LOADING ...

Luyện nghe bài hát February

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you gonna and brave the cold with me my love?
When you gonna come and brave the cold with me my

away to pieces,

A winter by the sea

When you gonna come and brave the cold me my love?
When you come and brave the cold with me my love?

Fall to pieces,

A lonely by the sea,
you see

It just makes me spring in to
Ah, hills will ring

See, you see?

It makes me spring in to spring
Ah, hills will ring
Hear them birdies

Videos

Christina Courtin - February
Christina Courtin - February
February (Live)- Christina Courtin
February (Live)- Christina Courtin
February
February
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin--February
Christina Courtin--February
Christina Courtin - Soap Song at Joe's Pub 1/7/07
Christina Courtin - Soap Song at Joe's Pub 1/7/07
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
It Saved Me - The Folks ft. Christina Courtin cover
It Saved Me - The Folks ft. Christina Courtin cover
Amanyth - Sooner or Later (feat  Christina Courtin)
Amanyth - Sooner or Later (feat Christina Courtin)
VARSITY - CHRISTINA COURTIN
VARSITY - CHRISTINA COURTIN
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
Christina Courtin - No Limit - Live at Rough Trade March 2015
It Saved Me - The Folks feat. Christina Courtin
It Saved Me - The Folks feat. Christina Courtin
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin "Bundah"
Christina Courtin "Bundah"
Christina Courtin - Varsity
Christina Courtin - Varsity
Christina Courtin
Christina Courtin
Christina Courtin and The Knights
Christina Courtin and The Knights
Christina Courtin Foreign Country Music Video on Plum
Christina Courtin Foreign Country Music Video on Plum
Christina Courtin @The Hamilton "You Held Me Up"
Christina Courtin @The Hamilton "You Held Me Up"