LOADING ...

Luyện nghe bài hát Foot In My Mouth

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I saw Mrs. Parker at the today,
she was some food
I up to her and I said "Hey!"
"When's the due?"

She "Baby?"
"I'm not a baby,"
"what you about?"
I "Sorry... Mrs. Parker"
I put my in my mouth

(chorus)
I got my in my mouth,
guess I should watch I say,
I got my in my mouth,
it's prob'ly better way

I took my brother to the last Christmas,
to see and his sleigh,
I "Aren't you glad that you're old enough,"
"to that Santa is fake?"

He said "Fake? not fake!"
"What you about?"
I "No, I didn't tell ya Santa was fake!"
"I said...Santa's great..."
I put my in my mouth

(chorus)

"here's the verse"

I was braggin' to a friend of
how I ran over cat,
I said "His was fluffy, cause I read the tag..."
"right after I him flat"

She said "Fluffy? My cat's name is Fluffy! He was my friend."
I "No, I didn't say his name was Fluffy!"
"I his name was... Twinkles"
I go again...

(chorus x2)

Videos

FOOT IN MY MOUTH   CHRIS TOMLIN
FOOT IN MY MOUTH CHRIS TOMLIN
Chris Tomlin sings Foot In My Mouth.
Chris Tomlin sings Foot In My Mouth.
Chris Tomlin "Foot in my Mouth" Song
Chris Tomlin "Foot in my Mouth" Song
Foot In My Mouth - Chris Tomlin
Foot In My Mouth - Chris Tomlin
Chris Tomlin's "Foot in my Mouth" song
Chris Tomlin's "Foot in my Mouth" song
Chris Tomlin- Foot In My Mouth
Chris Tomlin- Foot In My Mouth
Chris Tomlin "A Foot In My Mouth"
Chris Tomlin "A Foot In My Mouth"
Chris tomlin foot in my mouth. March 27, 2015
Chris tomlin foot in my mouth. March 27, 2015
Mouth
Mouth
Chris Tomlin foot in mouth song
Chris Tomlin foot in mouth song
Hidden Track - Chris Tomlin
Hidden Track - Chris Tomlin
Foot in My Mouth
Foot in My Mouth
Chris Tomlin Concert
Chris Tomlin Concert
Chris Tomlin - Satisfied Lyrics
Chris Tomlin - Satisfied Lyrics
Chris Tomlin ~ Too Much Free Time (1998)
Chris Tomlin ~ Too Much Free Time (1998)
Chris Tomlin - Too Much Free Time
Chris Tomlin - Too Much Free Time
where the spirit of the lord is _ Chris Tomlin (Feat. Christy Nockels)
where the spirit of the lord is _ Chris Tomlin (Feat. Christy Nockels)
Chris Tomlin - I Lift My Hands
Chris Tomlin - I Lift My Hands
Chris Tomlin - Too Much Free Time - Album Completo
Chris Tomlin - Too Much Free Time - Album Completo
Chris Tomlin - The Roar (Lyrics & Chords)
Chris Tomlin - The Roar (Lyrics & Chords)