LOADING ...

Luyện nghe bài hát Give Thanks

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Give with a grateful heart
Give to the Holy One
Give thanks because He's given Christ, His Son

thanks with a grateful heart
Give thanks to the One
thanks because He's given Jesus Christ, His Son

And now let the say, "I am strong"
Let the say, "I am rich
of what the Lord has done for us"

And now let the say, "I am strong"
Let the poor say, "I am
Because of what the has done for us"

thanks with a grateful heart
Give thanks to the One
Give thanks because He's given Christ, His Son

thanks with a grateful heart
Give thanks to the One
Give because He's given Jesus Christ, His Son

And now let the say, "I am strong"
Let the poor say, "I am
Because of what the Lord has for us"

And now let the say, "I am strong"
Let the say, "I am rich
Because of what the has done for us"
thanks

We give to You oh Lord
We thanks

Videos

Don Moen - Give Thanks | Live Worship Sessions
Don Moen - Give Thanks | Live Worship Sessions
Give Thanks - Don Moen with Lyrics
Give Thanks - Don Moen with Lyrics
HOSANNA!MUSIC GIVE THANKS WITH DON MOEN 1986 (FULLDISC)
HOSANNA!MUSIC GIVE THANKS WITH DON MOEN 1986 (FULLDISC)
Don Moen - Give Thanks
Don Moen - Give Thanks
Don Moen Give Thanks
Don Moen Give Thanks
Don Moen- Give Thanks (Full) (1986)
Don Moen- Give Thanks (Full) (1986)
Don Moen | God Will Make A Way & Give Thanks
Don Moen | God Will Make A Way & Give Thanks
Don Moen - Give Thanks
Don Moen - Give Thanks
Give Thanks - Don Moen  (Lyrics)
Give Thanks - Don Moen (Lyrics)
Don Moen - Give Thanks
Don Moen - Give Thanks
Give Thanks By Don Moen (With Lyrics)
Give Thanks By Don Moen (With Lyrics)
Don Moen - Give Thanks | Acoustic Worship Sessions
Don Moen - Give Thanks | Acoustic Worship Sessions
Give Thanks With Don Moen Greatest Worship Songs 2020 🙏 Hopeful Christian Praise Songs Of Don Moen
Give Thanks With Don Moen Greatest Worship Songs 2020 🙏 Hopeful Christian Praise Songs Of Don Moen
Give Thanks ( With A Grateful Heart )
Give Thanks ( With A Grateful Heart )
Give Thanks Don Moen Christian Songs Full Album🙏Nonstop Contemporary Christian Worship Songs 2020
Give Thanks Don Moen Christian Songs Full Album🙏Nonstop Contemporary Christian Worship Songs 2020
Thank You Lord  - Don Moen
Thank You Lord - Don Moen
Don Moen- Give Thanks (First Version) (Hosanna! Music)
Don Moen- Give Thanks (First Version) (Hosanna! Music)
Give Thanks Uplifting Don Moen Christian Worship Songs Lyrics - Top Praise and Worship Songs Lyrics
Give Thanks Uplifting Don Moen Christian Worship Songs Lyrics - Top Praise and Worship Songs Lyrics
Don Moen - Give Thanks (Live)
Don Moen - Give Thanks (Live)
Don Moen - Give Thanks
Don Moen - Give Thanks