LOADING ...

Luyện nghe bài hát Get Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

If I ever ever did
you come back, come back to me?
But you can't a dog home
No, you call a dog home if you don't know it's name

as long as you gon' get home, you get home
Just as as you gon' get home, you get home

'Cause she's a million away
Oh, a million shores
And all I can about, sailing back
Having you by my side

Oh, here with me, don't go!
Oh, here with me, don't go!

Just as as you gon' get home, you get home
as long as you gon' get home, you get home
Just as long as you gon' get home, you get
Just as long as you gon' get home, you get

Oh, you're out your heart
For the one you
Oh, you're bleeding out your
For the one you
Oh, you're out your heart
For the one you
Oh, you're bleeding out heart
For the one you

Just as as you gon' get home, you get home
Just as long as you gon' get home, you get
Just as long as you get home, you get home
Just as long as you get home, you get home

Videos

Angus and Julia Stone - Get Home (Official Music Video)
Angus and Julia Stone - Get Home (Official Music Video)
Get Home
Get Home
Angus & Julia Stone - Get Home
Angus & Julia Stone - Get Home
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus & Julia Stone - Chateau
Angus and Julia Stone - Complete concert 24.06.2015 Bonn Kunstrasen
Angus and Julia Stone - Complete concert 24.06.2015 Bonn Kunstrasen
Angus & Julia Stone | MR PORTER Sessions
Angus & Julia Stone | MR PORTER Sessions
Angus & Julia Stone - Grizzly Bear
Angus & Julia Stone - Grizzly Bear
Get Home - Angus & Julia Stone / AQWA Cover
Get Home - Angus & Julia Stone / AQWA Cover
Angus & Julia Stone - For you
Angus & Julia Stone - For you
Get Home - Angus and Julia Stone (Acoustic Cover by Latipsoh)
Get Home - Angus and Julia Stone (Acoustic Cover by Latipsoh)
Angus & Julia Stone - Grizzly Bear (+ Lyrics)
Angus & Julia Stone - Grizzly Bear (+ Lyrics)
Intentional Sven- Get Home (By Angus and Julia Stone)
Intentional Sven- Get Home (By Angus and Julia Stone)
Get Home, Angus & Julia Stone - Mark Crotti Cover
Get Home, Angus & Julia Stone - Mark Crotti Cover
Angus & Julia Stone ~ Wherever You Are
Angus & Julia Stone ~ Wherever You Are
Angus & Julia Stone - Oakwood (Lyrics)
Angus & Julia Stone - Oakwood (Lyrics)
Get Home - Angus and Julia Stone (Cover by Shaw Abrey)
Get Home - Angus and Julia Stone (Cover by Shaw Abrey)
Angus & Julia Stone | Live @ Departamento, CDMX
Angus & Julia Stone | Live @ Departamento, CDMX
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus & Julia Stone - Heart Beats Slow
Angus & Julia Stone - From The Stalls (Live @ Le Grand 8)
Angus & Julia Stone - From The Stalls (Live @ Le Grand 8)
Angus & Julia Stone - My House Your House (Audio)
Angus & Julia Stone - My House Your House (Audio)