LOADING ...

Luyện nghe bài hát Everybody On

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

A chance to
Everyone
The is hard, the days are long
And still we

on the border towns
Your radios, your sounds
Fly your banners the line
A thousand miles

It is here
But we everybody on

A band of thieves has the bar
You, barrister, arranged the calls
Your life of service is
If you've served at all

Raise up now lone star
We'll watch the fall

on the boundary wires
Your telephones, your fires
your balance on the line
A miles long

It is not easy
But we everybody on board now
Don't away

is no crime if you say
What you to say

Everybody on the border
Your mission bells, desert skies
Draw your power the line
A miles long

It is uneasy
But we everybody on

Videos

Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everybody On
Chris Walla - Everyone Needs A Home
Chris Walla - Everyone Needs A Home
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
NPR Music Project Song: Chris Walla and J. Robbins
Everybody On
Everybody On
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla Leaves Death Cab For Cutie
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - St. Modesto
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Everybody On Lyrics
Chris Walla - Sing Again
Chris Walla - Sing Again
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Death Cab for Cutie guitarist Chris Walla creates his own soundtracks!
Chris Walla - Radio
Chris Walla - Radio
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Mercury - Chris Walla & J. Robbins
Chris Walla Death Cab for Cutie
Chris Walla Death Cab for Cutie
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Hoppus 301 Chris Walla HIGH
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Exclusive Interview
Chris Walla - Cupid
Chris Walla - Cupid
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
Chris Walla Exclusive Interview - August 2008
chris walla
chris walla
chris walla
chris walla
Top Tracks - Chris Walla
Top Tracks - Chris Walla
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)
Telekinesis, feat. Chris Walla, "You Turn Clear in the Sun" (live)