LOADING ...

Luyện nghe bài hát Framed Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I jumped out the bed, flat my hair
But in my true religion, I'm so far from
And I hit the closet, on my Juicy Coaches
Rock my shirt and my bra then head straight to the draw

Botaga, Veneta, Valentino, Gucci, Air
Marc Jacobs, Prada, on how I feel today
Please believe, I'm chumped out
up on my shade game, yes sir, frost out

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You I stay, framed out
out

I stay, out
Know I be, out
Know I keep it, out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
out, framed out

SKJ, my Vuitton bag
Before I leave the store yo girl be poppin'
And I gotta keep this pretty up in some Dolce shade
And my shades look like a churned vanilla milkshake

The look, I got 'em
The cop look, I got 'em

Both shades up in my hair
I grab another pair
Yours fly but they ain't like these
'Cus I keep nothing but designers on me

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's what's up, out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You know I stay, out
out

I stay, out
Know I be, out
I keep it, framed out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

Framed out, out
Framed out, out, framed out, framed out, framed out
Frame, frame, frame, frame, out, out, out, out
out, framed out, framed out, framed out

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You I stay, framed out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I keep it, out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

out the house, framed out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's what's up, out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You know I stay, out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I it, framed out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
Framed out, out

Videos

Cherish - Framed Out [2008]
Cherish - Framed Out [2008]
Framed Out
Framed Out
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish Framed Out
Cherish Framed Out
Cherish - Framed out (with lyrics)
Cherish - Framed out (with lyrics)
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish - Framed Out Lyrics
Cherish - Framed Out Lyrics
Amnesia
Amnesia
Framed Out
Framed Out
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
FRAMED OUT
FRAMED OUT
best of cherish
best of cherish
Cherish
Cherish
Cherish-Notice
Cherish-Notice
Cherish - Notice
Cherish - Notice
cherish- the truth
cherish- the truth
cherish
cherish
cherish 2008 album
cherish 2008 album