LOADING ...

Luyện nghe bài hát Framed Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I jumped out the bed, iron my hair
But in my religion, I'm so far from pigeon
And I hit the closet, throw on my Coaches
Rock my shirt and my bra then head straight to the shake

Botaga, Veneta, Valentino, Gucci, Air
Jacobs, Prada, dependin' on how I feel today
Please believe, I'm always out
Stay up on my shade game, yes sir, out

out the house, framed out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
what's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You know I stay, out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I it, framed out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
out, framed out

SKJ, my Vuitton bag
Before I leave the yo girl be poppin' tags
And I gotta keep this pretty up in some Dolce shade
And my cold shades look like a churned milkshake

The look, I got 'em
The cop look, I got 'em

Both shades up in my hair
I grab another pair
Yours look fly but they like these
'Cus I don't nothing but designers on me

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
what's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You I stay, framed out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I it, framed out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

Framed out, out
Framed out, framed out, out, framed out, framed out
Frame, frame, frame, frame, out, out, out, out
Framed out, framed out, framed out, out

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's what's up, out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You I stay, framed out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I keep it, out
I stay, framed out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
what's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You know I stay, out
out

I stay, out
Know I be, out
Know I it, framed out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
Framed out, out

Videos

Cherish - Framed Out [2008]
Cherish - Framed Out [2008]
Framed Out
Framed Out
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish Framed Out
Cherish Framed Out
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed out (with lyrics)
Cherish - Framed out (with lyrics)
FRAMED OUT
FRAMED OUT
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish - Notice
Cherish - Notice
cherish- the truth
cherish- the truth
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
Cherish - Framed Out Lyrics
Cherish - Framed Out Lyrics
Cherish Damages
Cherish Damages
cherish
cherish
Cherish Top 58
Cherish Top 58
Cherish
Cherish
Top Tracks - Cherish
Top Tracks - Cherish
Framed Out
Framed Out
Cherish
Cherish