LOADING ...

Luyện nghe bài hát Eoleyo

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Eoleyo
netscht fer
gnna
lejoch

wh giz chn

nibret

atta bn

Eoleyo
ntet fer
gnna
Eoleyo
netscht fer
yishre
melke schi

ybabr

yalfeqere

neswa

Eoleyo
netscht fer
yishre

(about the of the Gurage women)
'Eoleyo' is a Gurage song from Ethiopia. We found it on a Mahmoud Ahmed cassette in Abeba.

Videos

The Ex - Eoleyo @ CCSP, São Paulo, Brazil
The Ex - Eoleyo @ CCSP, São Paulo, Brazil
Eoleyo
Eoleyo
The Ex - Catch My Shoe (Full Album)
The Ex - Catch My Shoe (Full Album)
6 THE EX "Eoleyo"
6 THE EX "Eoleyo"
The Ex - Eoleyo (live in Paris, 2008)
The Ex - Eoleyo (live in Paris, 2008)
The Ex & Brass Unbound - Eoleyo @ Button Factory Dublin, 2010
The Ex & Brass Unbound - Eoleyo @ Button Factory Dublin, 2010
The Ex - Oslo, Hackney - 19/8/15
The Ex - Oslo, Hackney - 19/8/15
The Ex & Tom Cora - Propadada.
The Ex & Tom Cora - Propadada.
The Ex - Carcass
The Ex - Carcass
The Ex - Life Whining
The Ex - Life Whining
The Ex - Cells
The Ex - Cells
the ex - atoll
the ex - atoll
Ex Orkest (The Ex) – Kokend Asfalt (Países Baixos, 2001)
Ex Orkest (The Ex) – Kokend Asfalt (Países Baixos, 2001)
The Ex - Live in Addis Ababa 2007
The Ex - Live in Addis Ababa 2007
The Ex & Brass Unbound
The Ex & Brass Unbound
The Ex and Brass Unbound - Recording sessions
The Ex and Brass Unbound - Recording sessions
The ex
The ex
The Ex - Theme from Konono
The Ex - Theme from Konono
The Ex & Brass Unbound - State of Shock @ Button Factory Dublin 2010
The Ex & Brass Unbound - State of Shock @ Button Factory Dublin 2010
The Ex : 'Barricades'
The Ex : 'Barricades'