LOADING ...

Luyện nghe bài hát Female Intuition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Tell me who, me when
me where, tell me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

My

Sittin' down with my
Tryin' out what I'm gonna do
though I'd see the day
When the question was hanging over you

And it ain't nothing somebody said
There's no where or when, no when, no
But I've caught in my head
Time and time again, 'cause

going on, can't put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell yourself you're but the feeling's so strong

it female intuition
I can your competition
we're kissin' something's missin'
Call it intuition

Monday you're lookin' slick
Well, who's it for if it for me?
Well, it for if it ain't for me?
Called you up on and you say
You're tryin' tocook and clean
What you

And lately you've been switching up your phone from to vibrate
Is that why you've missing all my calls
Did you plan it way, that way? 'Cause

Something's going on, put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell yourself you're wrong but the so strong

Call it female
I can feel competition
we're kissin' something's missin'
Call it intuition

to catch you is like an occupation
You say it's all in my imagination
Sometimes it's shadows I'm chasin'
But I can't erase this voice I inside, baby

Something's on, can't put my finger on it
Something's on, don't wanna linger on it
Tell yourself you're but the feeling's so strong

Call it intuition
I can feel your
When we're something's missin'
it female intuition

Tell me who, tell me
me where, tell me why
Tell me who, tell me
me where, tell me why

Tell me who, tell me
Tell me where, me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Videos

Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Nightcore - Female Intuition
Nightcore - Female Intuition
Female Intuition
Female Intuition
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Female  Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor- Female Intuition
Jordyn Taylor- Female Intuition
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
female intuition - jordyn taylor.
female intuition - jordyn taylor.
Jordyn Taylor - Over you
Jordyn Taylor - Over you
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Thinking Out Loud cover
Jordyn Taylor - Thinking Out Loud cover
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Jordyn Taylor Amore Fashion 2008 Calendar
Jordyn Taylor Amore Fashion 2008 Calendar