LOADING ...

Luyện nghe bài hát Fallin' in Love

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've been wantin' so long to be to you
And I ain't got the but to tell ya
Baby, you keep me up the nighttime
Thinkin' 'bout your and affection

And I've been to you
And I hope you feel the
And if I have my way
I'd spend my with you, fallin' in love

Oh, it hit me, oh
I feel like fallin' in love, baby love, love
And oh, get with me, oh
I like fallin' in love, baby love, baby love

For a moment our had connected
With no questions on affection
Don't to act, it's a no dance
At that moment, you heart with laughter

lie 'bout how you feel
That chance might away
And if I could my way
I'd my life with you, fallin' in love

Oh, it hit me, oh
I feel like fallin' in love, baby love, baby
And oh, come get with me, hey
I like fallin' in love

Take it easy, don't you take so
One day you might
This love will be gone, long
gone, long gone

Oh, it hit me, oh
I like fallin' in love
And oh, come get me, oh
I feel like fallin' in

Oh, it hit me, oh
I feel fallin' in love
And oh, get with me, oh
I like fallin' in love

I feel like
I feel fallin'
I feel like in love, baby
I feel like in love, baby

Videos

Fallin' In Love
Fallin' In Love
Anthony Hamilton - Fallin In Love Again
Anthony Hamilton - Fallin In Love Again
Anthony Hamilton - I'll Wait (To Fall In Love)
Anthony Hamilton - I'll Wait (To Fall In Love)
Anthony Hamilton - Change Your World
Anthony Hamilton - Change Your World
Fallin' in Love - Anthony Hamilton  *coaster380*
Fallin' in Love - Anthony Hamilton *coaster380*
Anthony Hamilton - Never love again
Anthony Hamilton - Never love again
Anthony Hamilton Singing "Falling In Love" Live
Anthony Hamilton Singing "Falling In Love" Live
Leela James - Fall For You
Leela James - Fall For You
Fallin In Love Again
Fallin In Love Again
Hamilton, Joe Frank & Reynolds - Fallin' In Love
Hamilton, Joe Frank & Reynolds - Fallin' In Love
Fallin' In Love
Fallin' In Love
Fallin' in Love
Fallin' in Love
Hamilton, Joe Frank & Reynolds - Fallin' In Love (in HQ w/timed lyrics)
Hamilton, Joe Frank & Reynolds - Fallin' In Love (in HQ w/timed lyrics)
Calvin Richardson - Falling Out
Calvin Richardson - Falling Out
Anthony Hamilton- Fallin'-XTC
Anthony Hamilton- Fallin'-XTC
Anthony Hamilton - Fallin' in love (video + lyrics on screen)
Anthony Hamilton - Fallin' in love (video + lyrics on screen)
Anthony Hamilton - 07 - Fallin'
Anthony Hamilton - 07 - Fallin'
Anthony Hamilton 31-03-09 Fallin in love
Anthony Hamilton 31-03-09 Fallin in love
Anthony Hamilton Fallin' In Love
Anthony Hamilton Fallin' In Love
Anthony Hamilton   Back To Love Album   I'll Wait (To Fall In Love)
Anthony Hamilton Back To Love Album I'll Wait (To Fall In Love)