LOADING ...

Luyện nghe bài hát Get Em All Home

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Put me on a ship, put me on a
'Cause lord, I'm on my way to the land of the lost and
Well i don't know my way, but I will my cause
All I can do is pray that the world will see this war cost

And I'm on my way
Feet don't me now
my brothers lay
in the all around
Get em all

no sense in crying, maybe in dying
Cause hell on earth has a way of finding the weakness in
Gotta keep this head high, gotta fight a good
Even when i lay low in the night to find rest the minutes of light/life (?)

And I'm on my way
Feet fail me now
'Cause my lay
in the dirt all

God rest these
Get this one
Where the sun sets
And the is calm
Get em all

Get em all (repeat)

Videos

chuck ragan- get em all home
chuck ragan- get em all home
Chuck Ragan - Get Em All Home
Chuck Ragan - Get Em All Home
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Betty Danger-Get Em All Home(Chuck Ragan Cover)
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Chuck Ragan - Get Em All Home chords Brandon Hamby Style
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Chuck Ragan - Get 'Em All Home - Gold Country
Get Em All Home
Get Em All Home
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Jack Hanson & miss miss - Chuck Ragan's "Get 'em all home" (Cover)
Get Em All Home on TheStage.tv #479340 (deapcyfer)
Get Em All Home on TheStage.tv #479340 (deapcyfer)
Chuck Ragan - 10 West - Gold Country
Chuck Ragan - 10 West - Gold Country
Chuck Ragan - Ole Diesel
Chuck Ragan - Ole Diesel
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - The Boat
Chuck Ragan - The Boat
Chuck Ragan
Chuck Ragan
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan - Gold Country
Chuck Ragan
Chuck Ragan
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Chuck Ragan - Get Em All Home Lyrics
Top Tracks - Chuck Ragan
Top Tracks - Chuck Ragan
chuck ragan - the boat
chuck ragan - the boat
Chuck Ragan & Austin Lucas - sun or snow
Chuck Ragan & Austin Lucas - sun or snow
Military tribute: Get em All Home
Military tribute: Get em All Home