LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone (Moving On)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I what you say
I what you do
I what you do is for the good of everyone

I didn't I could change
I thought I'd always the same
I' wide on the train back to you
The one

It's the everyday now, moving on
And though I don't the way now, I walk on

I've found a new way to
I've got an old wound to
Now I wake on the
And hear the sound of

Somebody please, you show me the way?

And though I know the way now, I walk on
It's the same no

on...

Videos

Evermore - Everyone (moving on)
Evermore - Everyone (moving on)
Dan Stevens - Evermore (From "Beauty and the Beast")
Dan Stevens - Evermore (From "Beauty and the Beast")
Everyone's Moving On
Everyone's Moving On
Everyone's Moving On
Everyone's Moving On
Let's Play Secret of Evermore 10 - Moving On
Let's Play Secret of Evermore 10 - Moving On
Evermore Truth of the World
Evermore Truth of the World
Evermore
Evermore
Let's Play Secret of Evermore 11 - Let's Steal Everyone's Shit
Let's Play Secret of Evermore 11 - Let's Steal Everyone's Shit
Evermore
Evermore
Evermore (From "Disney's Beauty and the Beast 2017") Cover by Karl Loxley
Evermore (From "Disney's Beauty and the Beast 2017") Cover by Karl Loxley
Evermore - Infotainmentology (Live in Sydney) | Moshcam
Evermore - Infotainmentology (Live in Sydney) | Moshcam
Evermore (Full Ablum)
Evermore (Full Ablum)
Evermore - Unbreakable
Evermore - Unbreakable
everyday/evermore
everyday/evermore
In the Light (1990 Remaster)
In the Light (1990 Remaster)
Evermore - Night is Over
Evermore - Night is Over
Is this Maya's LAST Surgery? 🤕
Is this Maya's LAST Surgery? 🤕
Everyone is moving on ! (Roleplay)
Everyone is moving on ! (Roleplay)
Evermore   Into The Ocean Calling You base surf sky
Evermore Into The Ocean Calling You base surf sky
We Saw TAYLOR SWIFT! (wax figure)
We Saw TAYLOR SWIFT! (wax figure)