LOADING ...

Gina

Song info

"Gina" (2006)

"Gina" Videos

Geggy Tah - Gina
Geggy Tah - Gina
Gina - Geggy Tah
Gina - Geggy Tah
Geggy Tah - Whoever You Are
Geggy Tah - Whoever You Are
Geggy Tah - Sacred Cow
Geggy Tah - Sacred Cow
Gina
Gina
Geggy Tah - Ovary Z's
Geggy Tah - Ovary Z's
She Withers - Geggy Tah
She Withers - Geggy Tah
Such a Beautiful Night - Geggy Tah
Such a Beautiful Night - Geggy Tah
Geggy Tah "Tucked in"
Geggy Tah "Tucked in"
Sacred Cow - Geggy Tah
Sacred Cow - Geggy Tah
Sweat - Geggy Tah
Sweat - Geggy Tah
last word (geggy tah)
last word (geggy tah)
Holly Oak
Holly Oak
Don't Close the Door - Geggy Tah
Don't Close the Door - Geggy Tah
Lotta Stuff - Geggy Tah
Lotta Stuff - Geggy Tah
Geggy Tah - Sacred Cow
Geggy Tah - Sacred Cow
Aliens Somewhere - Geggy Tah
Aliens Somewhere - Geggy Tah
Love is aLone -Geggy tah
Love is aLone -Geggy tah
Top Tracks - Geggy Tah
Top Tracks - Geggy Tah
She Withers
She Withers

Lyrics

I' ve never seen anything more beautiful
than the eyes on the side of Gina's head
I' ve never seen anything more beautiful
than the eyes on the side of Gina's head
Gina, Gina, Gina, Gina
I' ve never seen anything more elegant
than the neck that holds Gina's head up
Gina...
I' ve never seen anything more motherly
than her nipples make me want to dr
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 15 minutes 54 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Gina"