LOADING ...

Luyện nghe bài hát Flashback [intrelude]

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

This is to you

Crossing paths, I saw the past, how good it was
The smell of your scent, of your touch
had me gone

But you're her and not with me now
And I if you think of me, how
I of you when I'm lying in bed
And the of you loving her plays in my head

You up when you lost a real good thing
(Well, you up)
And now asking, why?
(Why, why, why?)

You messed up you lost a real good thing
(You messed up and now asking, why?)
And now you're asking,
(Why did you do to me?)

You messed up you lost a real good thing
(Baby)
And now asking, why?
(Baby, baby, baby)

You messed up when you lost a good thing
(She could never you, baby)
And now you're asking,
(She could never you, no)

Videos

Danity Kane - Flashback (Interlude)
Danity Kane - Flashback (Interlude)
Flashback Interlude
Flashback Interlude
Flashback: Danity Kane pre-debut days
Flashback: Danity Kane pre-debut days
danity kane - Flashback (Interlude) - Welcome To The Dollhou
danity kane - Flashback (Interlude) - Welcome To The Dollhou
Secret Place Interlude
Secret Place Interlude
Danity Kane-Flashback (lyrics)
Danity Kane-Flashback (lyrics)
Danity Kane - Secret Place (Interlude)
Danity Kane - Secret Place (Interlude)
08. Flashback (Interlude) (Prod. By Xaltus)
08. Flashback (Interlude) (Prod. By Xaltus)
DANITY KANE   AIN'T TRUE INTERLUDE
DANITY KANE AIN'T TRUE INTERLUDE
Ain't True Interlude
Ain't True Interlude
Danity Kane's  flashback
Danity Kane's flashback
Danity Kane Flashback [OFFICIAL HQ AUDIO NEW SONG]
Danity Kane Flashback [OFFICIAL HQ AUDIO NEW SONG]
flashback danity kane 1st part
flashback danity kane 1st part
Is Anybody Listening
Is Anybody Listening
Danity Kane - Picture This (Interlude)
Danity Kane - Picture This (Interlude)
Ain't True Interlude - Danity Kane
Ain't True Interlude - Danity Kane
Danity Kane- Come Over + Lyrics
Danity Kane- Come Over + Lyrics
Picture This Interlude
Picture This Interlude
MTB3 s03e08 - Danity Kane Makes a Video
MTB3 s03e08 - Danity Kane Makes a Video
Danity Kane - Pretty Boy
Danity Kane - Pretty Boy