LOADING ...

Luyện nghe bài hát Feeling Holy

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Down deep I know I wanna be
Long road, and an island made out of me
One can make you feel how I feel
Love , love can make a mighty on the hill

One drop, you feeling holy, hello below me
One gets you up, up and away...

Bad skins in bombers, blue white and
Chaps take a look at my hands, ain't no fruit of it can mean
One sweet buzz, can you feel how I feel
One sweet can make a mountain slide up the hill

One drop, gets you feeling holy, hello me
One drop you up, up and away...

Shake it down, it down, shake it down, shake it down

One drop, gets you feeling holy, below me
One gets you up, up and away...

Feeling holy, hello me, fucking feeling holy
Feeling holy, hello me, feeling holy

Videos

THE CHARLATANS - Feeling holy
THE CHARLATANS - Feeling holy
The Charlatans - Feeling Holy
The Charlatans - Feeling Holy
The Charlatans - Feeling Holy
The Charlatans - Feeling Holy
The Charlatans - Feeling Holy @ Sheffield Octagon
The Charlatans - Feeling Holy @ Sheffield Octagon
Feeling Holy
Feeling Holy
The Charlatans - Impossible
The Charlatans - Impossible
The Charlatans - The Charlatans
The Charlatans - The Charlatans
The Charlatans  - Stir it Up
The Charlatans - Stir it Up
The Charlatans - Up At The Lake
The Charlatans - Up At The Lake
The Charlatans - Just Lookin'
The Charlatans - Just Lookin'
Here Comes A Soul Saver
Here Comes A Soul Saver
The Charlatans - Over Rising
The Charlatans - Over Rising
Best of The Charlatans
Best of The Charlatans
THE CHARLATANS - A house is not a home
THE CHARLATANS - A house is not a home
Feeling Holy (Live BBC Radio Wales In Concert 29/7/06)
Feeling Holy (Live BBC Radio Wales In Concert 29/7/06)
THE CHARLATANS - Just when you´re thinkin´ things over
THE CHARLATANS - Just when you´re thinkin´ things over
THE CHARLATANS - Just lookin´
THE CHARLATANS - Just lookin´
THE CHARLATANS - Jesus hairdo
THE CHARLATANS - Jesus hairdo
Best Charlatans UK songs
Best Charlatans UK songs
THE CHARLATANS - Nine acre court
THE CHARLATANS - Nine acre court