LOADING ...

Luyện nghe bài hát Female Intuition

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Tell me who, me when
Tell me where, me why

Tell me who, me who
Tell me who, me who
me why

My

down with my girls
Tryin' out what I'm gonna do
Never I'd see the day
When the question mark was hanging you

And it ain't nothing that said
There's no where or when, no when, no
But I've already caught in my
Time and time again, 'cause

going on, can't put my finger on it
Something's on, don't wanna linger on it
Tell yourself you're wrong but the feeling's so

Call it female
I can feel your
When we're kissin' something's
Call it female

Monday you're lookin' slick
Well, it for if it ain't for me?
Well, who's it for if it for me?
you up on Tuesday and you say
You're busy tocook and clean
you mean?

And lately you've been up your phone from loud to vibrate
Is that why you've been all my calls
Did you it that way, that way? 'Cause

Something's going on, put my finger on it
Something's going on, wanna linger on it
Tell yourself you're wrong but the feeling's so

it female intuition
I can your competition
When kissin' something's missin'
Call it intuition

Tryin' to catch you is like an
You say it's all in my imagination
it's shadows that I'm chasin'
But I can't erase this I hear inside, baby

going on, can't put my finger on it
Something's going on, don't wanna on it
Tell yourself you're but the feeling's so strong

Call it female
I can feel competition
When we're something's missin'
Call it female

Tell me who, tell me
me where, tell me why
Tell me who, tell me
me where, tell me why

Tell me who, me when
Tell me where, me why

Tell me who, me who
me who, tell me who
me why

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Videos

Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor [w/ Lyrics] (NEW SINGLE!)
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition
Female Intuition
Female  Intuition - Jordyn Taylor
Female Intuition - Jordyn Taylor
Nightcore - Female Intuition
Nightcore - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition with LYRICS 2O1O . .
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Jordyn Taylor - Female Intuition with lyrics
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Female Intuition - Jordyn Taylor.avi
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Rihanna- Intuition (With Lyrics) Sung by Jordyn Taylor
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor-Intuition
Jordyn Taylor
Jordyn Taylor
Jordyn Taylor - Every Letter - Lyrics.
Jordyn Taylor - Every Letter - Lyrics.
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
*Request* Jordyn Taylor - Female Intuition With Lyrics in HD!
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Taylor - Female Intuition
Jordyn Talor Intuition
Jordyn Talor Intuition
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Jordyn Taylor - Over You [with lyrics]
Top Tracks - Jordyn Taylor
Top Tracks - Jordyn Taylor