LOADING ...

Luyện nghe bài hát Furor

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

[here comes the
Kick the dust, wipe the crime from the main
the coming of the lord
Hangin round them low down and dirty
order from the boss
Whats the bout it all
you pantin, bust your balls
Kicked around, messed about, get your dirty
On the floor

Im furor
Im your furor,

on, yeah]

Friend of mine, cross the to a new state
I can the law
Find a mine, gonna build me a new
No knockin door to

Im furor
Im your furor,
Whats your
Im furor

[yeah, yeah,

on the furor [cmon]
[well] Im your
Whats your [baby]
Feel the
Im your furor
Im your
Whats your baby
the furor
Youre my

Im your
Im your

Videos

The Furor (ACDC Cover)
The Furor (ACDC Cover)
AC/DC - The Furor
AC/DC - The Furor
AC/DC- The Furor ( cover)
AC/DC- The Furor ( cover)
Spell/Bound - THE FUROR - Geiselwind (AC/DC Fan Meeting 2017)
Spell/Bound - THE FUROR - Geiselwind (AC/DC Fan Meeting 2017)
AC/DC - Hail Caesar (Official Video)
AC/DC - Hail Caesar (Official Video)
AC DC Furor
AC DC Furor
Hysteria - AC/DC - The Furor
Hysteria - AC/DC - The Furor
AC DC Ballbreaker Full Album Live 1995
AC DC Ballbreaker Full Album Live 1995
AC/DC - Hard As A Rock (Official Video)
AC/DC - Hard As A Rock (Official Video)
AC/DC - Are You Ready (Official Video)
AC/DC - Are You Ready (Official Video)
AC/DC - Cover You In Oil (Official Video)
AC/DC - Cover You In Oil (Official Video)
AC/DC - Who Made Who (Official Video)
AC/DC - Who Made Who (Official Video)
AC/DC - Heatseeker (Official Video)
AC/DC - Heatseeker (Official Video)
Ac Dc - Furor Lyrics
Ac Dc - Furor Lyrics
AC/DC - Touch Too Much (Official Video)
AC/DC - Touch Too Much (Official Video)
Fuse Box - ACDC Coverband - The Furor - Live 2008
Fuse Box - ACDC Coverband - The Furor - Live 2008
The Furor (cover de AC/DC)
The Furor (cover de AC/DC)
AC/DC BALLBREAKER
AC/DC BALLBREAKER
AC/DC - Satellite Blues (Official Video)
AC/DC - Satellite Blues (Official Video)
The Laura Cox Band -The furor @Les zest'ivales 2016-07-13
The Laura Cox Band -The furor @Les zest'ivales 2016-07-13