LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everything

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Grown up an only
One parent
My was spoiled and doubted
Not trusted, neglected by around

You
You me

You were the one
There for me, me
Dearly, treated and me
Right the thick and the thin

You
You me

at me now
I hope you're
You're to me

me to be myself
Showed help along through
Struggles made it work
a mother and child

You
You me

at me now
I hope you're
You're to me

at me now
I you're proud
everything to me

at me now
I hope proud
You're to me

You're
Videos

Taproot - Everything
Taproot - Everything
Everything
Everything
Taproot - Fractured (Everything I Said Was True)
Taproot - Fractured (Everything I Said Was True)
Taproot-Everything BBC Radio
Taproot-Everything BBC Radio
Taproot - Mine (Video) Audio Album Version
Taproot - Mine (Video) Audio Album Version
Taproot- Fractured (Everything I said was True) lyrics
Taproot- Fractured (Everything I said was True) lyrics
Taproot - When
Taproot - When
Taproot - Again & Again
Taproot - Again & Again
Taproot - Everything ( from album - Welcome (2002 ))
Taproot - Everything ( from album - Welcome (2002 ))
03 Everything Taproot Welcome
03 Everything Taproot Welcome
Taproot - Myself
Taproot - Myself
I - Taproot  (lyrics)
I - Taproot (lyrics)
Taproot-Welcome [HQ Audio]
Taproot-Welcome [HQ Audio]
TAPROOT "Fractured (Everything I Said Was True)" Official Full Audio Stream
TAPROOT "Fractured (Everything I Said Was True)" Official Full Audio Stream
Fractured  By Taproot
Fractured By Taproot
Taproot - "Fractured" Live
Taproot - "Fractured" Live
Top Tracks - Taproot
Top Tracks - Taproot
Taproot - Calling (video) Album Version
Taproot - Calling (video) Album Version
Taproot - Day By Day
Taproot - Day By Day
Taproot - Release Me
Taproot - Release Me