LOADING ...

Luyện nghe bài hát Foot In My Mouth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I saw Mrs. at the store today,
she was buyin' some
I walked up to her and I "Hey!"
"When's the due?"

She "Baby?"
"I'm not a baby,"
"what you about?"
I "Sorry... Mrs. Parker"
I put my in my mouth

(chorus)
I got my in my mouth,
I should watch what I say,
I got my in my mouth,
it's better that way

I took my to the mall last Christmas,
to see and his sleigh,
I said "Aren't you that you're old enough,"
"to know Santa is fake?"

He said "Fake? not fake!"
"What you about?"
I said "No, I tell ya Santa was fake!"
"I said...Santa's great..."
I put my foot in my

(chorus)

"here's the verse"

I was to a friend of mine
how I ran over cat,
I said "His name was fluffy, I read the tag..."
"right I squashed him flat"

She said "Fluffy? My cat's is Fluffy! He was my best friend."
I said "No, I didn't say his was Fluffy!"
"I said his was... Twinkles"
I go again...

(chorus x2)

Videos

FOOT IN MY MOUTH   CHRIS TOMLIN
FOOT IN MY MOUTH CHRIS TOMLIN
Chris Tomlin's "Foot in my Mouth" song
Chris Tomlin's "Foot in my Mouth" song
Chris Tomlin sings Foot In My Mouth.
Chris Tomlin sings Foot In My Mouth.
Chris Tomlin "Foot in my Mouth" Song
Chris Tomlin "Foot in my Mouth" Song
Foot In My Mouth - Chris Tomlin
Foot In My Mouth - Chris Tomlin
Chris Tomlin- Foot In My Mouth
Chris Tomlin- Foot In My Mouth
Chris Tomlin foot in mouth song
Chris Tomlin foot in mouth song
Chris tomlin foot in my mouth. March 27, 2015
Chris tomlin foot in my mouth. March 27, 2015
Chris Tomlin "A Foot In My Mouth"
Chris Tomlin "A Foot In My Mouth"
I want that foot in my mouth!
I want that foot in my mouth!
Foot in My Mouth
Foot in My Mouth
Put my foot in my mouth
Put my foot in my mouth
Foot In My Mouth
Foot In My Mouth
3. I Put My Foot In My Mouth
3. I Put My Foot In My Mouth
Chris Tomlin Calls the Hogs!
Chris Tomlin Calls the Hogs!
How To Get Blocked By Chris Tomlin #bittermuch!
How To Get Blocked By Chris Tomlin #bittermuch!
Chris Tomlin - I Lift My Hands
Chris Tomlin - I Lift My Hands
Chris Tomlin ~ Too Much Free Time (1998)
Chris Tomlin ~ Too Much Free Time (1998)
Chris Tomlin - Too Much Free Time
Chris Tomlin - Too Much Free Time
Chris Tomlin Inside Your Love And Too Much Free Time
Chris Tomlin Inside Your Love And Too Much Free Time