LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fresh As I Wanna Be

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


i fresh as i wanna be.
but i a wanna be,.
nigga wanna fuck wit me they better a army.
i coming through your hood like a
and im for your girl fucking that punnie

now the beat has gone,fast so im to it.
its crazy you can call it stupid.
hop in your house, me no maskk.
heard your girl screaming so i her threw the glass.

but i niggas brainless(no homo), bitches on my dick and they leave my piece stainless.
i dont niggas i do it by myself.
fuck you i dont need nobody else.


ima big problem -- quick to a court case.
known to be a goblin at a fast pace.
im around with two hammers on my waist.
me and you one on one hit face.
up lip, hope you like that taste.
fuck around your get laced.
i come threw a swag from head to toe.
coming in the club other hoes.
nigga think he gully so he the gullycreepa.
dudes shit im put them in a sleepa.
i got the neck and yellow like Carmelo.