000 Maniacs Hidden In My Heart
10,000 Maniacs Hidden In My Heart
10,000 Maniacs - From The Time You Say Goodbye (1989)
10,000 Maniacs - From The Time You Say Goodbye (1989)
Who Knows Where the Time Goes?
Who Knows Where the Time Goes?
10,000 Maniacs Even With My Eyes Closed
10,000 Maniacs Even With My Eyes Closed
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
10,000 Maniacs All That Never Happens
10,000 Maniacs All That Never Happens