LOADING ...

Luyện nghe bài hát Electricity

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Our one source of
The discovery
Electric for me
Never to be free


and HEP
Common from the sea
Wasted

Our one source of

All we need to live
A for man to throw away

The chance to has nearly gone
The alternative is one
The source of energy
Solar

Videos

Apoptygma Berzerk - Electricity (album version)
Apoptygma Berzerk - Electricity (album version)
Apoptygma Berzerk - Electricity (OMD Cover)
Apoptygma Berzerk - Electricity (OMD Cover)
Apoptygma Berzerk - Electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
apoptygma berzerk-electricity
apoptygma berzerk-electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
Apoptygma Berzerk - Electricity
Apoptygma Berzerk - Love Never Dies Part 1 (album version)
Apoptygma Berzerk - Love Never Dies Part 1 (album version)
Electricity
Electricity
Apoptygma Berzerk best of
Apoptygma Berzerk best of
Apoptygma Berzerk - Non-Stop Violence (album version)
Apoptygma Berzerk - Non-Stop Violence (album version)
Apoptygma Berzerk - The Cosmic Chess Match (Radio Edit)
Apoptygma Berzerk - The Cosmic Chess Match (Radio Edit)
LNDP3 - Apoptygma Berzerk
LNDP3 - Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk  - Weight of the World
Apoptygma Berzerk - Weight of the World
All Tracks - Apoptygma Berzerk
All Tracks - Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk - 7
Apoptygma Berzerk - 7
APOPTYGMA BERZERK
APOPTYGMA BERZERK
Cambodia- Apoptygma Berzerk
Cambodia- Apoptygma Berzerk
Apoptygma Berzerk - Love To Blame (Official Music Video)
Apoptygma Berzerk - Love To Blame (Official Music Video)
Apoptygma Berzerk - Deep Red (album version)
Apoptygma Berzerk - Deep Red (album version)
Apoptygma Berzerk Eclipse
Apoptygma Berzerk Eclipse