LOADING ...

Luyện nghe bài hát Emergency Broadcast Syndrome

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I hate this

Reposition the rigged, reflective tape
like a makeshift antenna, grinning like tinfoil
We're losing reception, we pick up the game
I should be discontinued, I am a broadcasting

like the damned

Decoding the transmitted that dispatch from her lips
I am not a sign that says I am still here anymore
Do you hear me? Am I through at all?

Is any of making sense?
Is any of this making
Is any of making sense to you?

You've got a on your hands
A televisual image only clear
(I wish we'd all just stop at once)
Scrambled

Spitting and cursing from the scrapheap we on
You should have your cool
You should lost your cool

Videos

Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Emergency Broadcast Syndrome
Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Everytime I Die - Emergency Broadcast Syndrome Live @the Regent 11/24/2018
Everytime I Die - Emergency Broadcast Syndrome Live @the Regent 11/24/2018
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Every Time I Die-Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die-Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - "Last Night in Town" (2001)
Every Time I Die - "Last Night in Town" (2001)
Every Time I Die - Full Set Syracuse, NY 1/1/02
Every Time I Die - Full Set Syracuse, NY 1/1/02
Every Time I Die   Emergency Broadcast Syndrome Live 7 3 03 BreakTheStatic net
Every Time I Die Emergency Broadcast Syndrome Live 7 3 03 BreakTheStatic net
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE grimesshow 11.16.02 LaGrange,IL
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE grimesshow 11.16.02 LaGrange,IL
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome + The New Black @ The Town Ballroom
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome + The New Black @ The Town Ballroom
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome & Romeo A Go-Go @ Union Transfer 12-11-18
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome & Romeo A Go-Go @ Union Transfer 12-11-18
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place