LOADING ...

Luyện nghe bài hát Female Intuition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Tell me who, me when
Tell me where, me why

Tell me who, me who
me who, tell me who
me why

My

Sittin' down my girls
Tryin' figure out what I'm do
though I'd see the day
When the question mark was over you

And it ain't that somebody said
There's no where or when, no when, no
But I've already caught in my
Time and time again, 'cause

Something's on, can't put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell you're wrong but the feeling's so strong

Call it female
I can feel your
When kissin' something's missin'
it female intuition

Monday night lookin' slick
Well, who's it for if it for me?
Well, who's it for if it for me?
you up on Tuesday and you say
You're busy tocook and clean
you mean?

And lately you've been up your phone from loud to vibrate
Is that why been missing all my calls
Did you plan it that way, way? 'Cause

Something's going on, put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell you're wrong but the feeling's so strong

it female intuition
I can feel competition
When we're kissin' missin'
Call it intuition

Tryin' to catch you is an occupation
You say that it's all in my
Sometimes it's shadows I'm chasin'
But I can't this voice I hear inside, baby

going on, can't put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell you're wrong but the feeling's so strong

Call it female
I can feel your
When we're kissin' something's
it female intuition

Tell me who, me when
Tell me where, me why
Tell me who, me when
Tell me where, me why

me who, tell me when
Tell me where, me why

me who, tell me who
Tell me who, me who
me why

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Videos

Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition
Female Intuition
Jordyn Taylor
Jordyn Taylor
Female  Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Nightcore - Female Intuition
Nightcore - Female Intuition
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
Top Tracks - Jordyn Taylor
Top Tracks - Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Female Intuition
Female Intuition
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor-Intuition
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor