LOADING ...

Luyện nghe bài hát Evil

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I breaking arms and legs
Snapping spines and necks
Now I'll you in the back
Kick your bones until they


Evil, evil, evil,
Evil, evil, evil,

Jump up and upon your head
Kick you around 'til dead
Fill your full of lead
See the turn to red

I don't like cunts who pose
Now punch you in the nose
Stick my Marten in crotch
like you, you're too much

x 2]

Videos

The 4 Skins - Evil ( Lyrics)
The 4 Skins - Evil ( Lyrics)
The 4-Skins - Evil
The 4-Skins - Evil
Evil - The 4 Skins (Subtítulos Español)
Evil - The 4 Skins (Subtítulos Español)
THE 4-SKINS - Evil (Peel session '81)
THE 4-SKINS - Evil (Peel session '81)
THE 4-SKINS - Chaos (Live 1982)
THE 4-SKINS - Chaos (Live 1982)
4 SKINS - EVIL
4 SKINS - EVIL
4skins- evil
4skins- evil
4 SKINS - EVIL (Live at Punk Disorderly 2008)
4 SKINS - EVIL (Live at Punk Disorderly 2008)
RE4 Mods Skins do Leon para o modo história no especial de 100 inscritos.
RE4 Mods Skins do Leon para o modo história no especial de 100 inscritos.
TOP 10 LOS MEJORES Y MAS LOCOS MODS DE RESIDENT EVIL 4 - MaxiLunaPMY
TOP 10 LOS MEJORES Y MAS LOCOS MODS DE RESIDENT EVIL 4 - MaxiLunaPMY
Como Colocar Skins Em Resident Evil 4
Como Colocar Skins Em Resident Evil 4
#2 Série de Mods Resident Evil 4 - Personagens em HD - Skins + Vozes + Animações.
#2 Série de Mods Resident Evil 4 - Personagens em HD - Skins + Vozes + Animações.
THE 4-SKINS - Evil (1981)
THE 4-SKINS - Evil (1981)
Resident Evil 4 Recopilación de MODS Pack 2018 HD
Resident Evil 4 Recopilación de MODS Pack 2018 HD
Resident Evil 4 "Recopilacion de mods" Personajes y Enemigos
Resident Evil 4 "Recopilacion de mods" Personajes y Enemigos
4Skins - Evil
4Skins - Evil
The 4 Skins - Evil (Subtítulos Español)
The 4 Skins - Evil (Subtítulos Español)
Resident Evil 4 Coletânea de Mods #10 Skins Corrigidas / Lançamentos / Pack de Armas.
Resident Evil 4 Coletânea de Mods #10 Skins Corrigidas / Lançamentos / Pack de Armas.
Resident Evil 4 MOD ARMAS HD v2.0 + SONIDOS REALES
Resident Evil 4 MOD ARMAS HD v2.0 + SONIDOS REALES
THE 4-SKINS - A.C.A.B.
THE 4-SKINS - A.C.A.B.