LOADING ...

Luyện nghe bài hát Furor

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[here the furor]
Kick the dust, the crime from the main street
the coming of the lord
Hangin round with them low and dirty
Bringing from the boss
Whats the bout it all
Leave you pantin, your balls
Kicked around, messed about, get your dirty
On the floor

Im your
Im furor, baby

[come on,

Friend of mine, the line to a new state
I can the law
Find a mine, gonna build me a new
No knockin door to

Im your
Im your furor,
Whats furor
Im furor

[yeah, yeah,

on the furor [cmon]
[well] Im furor
Whats your [baby]
the furor
Im your furor
Im furor
Whats your furor
the furor
Youre my

Im furor
Im your

Videos

The Furor (ACDC Cover)
The Furor (ACDC Cover)
AC/DC - Hail Caesar (Official Video)
AC/DC - Hail Caesar (Official Video)
AC/DC - Cover You In Oil (Official Video)
AC/DC - Cover You In Oil (Official Video)
AC/DC- The Furor ( cover)
AC/DC- The Furor ( cover)
AC/DC - Stand Up (from Fly on the Wall Home Video)
AC/DC - Stand Up (from Fly on the Wall Home Video)
AC/DC - Satellite Blues (Official Video)
AC/DC - Satellite Blues (Official Video)
AC DC Furor
AC DC Furor
The Furor (cover de AC/DC)
The Furor (cover de AC/DC)
AC/DC - Walk All Over You (Official Video)
AC/DC - Walk All Over You (Official Video)
AC/DC - Safe In New York City (Official Video)
AC/DC - Safe In New York City (Official Video)
AC/DC - Let There Be Rock (from Live at River Plate)
AC/DC - Let There Be Rock (from Live at River Plate)
KLUTE - "The Furor" (AC/DC Cover). [Side Project of LEAETHER STRIP founder: CLAUS LARSEN].
KLUTE - "The Furor" (AC/DC Cover). [Side Project of LEAETHER STRIP founder: CLAUS LARSEN].
50 AC/DC RIFFS
50 AC/DC RIFFS
Hysteria - AC/DC - The Furor
Hysteria - AC/DC - The Furor
AcDc _ The Furor _ iPhone
AcDc _ The Furor _ iPhone
Ac/dc the furor
Ac/dc the furor
The Furor - Thunder Attack (live 2004)
The Furor - Thunder Attack (live 2004)
Fuse Box - ACDC Coverband - The Furor - Live 2008
Fuse Box - ACDC Coverband - The Furor - Live 2008
AC/DC – Ballbreaker
AC/DC – Ballbreaker
Spell/Bound - THE FUROR - Geiselwind (AC/DC Fan Meeting 2017)
Spell/Bound - THE FUROR - Geiselwind (AC/DC Fan Meeting 2017)