LOADING ...

Luyện nghe bài hát Forever and Ever Amen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

knows,
You don't get what you
And runs away from what they don't understand
Everybody away the guilt of their youth.
And everybody wonders why no one tells the truth
Mmmmmmm....

Everybody knows that everybody
And has their ghosts,
That emptiness that
When adds it up,
They've more than they've won
And everybody wishes they were just like


Forever and amen
Forever and amen
Mmmm...
Forever and ever
Oooohhh...
Forever and ever
Oooohhh...

Forever and amen (Oooohh) x 6

Forever and ever
and ever, amen.

Videos

8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
8mm - Forever and Ever (Live)
8mm - Forever and Ever (Live)
8MM - Forever and Ever Amen - Moonlight
8MM - Forever and Ever Amen - Moonlight
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
One tree hill - 410 - forever and ever amen
One tree hill - 410 - forever and ever amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
8mm - Give It Up (trip hop)
8mm - Give It Up (trip hop)
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Mary Duff ~ Forever And Ever Amen (Vinyl)
Mary Duff ~ Forever And Ever Amen (Vinyl)
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
8MM
8MM
Randy Travis - Forever And Ever, Amen (SLOWED)
Randy Travis - Forever And Ever, Amen (SLOWED)
Randy Travis Forever And Ever Amen
Randy Travis Forever And Ever Amen
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Naley - Forever & Ever Amen
Naley - Forever & Ever Amen
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
Forever and Ever, Amen cover by Kevin Ligon
Forever and Ever, Amen cover by Kevin Ligon