LOADING ...

Luyện nghe bài hát Get Em All Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Put me on a ship, put me on a
lord, I'm on my way to the land of the lost and insane
Well i don't my way, but I will know my cause
All I can do is pray that the will see what this war cost

And I'm on my way
don't fail me now
'Cause my lay
in the dirt all
Get em all

Ain't no sense in crying, maybe in
Cause hell on earth has a way of the weakness in town
Gotta keep this head high, gotta fight a fight
Even when i lay low in the to find rest the last minutes of light/life (?)

And I'm on my way
Feet don't me now
my brothers lay
in the dirt all

God rest souls
Get this one
the sun sets slow
And the ocean is
Get em all

Get em all (repeat)

Videos

chuck ragan- get em all home
chuck ragan- get em all home
Chuck Ragan - Get Em All Home
Chuck Ragan - Get Em All Home
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Get Em All Home
Get Em All Home
Chuck Ragan - Lost And Found - 6/30/2011 - Wolfgang's Vault
Chuck Ragan - Lost And Found - 6/30/2011 - Wolfgang's Vault
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Chuck Ragan - You Get What You Give
Chuck Ragan - You Get What You Give
chuck ragan - do what you do
chuck ragan - do what you do
For Goodness Sake by Chuck Ragan HQ
For Goodness Sake by Chuck Ragan HQ
Military tribute: Get em All Home
Military tribute: Get em All Home
Revival Collections 2011 Chuck Ragan Bedroll Lullaby
Revival Collections 2011 Chuck Ragan Bedroll Lullaby
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan
Chuck Ragan
Chuck Ragan - Nomad By Fate
Chuck Ragan - Nomad By Fate
Top Tracks - Chuck Ragan
Top Tracks - Chuck Ragan
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Get Em All Home on TheStage.tv #479340 (deapcyfer)
Get Em All Home on TheStage.tv #479340 (deapcyfer)