LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fat As A Fiddle

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I'm never thin I'm never svelte I always wore the bigger belt I never I needed help choosing what to eat each moutful a real treat but when I look and see there's a greater part of me
I see the men who work at the gym they have a ripple with every limb they never have this excess skin to cover up their age we're on a page I look like a tree there's a greater part of me
It's so hard to put on my socks each morning when I wake I see myself when I was thin and the hearts I to break
Now I have just like my mum I'm out breath before I run I like to eat because it's fun but it comes at such a price. I'm on the old brown rice and the herbal tea for the greater part of me
I always played the boy in goal cross country runs a stroll I was the doughnut and the hole but inside I felt great I always licked my plate my face full of beans there's a greater part of me
It's so hard to put on my socks each morning when I wake I see myself when I was thin and the hearts I to break and it's so hard to pull in the street but it never seems too late, it's so hard

Videos

Chris Difford - Fat As A Fiddle
Chris Difford - Fat As A Fiddle
Chris Difford - Fat As A Fiddle - promo video
Chris Difford - Fat As A Fiddle - promo video
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
Chris Difford - Fat as A Fiddle
Chris Difford - Fat as A Fiddle
Chris Difford - Fat as a Fiddle
Chris Difford - Fat as a Fiddle
Fat as a fiddle -  Chris Difford, Jazz Cafe London,  3 June 07
Fat as a fiddle - Chris Difford, Jazz Cafe London, 3 June 07
Fat as a Fiddle
Fat as a Fiddle
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
FAT AS A FIDDLE - CHRIS DIFFORD
Chris Difford - Fat as a Fiddle Acoustic
Chris Difford - Fat as a Fiddle Acoustic
Chris Difford
Chris Difford
Chris Difford - Fat As A Fiddle - Tupelo Music Hall, Londonderry, NH - 5/18/08
Chris Difford - Fat As A Fiddle - Tupelo Music Hall, Londonderry, NH - 5/18/08
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Popular Videos - Chris Difford
Popular Videos - Chris Difford
Chris Difford - Come On Down
Chris Difford - Come On Down
Chris Difford - Chris To The Mill 4CD+DVD box set trailer
Chris Difford - Chris To The Mill 4CD+DVD box set trailer
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Chris Difford & Glenn Tilbrook -- Fat As A Fiddle
Popular Chris Difford & Squeeze videos
Popular Chris Difford & Squeeze videos
Fat as a fiddle
Fat as a fiddle
All Tracks - Chris Difford
All Tracks - Chris Difford
Glenn Tilbrook and Chris Difford (Squeeze) - December 9, 2015 (Complete show)
Glenn Tilbrook and Chris Difford (Squeeze) - December 9, 2015 (Complete show)