LOADING ...

Luyện nghe bài hát Epic Last Song

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I can't believe made it here
I'm afraid of yesterday
I wrote this letter to you, my
In case, this fades away

I say baby, babe I've loved you a time
I try harder just to you're all mine
I say baby, babe I've you a long time
I go happy that you're alright

I today but missed you again
the day I go up in flames
I the money to you, my dear
Today's the day I burn

I say baby, babe I've loved you a long
I try harder just to know you're all
I say baby, I've loved you a long time
I go happy that you're alright

I say baby, I've loved you a long time
I try harder just to you're all mine
I say baby, I've loved you a long time
I go happy that you're alright

Videos

Does It Offend You, Yeah - Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah - Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song
Epic Last Song
Epic Last Song
Epic Last Song
Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song | Live in Sydney | Moshcam
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song | Live in Sydney | Moshcam
DIOYY - Epic Last Song (Sing along lyrics)
DIOYY - Epic Last Song (Sing along lyrics)
Does It Offend You, Yeah - Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah - Epic Last Song
John Paul + Craig | epic last song
John Paul + Craig | epic last song
Does It Offend You Yeah -  We Are Rockstars Original
Does It Offend You Yeah - We Are Rockstars Original
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song (Lifelike Remix) on Dance Rock Radio
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song (Lifelike Remix) on Dance Rock Radio
B1 Does It Offend You, Yeah?  - Epic Last Song(Jack Beats Remix).wmv
B1 Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song(Jack Beats Remix).wmv
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song
Does It Offend You, Yeah? - Epic Last Song
Does it offend you,yeah? -Epic Last Song (Electric Ballroom -FINAL GIG)
Does it offend you,yeah? -Epic Last Song (Electric Ballroom -FINAL GIG)
Does It Offend You Yeah? - Epic Last Song (LIVE) Sydney 2011
Does It Offend You Yeah? - Epic Last Song (LIVE) Sydney 2011
Does It Offend You, Yeah? - With A Heavy Heart
Does It Offend You, Yeah? - With A Heavy Heart
Epic Last Song - Does It Offend You, Yeah? (Remi(x))
Epic Last Song - Does It Offend You, Yeah? (Remi(x))
Does It Offend You, Yeah? - 10. Epic Last Song | YHNIWYGYI [1080p HD]
Does It Offend You, Yeah? - 10. Epic Last Song | YHNIWYGYI [1080p HD]
Does It Offend You, Yeah - Dawn of the Dead
Does It Offend You, Yeah - Dawn of the Dead
Does it Offend you, Yeah - Epic Last Song || FANMADE VIDEO
Does it Offend you, Yeah - Epic Last Song || FANMADE VIDEO
Does It Offend You, Yeah? - Battle Royale
Does It Offend You, Yeah? - Battle Royale