LOADING ...

Luyện nghe bài hát Electricity

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Our one source of
The ultimate
blue for me
Never to be free


and HEP
Common from the sea
electricity

Our one of energy

All we need to today
A gift for man to away

The chance to has nearly gone
The alternative is one
The final source of
Solar

Videos

Apoptygma Berzerk - Electricity (album version)
Apoptygma Berzerk - Electricity (album version)
Apoptygma Berzerk - Electricity (OMD Cover)
Apoptygma Berzerk - Electricity (OMD Cover)
Apoptygma Berzerk - Electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
apoptygma berzerk-electricity
apoptygma berzerk-electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
Electricity
Electricity
Electricity
Electricity
You keep me from breaking apart-Apoptygma Berzerk
You keep me from breaking apart-Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk - Non-Stop Violence (album version)
Apoptygma Berzerk - Non-Stop Violence (album version)
Top Tracks - Apoptygma Berzerk
Top Tracks - Apoptygma Berzerk
apoptygma berzerk-eclipse
apoptygma berzerk-eclipse
LNDP3 - Apoptygma Berzerk
LNDP3 - Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk - Its Electronic Love To Blame
Apoptygma Berzerk - Its Electronic Love To Blame
Apoptygma Berzerk best of
Apoptygma Berzerk best of
Apoptygma Berzerk - 7
Apoptygma Berzerk - 7
APOPTYGMA BERZERK
APOPTYGMA BERZERK
Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk
Cambodia- Apoptygma Berzerk
Cambodia- Apoptygma Berzerk
apoptygma berzerk - rollergirl
apoptygma berzerk - rollergirl
Apoptygma Berzerk Rollergirl
Apoptygma Berzerk Rollergirl