LOADING ...

Luyện nghe bài hát Eine Reise Um Die Welt

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Schon als Junge in der
dacht' ich wie das wär';
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!
Manche stand ich am Hafen
und auf das Meer.
Vera und Bombay sehen

ja so habe mir vorgestellt: Ich mache
Reise um die welt!
Ja so habe ich's mir Ich mache
eine um die welt!
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!

Und in schlich ich heimlich
um an Bord.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!
Doch der
der
schon am Oslo-Fjord

und er sagte: Du bleiben.
Ja so habe mir vorgestellt: Ich mache
Reise um die welt!
Ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
Reise um die welt!
Eine Reise um die Welt - Reise um die Welt!

Und der gab mir Arbeit -
doch unter Deck.
Eine Reise um die Welt - Reise um die Welt!
Kamen wir in einen

ließ man mich nicht weg.
Wär ich bloß geblieben
denn ich hatt's mir ganz vorgestellt

so eine um die Welt.
ich hatt's mir ganz anders vorgestellt

so Reise um die Welt.
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!

Videos

Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
Jonny Hill - Die letzte Reise
Jonny Hill - Die letzte Reise
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Jonny Hill
Jonny Hill
Jonny Hill - Bitte treten Sie zurück (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill - Bitte treten Sie zurück (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill
Jonny Hill
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Travel Vienna! Eine Reise um die Welt
Travel Vienna! Eine Reise um die Welt
Eine Reise um die Bürkert-Welt
Eine Reise um die Bürkert-Welt
Lucille
Lucille
Der kleine Trommler
Der kleine Trommler
Locker vom Hocker
Locker vom Hocker
Ein Ring aus Feuer
Ein Ring aus Feuer
Dame - King of the Hill [Halo Song]
Dame - King of the Hill [Halo Song]
500 Meilen von zuhaus -  Jonny Hill   ---    My Interpretation
500 Meilen von zuhaus - Jonny Hill --- My Interpretation
Im Teufelsmoor
Im Teufelsmoor
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Ay, Ay, Ay Paloma
Ay, Ay, Ay Paloma
Das ist die Liebe der Matrosen
Das ist die Liebe der Matrosen