LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everybody On

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A chance to
Everyone
The news is hard, the are long
And still we

Everybody on the towns
Your radios, your sounds
Fly your banners from the
A thousand miles

It is uneasy
But we everybody on

A band of has ruined the bar
You, barrister, arranged the calls
Your of service is worthless
If ever served at all

Raise up now your star
We'll the pieces fall

Everybody on the wires
Your telephones, signal fires
your balance on the line
A miles long

It is not easy
But we need everybody on now
Don't fall

is no crime if you say
What you to say

Everybody on the border
mission bells, your desert skies
Draw your from the line
A thousand miles

It is here
But we need on

Videos

Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everyone Needs A Home
Chris Walla - Everyone Needs A Home
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
Everybody On
Everybody On
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Sing Again
Chris Walla - Sing Again
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Chris Walla - Radio
Chris Walla - Radio
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Chris Walla Death Cab for Cutie
Chris Walla Death Cab for Cutie
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Cupid
Chris Walla - Cupid
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
chris walla
chris walla
chris walla
chris walla
Top Tracks - Chris Walla
Top Tracks - Chris Walla
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)