LOADING ...

Luyện nghe bài hát Emergency Broadcast Syndrome

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

I this city

Reposition the phantom rigged, tape
Situated like a makeshift antenna, grinning like
We're losing reception, we can't pick up the
I should be discontinued, I am a broadcasting

Hiss like the

Decoding the transmitted pulse that dispatch from her
I am not receiving a sign that I am still here anymore
Do you hear me? Am I through at all?

Is any of this sense?
Is any of making sense?
Is any of this making to you?

You've got a ghost on hands
A televisual only partially clear
(I wish all just stop talking at once)
phantom

Spitting and cursing from the scrapheap we on
You should lost your cool
You should have your cool

Videos

Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (HD)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live 03/09/17)
Everytime I Die - Emergency Broadcast Syndrome Live @the Regent 11/24/2018
Everytime I Die - Emergency Broadcast Syndrome Live @the Regent 11/24/2018
Emergency Broadcast Syndrome
Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome | Rocks off Concert Cruise
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die - Baltimore Soundstage 12/10/18
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die - Baltimore Soundstage 12/10/18
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome LIVE
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome & Romeo A Go-Go @ Union Transfer 12-11-18
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome & Romeo A Go-Go @ Union Transfer 12-11-18
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
ETID - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time Die - It Remembers | Rocks Off Concert Cruise (10/11/2018 Night 2)
Every Time Die - It Remembers | Rocks Off Concert Cruise (10/11/2018 Night 2)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (Live)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Every Time I Die - "Emergency Broadcast Syndrome"
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (live tallahasse-fl 08-27-02)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome (live tallahasse-fl 08-27-02)
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome/The Logic of Crocidiles
Every Time I Die - Emergency Broadcast Syndrome/The Logic of Crocidiles
Every Time I Die-Emergency Broadcast Syndrome
Every Time I Die-Emergency Broadcast Syndrome
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place
Emergency Broadcast Syndrome - Every Time I Die Feat. Josh Scogin of The Chariot @ Mohawk Place