LOADING ...

Luyện nghe bài hát Gabriel

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He's falling, he's falling, he's falling, ** all
He's falling, falling, he's falling, ** all down
He's falling, he's falling, he's falling, ** all
He's falling, falling, he's falling, ** all down
He's falling, falling, he's falling, ** all down
He's falling, falling, he's falling, ** all down
He's falling, falling, he's falling, ** all down

Gabriel,
you've gone too far
Gabriel you've gone too far and you should your head in shame
For these I cannot stay, you've gone too far
You've my heart, you've gone too far

1:
Wide awake and I can hear my beat
Hopes it cradles me and my bones to sleep
Protector in the light and a stranger in the
And he don't say anything
Bound by suffocating I must keep

Gabriel you've too far
Gabriel you've too far and you should hang your head in shame
For these I cannot stay, you've gone too far
You've my heart, you've gone too far

2:
The sum of all the parts that you taken
Are a fraction of the parts make me whole
He was stronger than I was but it's you can't sustain
Do not to give me counsel you should beg forgiveness
Of me Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel,
For he was stronger than I was but it's you can't sustain
Do not come to give me you should beg forgiveness
Of me Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel,

He's falling, he's falling, falling, he's falling, all down
He's falling, he's falling, he's falling, falling, all down
falling, he's falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, he's falling, he's falling, he's falling, all
He's falling, falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, falling, he's falling, he's falling, all down
He's falling, he's falling, he's falling, falling, all down.

Videos

Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Official Video)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Official Video)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Gabriel (feat. Valentina) Joe Goddard - Gabriel EP
Gabriel (feat. Valentina) Joe Goddard - Gabriel EP
GTA 5: Joe Goddard ft. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) - GTA 5 Soulwax FM
GTA 5: Joe Goddard ft. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) - GTA 5 Soulwax FM
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard - Gabriel
Joe Goddard - Gabriel
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Soulwax Remix)
Gabriel - Joe Goddard Feat. Valentina - Track 2 - bobstar.tv
Gabriel - Joe Goddard Feat. Valentina - Track 2 - bobstar.tv
Joe Goddard - Gabriel (Full)
Joe Goddard - Gabriel (Full)
Joe Goddard - Gabriel (Calibre Remix)
Joe Goddard - Gabriel (Calibre Remix)
Sasha Ushuaia Closing Party part 3 of 3 Gabriel by Joe Goddard Feat. Valentina *Full Edit*
Sasha Ushuaia Closing Party part 3 of 3 Gabriel by Joe Goddard Feat. Valentina *Full Edit*
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Compound One Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Compound One Remix)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel - Live @ Festival Sónar 2017
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel - Live @ Festival Sónar 2017
Joe Goddard — Gabriel (Calibre remix)
Joe Goddard — Gabriel (Calibre remix)
Valentina - Gabriel
Valentina - Gabriel
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) (GTA V Soundtrack)
Joe Goddard ft Valentina - Gabriel (Soulwax Remix) (GTA V Soundtrack)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Dub)
Joe Goddard feat. Valentina - Gabriel (Dub)
Gabriel - Joe Goddard cover
Gabriel - Joe Goddard cover
Gabriel (Nova's Edit) - Joe Goddard [feat. Valentina]
Gabriel (Nova's Edit) - Joe Goddard [feat. Valentina]
Joe Goddard - Gabriel (Seiji Remix)
Joe Goddard - Gabriel (Seiji Remix)