LOADING ...

Luyện nghe bài hát Female Intuition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Tell me who, me when
me where, tell me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

My

Sittin' down my girls
figure out what I'm gonna do
Never I'd see the day
the question mark was hanging over you

And it nothing that somebody said
There's no where or when, no when, no
But I've already caught in my
Time and again, yeah 'cause

Something's going on, put my finger on it
Something's on, don't wanna linger on it
Tell yourself you're wrong but the so strong

Call it intuition
I can feel competition
When we're kissin' something's
Call it female

night you're lookin' slick
Well, who's it for if it for me?
Well, it for if it ain't for me?
Called you up on and you say
You're tryin' tocook and clean
What you

And lately you've been switching up your phone loud to vibrate
Is that why been missing all my calls
Did you plan it that way, way? 'Cause

Something's going on, put my finger on it
Something's going on, don't wanna on it
Tell yourself you're but the feeling's so strong

it female intuition
I can your competition
When we're kissin' something's
Call it intuition

Tryin' to catch you is an occupation
You say it's all in my imagination
it's shadows that I'm chasin'
But I can't erase voice I hear inside, baby

Something's going on, can't put my on it
Something's going on, don't wanna on it
Tell yourself you're wrong but the so strong

Call it intuition
I can your competition
When kissin' something's missin'
it female intuition

Tell me who, me when
Tell me where, me why
me who, tell me when
Tell me where, me why

Tell me who, tell me
Tell me where, me why

Tell me who, me who
me who, tell me who
me why

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Videos

Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition
Female Intuition
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Female  Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
female intuition - jordyn taylor.
female intuition - jordyn taylor.
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
"ACCESSORY" JORDYN TAYLOR OFFICIAL MUSIC VIDEO [HQ]
"ACCESSORY" JORDYN TAYLOR OFFICIAL MUSIC VIDEO [HQ]
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor- Female Intuition
Jordyn Taylor- Female Intuition
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor-Intuition
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
NEW HOT Jordyn Taylor Intuition [ 2009 ] ENJOY
Shopaholic- Jordyn Taylor Musikvideo - HQ
Shopaholic- Jordyn Taylor Musikvideo - HQ
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor Japan Tour Part.1
Jordyn Taylor Japan Tour Part.1