LOADING ...

Luyện nghe bài hát Evil

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I like arms and legs
Snapping and wringing necks
Now knife you in the back
Kick your bones until crack


Evil, evil, evil,
Evil, evil, evil,

Jump up and upon your head
Kick you around 'til dead
Fill your body full of
See the turn to red

I don't trendy cunts who pose
Now i'll you in the nose
Stick my Marten in your
Don't like you, too much

x 2]

Videos

The 4 Skins - Evil ( Lyrics)
The 4 Skins - Evil ( Lyrics)
Evil - The 4 Skins (Subtítulos Español)
Evil - The 4 Skins (Subtítulos Español)
The 4-Skins - Evil
The 4-Skins - Evil
THE 4-SKINS - Evil (Peel session '81)
THE 4-SKINS - Evil (Peel session '81)
THE 4-SKINS - Chaos (Live 1982)
THE 4-SKINS - Chaos (Live 1982)
4skins- evil
4skins- evil
THE 4-SKINS - A.C.A.B.
THE 4-SKINS - A.C.A.B.
RIP - Evil (4 Skins)
RIP - Evil (4 Skins)
The 4 Skins - The Good The Bad The 4 Skins.
The 4 Skins - The Good The Bad The 4 Skins.
THE 4-SKINS - Evil (1981)
THE 4-SKINS - Evil (1981)
Crimewave-evil(4-Skins)
Crimewave-evil(4-Skins)
The 4 Skins - Evil (Subtítulos Español)
The 4 Skins - Evil (Subtítulos Español)
Wasted Utd. - Evil (4 Skins)
Wasted Utd. - Evil (4 Skins)
4 SKINS - EVIL (Live at Punk Disorderly 2008)
4 SKINS - EVIL (Live at Punk Disorderly 2008)
2012-2013 evil 4 skins
2012-2013 evil 4 skins
Disturbed Mother Fucker - Evil (4 skins cover)
Disturbed Mother Fucker - Evil (4 skins cover)
The 4 Skins - A.C.A.B. (Subtítulos Español)
The 4 Skins - A.C.A.B. (Subtítulos Español)
EVILSKINS  '' l'enfer '' THE 4 SKINS reprise  1983
EVILSKINS '' l'enfer '' THE 4 SKINS reprise 1983
Evil (4-Skins cover)
Evil (4-Skins cover)
Resident Evil 4 Recopilación de MODS Pack 2018 HD
Resident Evil 4 Recopilación de MODS Pack 2018 HD