LOADING ...

Luyện nghe bài hát Forever and Ever Amen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

knows,
You get what you plan
And runs away from what they don't understand
Everybody away the guilt of their youth.
And everybody why no one ever tells the truth
Mmmmmmm....

Everybody knows that everybody
And has their ghosts,
That emptiness haunts
everybody adds it up,
They've lost more than won
And everybody wishes they were just like


Forever and ever
Forever and amen
Mmmm...
and ever amen
Oooohhh...
Forever and ever
Oooohhh...

and ever amen (Oooohh) x 6

Forever and ever
and ever, amen.

Videos

8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
8mm - Forever and Ever Amen with lyrics
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
8mm - Forever and Ever (Live)
8mm - Forever and Ever (Live)
One tree hill - 410 - forever and ever amen
One tree hill - 410 - forever and ever amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
[8MM] Songs To Love And Die By - 10 Forever And Ever Amen
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
8MM: Forever And Ever Amen, Live @ Enjoy Human
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Moonlight Soundtrack ep. 2 - Forever and ever amen - 8mm
Reggie White: Forever and Ever Amen
Reggie White: Forever and Ever Amen
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
Bones - Forever and Ever Amen
Bones - Forever and Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Moonlight Soundtrack 02 8mm - Forever And Ever Amen
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Lee Na Young & Daniel Henney - Forever and Ever Amen (8mm) MV
Skins - Forever and Ever Amen (Cast Ensemble)
Skins - Forever and Ever Amen (Cast Ensemble)
Forever and Ever Amen
Forever and Ever Amen
forever and ever AMEN
forever and ever AMEN
Forever and Ever, Amen
Forever and Ever, Amen
The Notebook - Forever and Ever, Amen
The Notebook - Forever and Ever, Amen
Sarah: Forever & Ever Amen
Sarah: Forever & Ever Amen