LOADING ...

Luyện nghe bài hát Ellen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Eager to was just the way that he was
Though his attempts there short
Expectation, see he would tell of all his
Was he

But in the evening all alone, Ellen, unplanned
Saving for someone who really cared you
Invincible they say, married to name
She was the kind between a and a lady

Quick was her temper like a from an ember
No one had measured to her
So in the evening all alone, all
How do I tell them to their minds and to take a chance?

Maybe on finding lifes
Stubborn stay set in their ways
Really not to be lonely, not alone

Videos

10,000 Maniacs Ellen
10,000 Maniacs Ellen
Ellen - These Are Days
Ellen - These Are Days
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Gun Shy Cover (10000 Maniacs)
Gun Shy Cover (10000 Maniacs)
Natalie Merchant - Carnival (Live)
Natalie Merchant - Carnival (Live)
10,000 Maniacs - Canadee-i-o
10,000 Maniacs - Canadee-i-o
Jimmy Fallon
Jimmy Fallon
All Tracks - 10,000 Maniacs
All Tracks - 10,000 Maniacs
Elen moments
Elen moments
We're like the weather  - Underwaterdarkness
We're like the weather - Underwaterdarkness
VH1 Earth Day 1990 footage with commercials
VH1 Earth Day 1990 footage with commercials
10,000 Maniacs Grey Victory
10,000 Maniacs Grey Victory
Ellen music
Ellen music
Natalie Merchant
Natalie Merchant
10000 maniacs
10000 maniacs
"Verdi Cries"--Maryellen Davis Collett with Bill Singerman
"Verdi Cries"--Maryellen Davis Collett with Bill Singerman
10,000 Maniacs Somebody's Heaven
10,000 Maniacs Somebody's Heaven
10,000 Maniacs Even With My Eyes Closed
10,000 Maniacs Even With My Eyes Closed
"Stockton Gala Days"--Maryellen Davis Collet & Friends
"Stockton Gala Days"--Maryellen Davis Collet & Friends
Cheesiest Soft
Cheesiest Soft