LOADING ...

Luyện nghe bài hát Forty Again

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Still the old neighborhood like many years ago
Houses sit in picket frames like Rockwells in a row
I've always been a son but daddy didn't mind
He wanted me to chase my the way he did one time

Now he's on the porch as I get out of my car
And as my father's eyes mine there's one wish in my heart
I'm my daddy was forty again

He would be and I would be ten
We go fishin', throw an old ball around
his truck, go into town
We can go back to the way it was then
Just for I wish he was forty again

Now we'll sit and talk for hour of out on the road
What I've seen and where I've and journeys left to go
Mama looks at of us, "You're like two kids I swear"
Then the stories turn to laughter before the turns to tears
I'm my daddy was forty again

He would be and I would be ten
We go fishin', throw an old ball around
Wash his old truck, go town
We could never go to the way it was then
for today I wish he was forty again
Oh, and just for today I he was forty again

Videos

Forty Again  John Berry
Forty Again John Berry
John Berry - Forty Again
John Berry - Forty Again
Forty again. John Berry
Forty again. John Berry
John Berry - Forty Again
John Berry - Forty Again
Forty Again
Forty Again
Forty Again
Forty Again
John Berry - Standing On The Edge Of Goodbye
John Berry - Standing On The Edge Of Goodbye
Forty Again
Forty Again
John Berry - Forty Again Lyrics
John Berry - Forty Again Lyrics
Change my Mind - John Berry
Change my Mind - John Berry
Sanford Hits Forty Again
Sanford Hits Forty Again
John Berry, Standing on the Edge of Goodbye
John Berry, Standing on the Edge of Goodbye
John Berry Prayer for OK
John Berry Prayer for OK
All Tracks - John Berry
All Tracks - John Berry
John Berry - Standing On The Edge Of Goodbye
John Berry - Standing On The Edge Of Goodbye
John Berry,  Annie's Song
John Berry, Annie's Song
John Berry
John Berry
John Berry
John Berry
John Berry - Faithfully
John Berry - Faithfully
John Berry
John Berry