LOADING ...

Luyện nghe bài hát Emergency Broadcast Syndrome

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I hate city

Reposition the phantom rigged, tape
Situated like a antenna, grinning like tinfoil
We're losing reception, we can't pick up the
I should be discontinued, I am a embarrassment

Hiss the damned

Decoding the transmitted pulse that dispatch from her
I am not receiving a sign that says I am here anymore
Do you hear me? Am I coming at all?

Is any of making sense?
Is any of this sense?
Is any of this making sense to

You've got a ghost on your
A televisual image partially clear
(I wish we'd all just stop at once)
Scrambled

Spitting and cursing the scrapheap we were on
You should have lost your
You should have your cool

Videos

Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Emergency Broadcast Syndrome
Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE grimesshow 11.16.02 LaGrange,IL
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE grimesshow 11.16.02 LaGrange,IL
Every Time I Die - 01. Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - 01. Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome + The New Black @ The Town Ballroom
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome + The New Black @ The Town Ballroom
EVERY TIME I DIE emergency broadcast floater LIVE @ KRAZYFEST 2003
EVERY TIME I DIE emergency broadcast floater LIVE @ KRAZYFEST 2003
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Every Time I Die   Emergency Broadcast Syndrome Live 7 3 03 BreakTheStatic net
Every Time I Die Emergency Broadcast Syndrome Live 7 3 03 BreakTheStatic net
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
ETID - Emergency Broadcast Syndrome - Live 12/17/12
ETID - Emergency Broadcast Syndrome - Live 12/17/12
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (live tallahasse-fl 08-27-02)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (live tallahasse-fl 08-27-02)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome/The Logic of Crocidiles
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome/The Logic of Crocidiles
Every Time I Die: Emergency Broadcast Syndrome and Logic of Crocodiles - Club Academy, 31/10/2012
Every Time I Die: Emergency Broadcast Syndrome and Logic of Crocodiles - Club Academy, 31/10/2012