LOADING ...

Luyện nghe bài hát Get Em All Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Put me on a ship, put me on a
lord, I'm on my way to the land of the lost and insane
Well i don't know my way, but I know my cause
All I can do is pray that the world will see this war cost

And I'm on my way
Feet fail me now
my brothers lay
in the all around
Get em all

Ain't no sense in crying, maybe in
Cause hell on has a way of finding the weakness in town
Gotta keep this head high, fight a good fight
Even when i lay low in the night to rest the last minutes of light/life (?)

And I'm on my way
Feet fail me now
my brothers lay
in the all around

God rest these
Get one home
Where the sun sets
And the ocean is
Get em all

Get em all (repeat)

Videos

chuck ragan- get em all home
chuck ragan- get em all home
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Chuck Ragan - Get Em All Home
Chuck Ragan - Get Em All Home
Get Em All Home
Get Em All Home
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Military tribute: Get em All Home
Military tribute: Get em All Home
For Goodness Sake by Chuck Ragan HQ
For Goodness Sake by Chuck Ragan HQ
Chuck Ragan - Ole Diesel
Chuck Ragan - Ole Diesel
Chuck Ragan - For Broken Ears
Chuck Ragan - For Broken Ears
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan-Right as Rain
Chuck Ragan-Right as Rain
Chuck Ragan
Chuck Ragan
Chuck Ragan - Glory - Gold Country
Chuck Ragan - Glory - Gold Country
chuck ragan - the boat
chuck ragan - the boat
Chuck Ragan - Nomad By Fate
Chuck Ragan - Nomad By Fate
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan
Chuck Ragan