LOADING ...

Luyện nghe bài hát Follow Me

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

You don't how you met me
You know why
You can't turn and say good bye
All you know is when I'm you
I you free
And through your veines
a fish in the sea

I'm
Follow me and is alright
I'll be the one to tuck you in at
And if you want to leave I can
You won't nobody else like me

I'm not worried about the you wear
as long as no one knows
That can care
feeling guilty
And I am aware
But you don't look
And baby I'm not

I'm
Follow me and everything is
I'll be the one to you in at night
And if you want to leave I can
You won't find nobody else me

Won't you money
I give you the sky
You're better off if you ask why
I'm not the reason you going strange
We'll be if you don't ask me to stay

be the one to tuck you in at night
And if you to leave I can guarantee
You find nobody else like me

You don't how you met me
You know why
You can't around and say good bye
All you know is I'm with you
I make you
And through your veines
Like a in the sea

( 3x )
I'm
Follow me and is alright
I'll be the one to tuck you in at
And if you want to I can guarantee
You find nobody else like me

Videos

The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow me - Dormagen Zons 22.08.15
The Baseballs - Follow me - Dormagen Zons 22.08.15
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me (Live - Bludenz 2013)
The Baseballs - Follow Me (Live - Bludenz 2013)
Follow me - The Baseballs (acoustic) Tv special
Follow me - The Baseballs (acoustic) Tv special
The Baseballs - Follow Me
The Baseballs - Follow Me
Multinational Delegation for The Baseballs - Follow me
Multinational Delegation for The Baseballs - Follow me
The Baseballs - Follow me (27.11.14 Köln)
The Baseballs - Follow me (27.11.14 Köln)
The Baseballs - Follow Me 17 May 2013 Arena Moscow HD
The Baseballs - Follow Me 17 May 2013 Arena Moscow HD
The Baseballs - Follow me @ concert at sea 2012
The Baseballs - Follow me @ concert at sea 2012
The Baseballs - ...Baby One More Time (official video)
The Baseballs - ...Baby One More Time (official video)
The Baseballs - Follow Me.mp4
The Baseballs - Follow Me.mp4
The Baseballs Follow me
The Baseballs Follow me
The Baseballs / follow me / Brauereihoffest, Jever 15/09/2012
The Baseballs / follow me / Brauereihoffest, Jever 15/09/2012
Follow Me (1,000 Subscribers Special) | The Baseballs ➤ DRUM COVER
Follow Me (1,000 Subscribers Special) | The Baseballs ➤ DRUM COVER
The Baseballs - Follow me @Summer Days Arbon 2015
The Baseballs - Follow me @Summer Days Arbon 2015
The Baseballs - Follow Me (SPb, 02.04.2014)
The Baseballs - Follow Me (SPb, 02.04.2014)
The baseballs - Follow me 21/4/11 Brussel
The baseballs - Follow me 21/4/11 Brussel
The Baseballs - Follow Me (Uncle Cracker cover) (live in Minsk, 21-04-15)
The Baseballs - Follow Me (Uncle Cracker cover) (live in Minsk, 21-04-15)