LOADING ...

Luyện nghe bài hát First Hand

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

another sunday morning old you
hoping that the preaching's almost

not sure you need to hear
seems like you've heard it all
a hundred or more
all information second hand
is something more that you don't

it's a way of life missing
the Word becomes a part of you
walking everyday Jesus
finding out his promises are

living life hand
learning the
from the Father
living first hand
no middle man
when you with the Lord
hand
it's all in mind the world will say
but is something
that they can't away
not just some fancy
or just some emotion you feel
it's a of first hand walking
finding out His are real
(chorus)

Videos

Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - First Hand
Steven Curtis Chapman - Weak Days
Steven Curtis Chapman - Weak Days
First Hand
First Hand
Steven Curtis Chapman - Cinderella
Steven Curtis Chapman - Cinderella
Steven Curtis Chapman - Weak Days
Steven Curtis Chapman - Weak Days
Steven Curtis Chapman: My Redeemer Is Faithful And True (James Robison / LIFE Today)
Steven Curtis Chapman: My Redeemer Is Faithful And True (James Robison / LIFE Today)
Steven Curtis Chapman - We Will Dance
Steven Curtis Chapman - We Will Dance
Steven Curtis Chapman - Lost In The Shadow [Official Music]
Steven Curtis Chapman - Lost In The Shadow [Official Music]
Steven Curtis Chapman - "We Remember"
Steven Curtis Chapman - "We Remember"
Steven Curtis Chapman - Who Cares
Steven Curtis Chapman - Who Cares
First Hand
First Hand
Steven Curtis Chapman - Run Away
Steven Curtis Chapman - Run Away
Best of Steven Curtis Chapman Albums
Best of Steven Curtis Chapman Albums
Steven Curtis Chapman - Dying To Live
Steven Curtis Chapman - Dying To Live
Steven Curtis Chapman - "Weak days"
Steven Curtis Chapman - "Weak days"
Steven Curtis Chapman - My Redeemer Is Faithful and True / DEEP ROOTS
Steven Curtis Chapman - My Redeemer Is Faithful and True / DEEP ROOTS
Steven Curtis Chapman - First Hand Lyrics
Steven Curtis Chapman - First Hand Lyrics
Steven Curtis Chapman-First Hand(1987)
Steven Curtis Chapman-First Hand(1987)