LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gabriel

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He's falling, he's falling, he's falling, ** all
falling, he's falling, he's falling, ** all down
He's falling, falling, he's falling, ** all down
He's falling, he's falling, falling, ** all down
He's falling, falling, he's falling, ** all down
falling, he's falling, he's falling, ** all down
He's falling, he's falling, he's falling, ** all

Gabriel,
you've gone too far
Gabriel you've gone too far and you should hang head in shame
For these wounds I stay, you've gone too far
You've broke my heart, you've too far

1:
Wide and I can hear my heart beat
Hopes it cradles me and rocks my bones to
in the light and a stranger in the dark
And he don't say more
Bound by suffocating secrets I must

Gabriel gone too far
Gabriel you've gone too far and you should hang head in shame
For these wounds I cannot stay, you've too far
You've my heart, you've gone too far

2:
The sum of all the parts that you taken
Are a fraction of the parts that make me
He was stronger than I was but it's strength you sustain
Do not come to give me you should beg forgiveness
Of me Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel,
For he was stronger than I was but it's strength you sustain
Do not come to give me counsel you should beg
Of me Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel,

falling, he's falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, he's falling, falling, he's falling, all down
He's falling, he's falling, he's falling, falling, all down
He's falling, he's falling, he's falling, falling, all down
He's falling, he's falling, falling, he's falling, all down.

Videos

Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Official Video)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Official Video)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Gabriel (feat. Valentina) Joe Goddard - Gabriel EP
Gabriel (feat. Valentina) Joe Goddard - Gabriel EP
Joe Goddard - Gabriel
Joe Goddard - Gabriel
GTA 5: Joe Goddard ft. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) - GTA 5 Soulwax FM
GTA 5: Joe Goddard ft. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) - GTA 5 Soulwax FM
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel - Live @ Festival Sónar 2017
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel - Live @ Festival Sónar 2017
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard - Gabriel (Calibre Remix)
Joe Goddard - Gabriel (Calibre Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel : 1tQ : Go Longboard...
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel : 1tQ : Go Longboard...
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Dub)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Dub)
Gabriel (feat. Valentina)
Gabriel (feat. Valentina)
Joe Goddard feat. Valentina - Music is the Answer (live)
Joe Goddard feat. Valentina - Music is the Answer (live)
Gabriel (feat. Valentina) (Soulwax Remix)
Gabriel (feat. Valentina) (Soulwax Remix)
Joe Goddard - Gabriel (Full)
Joe Goddard - Gabriel (Full)
Sonny's senior Class: Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel
Sonny's senior Class: Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel
Valentina - Gabriel
Valentina - Gabriel
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) (GTA V Soundtrack)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) (GTA V Soundtrack)
Sasha Ushuaia Closing Party part 3 of 3 Gabriel by Joe Goddard Feat. Valentina *Full Edit*
Sasha Ushuaia Closing Party part 3 of 3 Gabriel by Joe Goddard Feat. Valentina *Full Edit*
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Compound One Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Compound One Remix)
Gabriel (Nova's Edit) - Joe Goddard [feat. Valentina]
Gabriel (Nova's Edit) - Joe Goddard [feat. Valentina]