LOADING ...

Luyện nghe bài hát February

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you gonna and brave the cold with me my love?
When you come and brave the cold with me my love?

Fall to pieces,

A lonely by the sea

When you gonna come and brave the cold with me my
When you gonna and brave the cold with me my love?

away to pieces,

A lonely by the sea,
you see

It just makes me in to spring
Ah, hills will ring

See, you see?

It just makes me spring in to
Ah, them hills will
Hear them birdies

Videos

Christina Courtin - February
Christina Courtin - February
February (Live)- Christina Courtin
February (Live)- Christina Courtin
Christina Courtin--February
Christina Courtin--February
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - Foreign Country
February
February
Courtin: Tralala
Courtin: Tralala
Christina Courtin - Rainy
Christina Courtin - Rainy
Kinetics & Symbiote - Perpetual Dreams (ft. Christina Courtin)
Kinetics & Symbiote - Perpetual Dreams (ft. Christina Courtin)
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin Interview
Christina Courtin Interview
Christina Courtin: Foreign Country
Christina Courtin: Foreign Country
Christina Courtin
Christina Courtin
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin and The Knights
Christina Courtin and The Knights
christina courtin - feel it in your bones
christina courtin - feel it in your bones
Christina Courtin "Renaissance Song #1"
Christina Courtin "Renaissance Song #1"
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
It Saved Me - The Folks feat. Christina Courtin
It Saved Me - The Folks feat. Christina Courtin
Amanyth - Sooner or Later (feat  Christina Courtin)
Amanyth - Sooner or Later (feat Christina Courtin)