LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fat As A Fiddle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm never thin I'm never svelte I always wore the bigger belt I thought I needed help choosing what to eat each moutful a real treat but when I look and see there's a greater part of me
I see the men who at the gym they have a ripple with every limb they never have this excess skin to cover up their age we're on a different page I look like a tree there's a greater part of me
so hard to put on my socks each morning when I wake I see myself when I was thin and the hearts I used to break
Now I tits just like my mum I'm out breath before I run I like to eat because it's fun but it comes at such a price. I'm on the old brown rice and the herbal tea for the greater part of me
I always played the boy in goal cross country runs became a stroll I was the doughnut and the hole but inside I felt great I always licked my plate my face full of beans a greater part of me
It's so hard to put on my socks morning when I wake I see myself when I was thin and the hearts I used to break and it's so hard to pull in the street but it never seems too late, it's so hard

Videos

Chris Difford - Fat As A Fiddle
Chris Difford - Fat As A Fiddle
Chris Difford - Fat As A Fiddle - promo video
Chris Difford - Fat As A Fiddle - promo video
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
Chris Difford - Fat as a Fiddle
Chris Difford - Fat as a Fiddle
Chris Difford - Fat as A Fiddle
Chris Difford - Fat as A Fiddle
Fat as a Fiddle
Fat as a Fiddle
Chris Difford - Fat as a Fiddle Acoustic
Chris Difford - Fat as a Fiddle Acoustic
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
Chris Difford - Fat As A Fiddle - Tupelo Music Hall, Londonderry, NH - 5/18/08
Chris Difford - Fat As A Fiddle - Tupelo Music Hall, Londonderry, NH - 5/18/08
Fat as a fiddle -  Chris Difford, Jazz Cafe London,  3 June 07
Fat as a fiddle - Chris Difford, Jazz Cafe London, 3 June 07
Chris Difford - Fat as a Fiddle Lyrics
Chris Difford - Fat as a Fiddle Lyrics
Top Tracks - Chris Difford
Top Tracks - Chris Difford
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Chris Difford - Passion Killer
Chris Difford - Passion Killer
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Fat as a fiddle
Fat as a fiddle
Fat As A Fiddle
Fat As A Fiddle
Chris Difford - Tempted
Chris Difford - Tempted
BBC Songwriters Circle - Currie, Difford & Hewerdine
BBC Songwriters Circle - Currie, Difford & Hewerdine
Chris Difford - Up the Junction Acoustic
Chris Difford - Up the Junction Acoustic