LOADING ...

Luyện nghe bài hát Forever and Ever Amen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

knows,
You don't get what you
And everybody runs away from what they understand
Everybody hides away the guilt of youth.
And everybody wonders why no one ever the truth
Mmmmmmm....

knows that everybody wants
And has their ghosts,
emptiness that haunts
When adds it up,
They've lost more than won
And everybody wishes they were just everyone


Forever and ever
and ever amen
Mmmm...
Forever and amen
Oooohhh...
and ever amen
Oooohhh...

Forever and amen (Oooohh) x 6

Forever and amen
and ever, amen.

Videos

8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
8mm - Forever and Ever (Live)
8mm - Forever and Ever (Live)
One tree hill - 410 - forever and ever amen
One tree hill - 410 - forever and ever amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
Alex O'Loughlin - Forever and Ever Amen
Alex O'Loughlin - Forever and Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
8mm - Episodio One Tree Hill Temporada 4 Episodio 10
8mm - Episodio One Tree Hill Temporada 4 Episodio 10
Naley-Forever and Ever Amen
Naley-Forever and Ever Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
alejandro&maria josé; forever and ever amen [sortilegio]
alejandro&maria josé; forever and ever amen [sortilegio]
Sarah: Forever & Ever Amen
Sarah: Forever & Ever Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Reggie White: Forever and Ever Amen
Reggie White: Forever and Ever Amen
Naley - Forever & Ever Amen
Naley - Forever & Ever Amen