LOADING ...

Luyện nghe bài hát Female Intuition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Tell me who, me when
me where, tell me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

My

down with my girls
Tryin' figure out what I'm do
Never I'd see the day
When the question was hanging over you

And it ain't nothing that somebody
There's no or when, no when, no where
But I've already in my head
Time and time again, 'cause

Something's on, can't put my finger on it
Something's on, don't wanna linger on it
Tell yourself you're wrong but the so strong

Call it female
I can feel your
When we're kissin' missin'
Call it intuition

Monday night you're lookin'
Well, it for if it ain't for me?
Well, it for if it ain't for me?
you up on Tuesday and you say
You're busy tryin' tocook and
What you

And lately you've been switching up your from loud to vibrate
Is that why you've missing all my calls
Did you it that way, that way? 'Cause

going on, can't put my finger on it
Something's going on, don't linger on it
Tell yourself wrong but the feeling's so strong

Call it intuition
I can feel competition
When kissin' something's missin'
it female intuition

Tryin' to you is like an occupation
You say it's all in my imagination
Sometimes it's shadows that I'm
But I erase this voice I hear inside, baby

Something's on, can't put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
yourself you're wrong but the feeling's so strong

Call it intuition
I can feel competition
When kissin' something's missin'
it female intuition

Tell me who, me when
me where, tell me why
Tell me who, me when
Tell me where, me why

me who, tell me when
Tell me where, me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Videos

Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition
Female Intuition
Female  Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Nightcore - Female Intuition
Nightcore - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor
Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Every Letter - Lyrics.
Jordyn Taylor - Every Letter - Lyrics.
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Talor Intuition
Jordyn Talor Intuition
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Top Tracks - Jordyn Taylor
Top Tracks - Jordyn Taylor