LOADING ...

Luyện nghe bài hát Framed Out

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I jumped out the bed, flat my hair
But in my religion, I'm so far from pigeon
And I hit the closet, throw on my Juicy
Rock my shirt and my bra then head straight to the shake

Botaga, Veneta, Valentino, Gucci, Air
Marc Jacobs, Prada, dependin' on how I today
Please believe, I'm always out
Stay up on my shade game, yes sir, out

out the house, framed out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
what's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You I stay, framed out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I keep it, out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
Framed out, out

SKJ, my Vuitton bag
Before I leave the store yo girl be tags
And I gotta keep this pretty face-ce-ce up in some Dolce
And my cold shades look like a churned milkshake

The look, I got 'em
The cop look, I got 'em

Both shades up in my hair
Then I grab pair
Yours look fly but they ain't these
'Cus I don't keep nothing but on me

out the house, framed out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
what's up, framed out

See me all day, out
See me all night, out
I gotta be, out
You I stay, framed out
out

I stay, out
Know I be, out
Know I keep it, out
I stay, framed out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

out, framed out
Framed out, framed out, out, framed out, framed out
Frame, frame, frame, frame, out, out, out, out
Framed out, framed out, framed out, out

Strut out the house, out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's what's up, out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You I stay, framed out
out

I stay, out
I be, framed out
Know I it, framed out
I stay, framed out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out

out the house, framed out
Hop in the truck, out
I hit the club, out
Dat's what's up, out

See me all day, out
See me all night, out
I be, framed out
You know I stay, out
out

I stay, out
Know I be, out
Know I keep it, out
Know I stay, out

Yes, I be, out
Everyday, out
Yes sir, out
out, framed out

Videos

Cherish - Framed Out [2008]
Cherish - Framed Out [2008]
Framed Out
Framed Out
Cherish Framed Out
Cherish Framed Out
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish- Framed Out/Amnesia w/lyrics
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
FRAMED OUT
FRAMED OUT
Cherish - Framed out (with lyrics)
Cherish - Framed out (with lyrics)
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
Cherish - Framed Out - 2008 [with lyrics]
best of cherish
best of cherish
Cherish - Framed Out Lyrics
Cherish - Framed Out Lyrics
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
Cherish "Framed Out" | Choreography by Katrina Endozo
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish - Framed Out Choreography by Sweety
Cherish
Cherish
All Tracks - Cherish
All Tracks - Cherish
Amnesia
Amnesia
Cherish Damages
Cherish Damages
cherish- the truth
cherish- the truth
Cherish Ohhh
Cherish Ohhh
cherish
cherish
Top Tracks - Cherish
Top Tracks - Cherish