LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everybody On

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A to breathe
Everyone
The news is hard, the are long
And still we

Everybody on the towns
Your radios, your northern
Fly your banners the line
A thousand long

It is here
But we everybody on

A band of thieves has the bar
You, crooked barrister, arranged the
Your life of is worthless
If ever served at all

Raise up now your star
We'll the pieces fall

Everybody on the wires
telephones, your signal fires
Keep your on the line
A thousand miles

It is not here
But we need on board now
Don't away

is no crime if you say
What you to say

on the border ties
Your mission bells, your desert
your power from the line
A miles long

It is here
But we need on

Videos

Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everyone Needs A Home
Chris Walla - Everyone Needs A Home
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
Everybody On
Everybody On
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Sing Again
Chris Walla - Sing Again
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Chris Walla - Radio
Chris Walla - Radio
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Chris Walla Death Cab for Cutie
Chris Walla Death Cab for Cutie
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Cupid
Chris Walla - Cupid
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
chris walla
chris walla
chris walla
chris walla
Top Tracks - Chris Walla
Top Tracks - Chris Walla
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)