LOADING ...

Luyện nghe bài hát Ghost Of You

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

We occupied
And had to go outside
I was your
We were planning our
We up all night
With Lucy in the sky
We drank cheap whine
And talked ourselves to

Please go
These of you
The only thing that helped get me the day
Baby dont go
Cause I you
Youre the only one that will stay the

We laugh out loud
And sing until the sun out
We a secret vow
we would never change
You loved to dance
I wish we had chance
To go back in
And do it all

Please go
These of you
The only thing that get me through the day
Oh please dont go
I love you
Youre the only one that will the same

I wanna live forever
But if we be together
Than I wouldnt mind
I wanna live forever
But I can remember
No I wouldnt infinity

dont go
These of you
The only thing helped get me through the day
Baby please go
Cause I you
Youre the only one that will stay the
Baby dont go
ghosts of you
The only that helped get me through the day
please dont go
Cause I you
Youre the only one that will stay the

Videos

Chantal Kreviazuk - Ghosts of You
Chantal Kreviazuk - Ghosts of You
Chantal Kreviazuk- "Ghosts of You" (Live)
Chantal Kreviazuk- "Ghosts of You" (Live)
Chantal Kreviazuk   Ghosts Of You
Chantal Kreviazuk Ghosts Of You
01 Ghosts of You
01 Ghosts of You
Ghosts Of You
Ghosts Of You
Ghosts of You - Chantal Kreviazuk
Ghosts of You - Chantal Kreviazuk
Chantal Kreviazuk -- Ghosts Of You
Chantal Kreviazuk -- Ghosts Of You
Pirates of the Caribbean - Ghosts of You
Pirates of the Caribbean - Ghosts of You
Ghosts Of You
Ghosts Of You
Chantal Kreviazuk - Ghosts of You
Chantal Kreviazuk - Ghosts of You
Chantal Kreviazuk - Far Away
Chantal Kreviazuk - Far Away
Chantal Kreviazuk: Ghosts of You
Chantal Kreviazuk: Ghosts of You
Chantal Kreviazuk - I Love You
Chantal Kreviazuk - I Love You
Chantal Kreviazuk - I do believe (Bonus track from Ghosts in you)
Chantal Kreviazuk - I do believe (Bonus track from Ghosts in you)
Chantal Kreviazuk - Ghosts Of You (live)
Chantal Kreviazuk - Ghosts Of You (live)
Chantal Kreviazuk - Ghosts of You (Live in Ottawa)
Chantal Kreviazuk - Ghosts of You (Live in Ottawa)
All Tracks - Chantal Kreviazuk
All Tracks - Chantal Kreviazuk
Before you- Chantal Kreviazuk
Before you- Chantal Kreviazuk
Ghost Of You
Ghost Of You
All I Can Do - Chantal Kreviazuk With Lyrics
All I Can Do - Chantal Kreviazuk With Lyrics