LOADING ...

Luyện nghe bài hát February

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When you gonna come and brave the with me my love?
When you gonna and brave the cold with me my love?

away to pieces,

A winter by the sea

When you gonna come and the cold with me my love?
When you come and brave the cold with me my love?

Fall to pieces,

A winter by the sea,
you see

It just makes me spring in to
Ah, them will ring

See, can't you

It just me spring in to spring
Ah, them hills will
Hear birdies sing

Videos

Christina Courtin - February
Christina Courtin - February
February
February
February (Live)- Christina Courtin
February (Live)- Christina Courtin
Christina Courtin--February
Christina Courtin--February
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin - Foreign Country
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin: One Man Down
Christina Courtin: Foreign Country
Christina Courtin: Foreign Country
Christina Courtin
Christina Courtin
Foreign Country
Foreign Country
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
Sooner Or Later - Christina Courtin feat. Aussens@iter
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin - Love Is The Season
Christina Courtin Foreign Country Music Video on Plum
Christina Courtin Foreign Country Music Video on Plum
Angeles - Christina Courtin, Chris Thile, Ryan Scott (Elliott Smith) at No Name #1 NYC
Angeles - Christina Courtin, Chris Thile, Ryan Scott (Elliott Smith) at No Name #1 NYC
Christina Courtin - Soap Song at Joe's Pub 1/7/07
Christina Courtin - Soap Song at Joe's Pub 1/7/07
Christina Courtin
Christina Courtin
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin - No Limit
Christina Courtin
Christina Courtin
Christina Courtin - Varsity
Christina Courtin - Varsity
It Saved Me - The Folks ft. Christina Courtin cover
It Saved Me - The Folks ft. Christina Courtin cover
Amanyth - Sooner or Later (feat  Christina Courtin)
Amanyth - Sooner or Later (feat Christina Courtin)