LOADING ...

Luyện nghe bài hát Evergreen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I've been living it my way, I've living it for myself
It's the things that you don't say about the way that I know felt
Everything in my eyes, two are one and as a whole
Pour yourself into my life, I can't feel without your

Say that find no one else
I pray you find nothing
To tarnish the shine on what built
you and I
Living our evergreen

I've been the one thing, I've been given the greatest gift
I've sheltered on my way, covered by all you give
Greater good shines in my sky, I in its precious glow
Grounded in the heart of life, I've got that can grow

Say you'll find no one else
I pray that you nothing
To tarnish the shine on what we've
you and I

Not affected by the ever world around us
We're protected by the things we share so deep us
Say that you'll
We'll stay evergreen,

Say that you'll find no one
I pray that you find
To tarnish the shine on we've built
you and I
Living our lives

Videos

Evergreen - Dark New Day [HQ]
Evergreen - Dark New Day [HQ]
Dark New Day - Evergreen (Lyrics).wmv
Dark New Day - Evergreen (Lyrics).wmv
Dark New Day - Evergreen [Unplugged] Acoustic Vers
Dark New Day - Evergreen [Unplugged] Acoustic Vers
OBS cover Dark New Day song - Evergreen
OBS cover Dark New Day song - Evergreen
Dark New Day - Brother Acustic
Dark New Day - Brother Acustic
Dark New Day - Evergreen (Guitar Cover)
Dark New Day - Evergreen (Guitar Cover)
Top Tracks - Dark New Day
Top Tracks - Dark New Day
Dark New Day - Evergreen
Dark New Day - Evergreen
Dark New Day - Pieces With Lyrics
Dark New Day - Pieces With Lyrics
"Evergreen" by Dark New Day
"Evergreen" by Dark New Day
Dark New Day - Evergreen [Bass Cover]
Dark New Day - Evergreen [Bass Cover]
Dark New Day Acoustic
Dark New Day Acoustic
Dark New Day Free Live
Dark New Day Free Live
Dark New Day - Brother (Acoustic)
Dark New Day - Brother (Acoustic)
Free - Dark New Day
Free - Dark New Day
Dark New Day - Bare Bones - Lyrics - HQ
Dark New Day - Bare Bones - Lyrics - HQ
Dark new Day Taking Me Alive
Dark new Day Taking Me Alive
Dark New Day - Breakdown (Lyrics)
Dark New Day - Breakdown (Lyrics)
Brett Hestla from Dark New Day fame..performing ..Brother
Brett Hestla from Dark New Day fame..performing ..Brother
Dark New Day - Follow The Sun Down
Dark New Day - Follow The Sun Down