LOADING ...

Luyện nghe bài hát EVERY NIGHT I PRAY

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Every
I get down on my knees and
I the lord
For sending like you My way

Now I don't ask for When I pray at night
To send me Who I feel is right
To my life With every night
Just a dream You are apart of my life

right, apart of my life

Maybe now I can
And feel hold
He not sent me someone to love
But he me a friend

And the fun we everyday
She a smile always on her face-yea
She likes to make everything is alright
This is from the prayer I prayed late at night

(Music)
And the fun we have
She a smile always on her face-yea
She to make sure everything is alright
This is from the prayer that I prayed at night

Every night I get on my knees and pray
I thank the For sending someone like you My way
Now I don't ask for much I pray at night
To send me someone Who I feel is

She likes to make sure everything is
This is from the prayer that I late at night

I asked for you everyday I prayed
Then he sent you right here by my
I have now, and I realize
I get down on my knees and
I asked for you on my knees and
I get down on my knees and
I get on my knees and pray

Videos

Charles Alexander Live Rehearsal "Every Night I Pray"
Charles Alexander Live Rehearsal "Every Night I Pray"
Charles Alexander Live Rehearsal Every Night I Pray
Charles Alexander Live Rehearsal Every Night I Pray
Every Night I Pray
Every Night I Pray
Every Night I Pray
Every Night I Pray
Every Night I Pray (Video Cut)
Every Night I Pray (Video Cut)
Every Night I Pray (Video Vision)
Every Night I Pray (Video Vision)
Charles Alexander
Charles Alexander
Popular Videos - Charles Alexander
Popular Videos - Charles Alexander
The Chantels - Every Night (I Pray)
The Chantels - Every Night (I Pray)
Every night you pray
Every night you pray
Charles Alexander - The Great Silver Bridge
Charles Alexander - The Great Silver Bridge
everyday i pray
everyday i pray
BLOCKA BOYZ WALLSTREET      Every night I pray(official video)
BLOCKA BOYZ WALLSTREET Every night I pray(official video)
Top Tracks - Charles Alexander
Top Tracks - Charles Alexander
The Glory Song - dated 1905 - Charles M. Alexander
The Glory Song - dated 1905 - Charles M. Alexander
I Know You Love Me
I Know You Love Me
Charles Alexander performing "Immigrant" at Tin Pan South
Charles Alexander performing "Immigrant" at Tin Pan South
anthony hamilton I cry
anthony hamilton I cry
Every Night I Pray - Mario Ananda
Every Night I Pray - Mario Ananda
My Top Videos
My Top Videos