LOADING ...

Luyện nghe bài hát Give Thanks

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Give thanks with a grateful
Give to the Holy One
Give because He's given Jesus Christ, His Son

Give thanks a grateful heart
thanks to the Holy One
Give thanks because He's Jesus Christ, His Son

And now let the say, "I am strong"
Let the say, "I am rich
of what the Lord has done for us"

And now let the say, "I am strong"
Let the say, "I am rich
Because of what the has done for us"

Give thanks with a grateful
thanks to the Holy One
Give because He's given Jesus Christ, His Son

Give thanks with a heart
Give thanks to the One
Give because He's given Jesus Christ, His Son

And now let the say, "I am strong"
Let the poor say, "I am
Because of the Lord has done for us"

And now let the say, "I am strong"
Let the poor say, "I am
of what the Lord has done for us"
Give

We give thanks to You oh
We thanks

Videos

Don Moen - Give Thanks | Live Worship Sessions
Don Moen - Give Thanks | Live Worship Sessions
Give Thanks - Don Moen with Lyrics
Give Thanks - Don Moen with Lyrics
GIVE THANKS | Don Moen [1986] [FULL DISC - HQ]
GIVE THANKS | Don Moen [1986] [FULL DISC - HQ]
Don Moen - Give Thanks - Live.
Don Moen - Give Thanks - Live.
Don Moen - Give Thanks
Don Moen - Give Thanks
Give Thanks ( With A Grateful Heart )
Give Thanks ( With A Grateful Heart )
Give Thanks by Don Moen 1986 🌱
Give Thanks by Don Moen 1986 🌱
Give Thanks By Don Moen (With Lyrics)
Give Thanks By Don Moen (With Lyrics)
JANELLA SALVADOR - Give Thanks (Official Lyric Video)
JANELLA SALVADOR - Give Thanks (Official Lyric Video)
Don Moen Give Thanks
Don Moen Give Thanks
Don Moen - Give Thanks (with Lyrics)
Don Moen - Give Thanks (with Lyrics)
Give Thanks - Don Moen
Give Thanks - Don Moen
God Will Make a Way: The Best of Don Moen (Full album)
God Will Make a Way: The Best of Don Moen (Full album)
Don Moen - Give Thanks | Acoustic Worship Sessions
Don Moen - Give Thanks | Acoustic Worship Sessions
Give Thanks - Don Moen  (Lyrics)
Give Thanks - Don Moen (Lyrics)
Don Moen - Give Thanks (Gospel Music)
Don Moen - Give Thanks (Gospel Music)
Give Thanks
Give Thanks
Thank You Lord  - Don Moen
Thank You Lord - Don Moen
New Don Moen worship and songs 2018 -2019
New Don Moen worship and songs 2018 -2019
Don Moen - Worship With Don Moen (Full Album) 1992
Don Moen - Worship With Don Moen (Full Album) 1992