LOADING ...

Luyện nghe bài hát Ellen

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Eager to was just the way that he was
Though his attempts there short
Expectation, see he would tell of all his
Was he

But in the evening all alone, Ellen, delays
Saving for who really cared about you
Invincible they say, to your name
She was the between a child and a lady

Quick was her temper a blaze from an ember
No one had to her standard
So in the all alone, all alone
How do I tell them to open their minds and to take a

on finding lifes treasure
Stubborn they stay set in ways
Really not wanting to be lonely, not

Videos

10,000 Maniacs Ellen
10,000 Maniacs Ellen
Ellen
Ellen
Gun Shy Cover (10000 Maniacs)
Gun Shy Cover (10000 Maniacs)
Ellen - These Are Days
Ellen - These Are Days
Scorpio Rising
Scorpio Rising
10,000 Maniacs on Periscope Hidden in my heart rehearsal
10,000 Maniacs on Periscope Hidden in my heart rehearsal
Mary Ramsey interview 2018
Mary Ramsey interview 2018
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
10,000 Maniacs ‎– The Earth Pressed Flat
Smallest Step
Smallest Step
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10,000 Maniacs's Greatest Hits | Best Songs of 10,000 Maniacs - Full Album 10,000 Maniacs NEW Playlist 2017
10000 Maniacs - Circle Dream
10000 Maniacs - Circle Dream
Top Tracks - 10,000 Maniacs
Top Tracks - 10,000 Maniacs
10,000 Maniacs - Dark Eyed Sailor (clip) live 2015-04-04
10,000 Maniacs - Dark Eyed Sailor (clip) live 2015-04-04
Rainy Day (Live)
Rainy Day (Live)
Who Knows Where the Time Goes?
Who Knows Where the Time Goes?
10,000 Maniacs Girl On A Train
10,000 Maniacs Girl On A Train
If You Intend
If You Intend
10,000 Maniacs All That Never Happens
10,000 Maniacs All That Never Happens
Like The Weather (Live)
Like The Weather (Live)
Beyond the Blue
Beyond the Blue