LOADING ...

Luyện nghe bài hát Forever and Ever Amen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

knows,
You don't get what you
And everybody runs away what they don't understand
Everybody hides the guilt of their youth.
And everybody wonders why no one ever the truth
Mmmmmmm....

knows that everybody wants
And everybody has ghosts,
That emptiness that
everybody adds it up,
They've lost more than won
And everybody wishes they were just like


Forever and amen
Forever and ever
Mmmm...
and ever amen
Oooohhh...
Forever and ever
Oooohhh...

Forever and amen (Oooohh) x 6

Forever and ever
and ever, amen.

Videos

8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
8mm - Forever and Ever (Live)
8mm - Forever and Ever (Live)
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
8MM - Forever and Ever Amen - Moonlight
8MM - Forever and Ever Amen - Moonlight
One tree hill - 410 - forever and ever amen
One tree hill - 410 - forever and ever amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
Richard and kahlan-Forever and Ever Amen.mp4
Richard and kahlan-Forever and Ever Amen.mp4
8MM
8MM
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
Top Tracks - 8mm
Top Tracks - 8mm
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Maximiliano & Maria || Forever And Ever Amen
Maximiliano & Maria || Forever And Ever Amen
Alex O'Loughlin - Forever and Ever Amen
Alex O'Loughlin - Forever and Ever Amen
Sarah: Forever & Ever Amen
Sarah: Forever & Ever Amen