LOADING ...

Luyện nghe bài hát February

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you gonna come and brave the cold with me my
When you gonna and brave the cold with me my love?

Fall to pieces,

A lonely by the sea

When you gonna and brave the cold with me my love?
you gonna come and brave the cold with me my love?

Fall to pieces,

A lonely by the sea,
you see

It makes me spring in to spring
Ah, them hills ring

See, can't you

It just makes me spring in to
Ah, them will ring
them birdies sing

Videos

Christina Courtin - February
Christina Courtin - February
February (Live)- Christina Courtin
February (Live)- Christina Courtin
Christina Courtin--February
Christina Courtin--February
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin - No Limit
You Held Me Up
You Held Me Up
February
February
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
Heroes - Christina Courtin and The Knights
Heroes - Christina Courtin and The Knights
Christina Courtin
Christina Courtin
christina courtin - feel it in your bones
christina courtin - feel it in your bones
Christina Courtin--Green Jay
Christina Courtin--Green Jay
Love Is A Season - Christina Courtin
Love Is A Season - Christina Courtin
Angeles - Christina Courtin, Chris Thile, Ryan Scott (Elliott Smith) at No Name #1 NYC
Angeles - Christina Courtin, Chris Thile, Ryan Scott (Elliott Smith) at No Name #1 NYC
Christina Courtin--Jersey Girl
Christina Courtin--Jersey Girl
Christina Courtin
Christina Courtin
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
Amanyth - Sooner or Later (feat  Christina Courtin)
Amanyth - Sooner or Later (feat Christina Courtin)