LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everyone (Moving On)

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I what you say
I believe you do
I what you do is for the good of everyone

I didn't I could change
I thought I'd stay the same
I' wide on the train back to you
The one

It's the same now, moving on
And though I don't the way now, I walk on

I've found a new way to
I've got an old to heal
Now I wake on the
And the sound of everyone

Somebody please, you show me the way?

And though I don't the way now, I walk on
the same everyday no

on...

Videos

Evermore - Everyone (moving on)
Evermore - Everyone (moving on)
Everyone's Moving On
Everyone's Moving On
Dan Stevens - Evermore (From "Beauty and the Beast")
Dan Stevens - Evermore (From "Beauty and the Beast")
Evermore - Everybody's Doing It
Evermore - Everybody's Doing It
Everyone's Moving On
Everyone's Moving On
Evermore - Come To Nothing
Evermore - Come To Nothing
Every Move I Make - Hillsong Kids with lyrics
Every Move I Make - Hillsong Kids with lyrics
Let's Play Secret of Evermore 10 - Moving On
Let's Play Secret of Evermore 10 - Moving On
Evermore - Plugged In (Live in Sydney) | Moshcam
Evermore - Plugged In (Live in Sydney) | Moshcam
Last Tuesday Moving On
Last Tuesday Moving On
Everybody Loves Raymond - Season 5 Bloopers
Everybody Loves Raymond - Season 5 Bloopers
What went wrong at the PUBG Invitational Gamescom 2017 event (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS)
What went wrong at the PUBG Invitational Gamescom 2017 event (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS)
CHAD SAAIMAN              MOVING ON
CHAD SAAIMAN MOVING ON
Foo Fighters - Everlong
Foo Fighters - Everlong
Every move I make (Christian Devotional Action Song)
Every move I make (Christian Devotional Action Song)
Hillsong Kids  Every Move I Make CHILDREN LOVE THIS VIDEO
Hillsong Kids Every Move I Make CHILDREN LOVE THIS VIDEO
Must See! Crazy European Immigration Crisis
Must See! Crazy European Immigration Crisis
Every move I make- Dance Steps
Every move I make- Dance Steps
Carl Sagan Speaks Zeitgeist (Original)
Carl Sagan Speaks Zeitgeist (Original)
The Ultimate Disney Songs Playlist
The Ultimate Disney Songs Playlist