LOADING ...

Luyện nghe bài hát Eine Reise Um Die Welt

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Schon als in der Schule
ich wie schön das wär';
Eine Reise um die - eine Reise um die Welt!
Manche Nacht stand ich am
und auf das Meer.
Vera Cruz und Bombay

ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
eine um die welt!
Ja so habe ich's mir Ich mache
Reise um die welt!
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!

Und in schlich ich heimlich
um an Bord.
Reise um die Welt - eine Reise um die Welt!
Doch der
der
schon am Oslo-Fjord

und er sagte: Du bleiben.
Ja so habe mir vorgestellt: Ich mache
eine um die welt!
Ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
eine um die welt!
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!

Und der gab mir Arbeit -
doch immer Deck.
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!
Kamen wir in einen

dann ließ man mich weg.
ich bloß zuhaus geblieben
denn ich hatt's mir ganz vorgestellt

so eine um die Welt.
Denn ich mir ganz anders vorgestellt

so Reise um die Welt.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!

Videos

Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
All Tracks - Jonny Hill
All Tracks - Jonny Hill
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Jonny Hill - Die letzte Reise
Jonny Hill - Die letzte Reise
Der Junge und die Träume
Der Junge und die Träume
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Da wo die Sonne immer scheint 1973 (f).mpg
Jonny Hill - Da wo die Sonne immer scheint 1973 (f).mpg
Red River Valley
Red River Valley
Der Wind weht heim
Der Wind weht heim
Travel Vienna! Eine Reise um die Welt
Travel Vienna! Eine Reise um die Welt
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Zur großen Freiheit
Zur großen Freiheit
Locker vom Hocker
Locker vom Hocker
Wann Wird's Mal Wieder Richtig Sommer (City of New Orleans)
Wann Wird's Mal Wieder Richtig Sommer (City of New Orleans)
Wo der Mond versinkt
Wo der Mond versinkt
500 Meilen von zuhaus -  Jonny Hill   ---    My Interpretation
500 Meilen von zuhaus - Jonny Hill --- My Interpretation
Ich fahr' Taxe
Ich fahr' Taxe
Jonny Hill
Jonny Hill
Jonny Hill - Ist es Liebe
Jonny Hill - Ist es Liebe
Seemannslieder
Seemannslieder