LOADING ...

Luyện nghe bài hát For Today I Am A Boy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

One day I'll grow up, be a beautiful woman.
One day I'll grow up, I'll be a girl.
One day I'll up, I'll be a beautiful woman.
One day I'll up, I'll be a beautiful girl.

But for I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for I am a boy.
For today I am a child, for I am a boy.

One day I'll grow up, I'll feel the in me.
One day I'll up, of this I'm sure.
One day I'll grow up, I whom within me.
One day I'll grow up, feel it and pure.

But for today I am a child, for I am a boy.
For I am a child, for today I am a boy.
For I am a child, for today I am a boy.

For I am a child, for today I am a boy.
For today I am a child, for I am a boy.
For today I am a child, for I am a boy.
For today I am a child, for I am a boy

Videos

Antony & The Johnsons - For Today I Am A Boy
Antony & The Johnsons - For Today I Am A Boy
Legendado - Antony & The Johnsons - For Today I Am a Boy (Live BBC4 2006)
Legendado - Antony & The Johnsons - For Today I Am a Boy (Live BBC4 2006)
For Today I Am A Boy
For Today I Am A Boy
antony and the johnsons : for today i am a boy
antony and the johnsons : for today i am a boy
For Today I Am A Boy (Antony & The Johnsons)
For Today I Am A Boy (Antony & The Johnsons)
Antony performs 'For Today I Am A Boy ' and talks of moving towards feminine governance
Antony performs 'For Today I Am A Boy ' and talks of moving towards feminine governance
The Unthanks - For Today I Am a Boy
The Unthanks - For Today I Am a Boy
Antony & The Johnsons - For Today I Am A Boy
Antony & The Johnsons - For Today I Am A Boy
Antony and the Johnsons - For today I am a boy (sub. español/english)
Antony and the Johnsons - For today I am a boy (sub. español/english)
02 - for today I am a boy - Franco Battiato & Antony Hegarty - Del suo veloce volo (2013)
02 - for today I am a boy - Franco Battiato & Antony Hegarty - Del suo veloce volo (2013)
Antony and the Johnsons - For today I am a boy - Fourvière 2012
Antony and the Johnsons - For today I am a boy - Fourvière 2012
COVER TIME: Antony and the Johnsons - For today I am a boy
COVER TIME: Antony and the Johnsons - For today I am a boy
For today I am a boy - Antony and the Johnsons [Starting over, Tuesday]
For today I am a boy - Antony and the Johnsons [Starting over, Tuesday]
Antony and the Johnsons - For today i am a boy (With Lyrics)
Antony and the Johnsons - For today i am a boy (With Lyrics)
For today i am a boy
For today i am a boy
Antony and the Johnsons  For Today I Am a Boy
Antony and the Johnsons For Today I Am a Boy
For Today I Am A Boy (Antony & The Johnsons)
For Today I Am A Boy (Antony & The Johnsons)
Antony and the Johnsons live Kulturbolaget Malmö 2005, 6 songs
Antony and the Johnsons live Kulturbolaget Malmö 2005, 6 songs
Antony and the Johnsons - I Fell In Love With a Dead Boy
Antony and the Johnsons - I Fell In Love With a Dead Boy
Antony & the Johnsons - For today I am a boy (LIVE) @ MCFP Eindhoven 03-05-09
Antony & the Johnsons - For today I am a boy (LIVE) @ MCFP Eindhoven 03-05-09