LOADING ...

Luyện nghe bài hát Eine Reise Um Die Welt

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Schon als Junge in der
dacht' ich wie das wär';
Eine Reise um die Welt - Reise um die Welt!
Manche Nacht ich am Hafen
und auf das Meer.
Vera und Bombay sehen

ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
Reise um die welt!
Ja so ich's mir vorgestellt: Ich mache
eine um die welt!
Eine Reise um die - eine Reise um die Welt!

Und in Hamburg ich heimlich
um an Bord.
Reise um die Welt - eine Reise um die Welt!
Doch der
der
mich am Oslo-Fjord

und er Du kannst bleiben.
Ja so habe ich's mir Ich mache
Reise um die welt!
Ja so ich's mir vorgestellt: Ich mache
eine um die welt!
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!

Und der Käpten gab mir -
immer unter Deck.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!
Kamen wir in Hafen

ließ man mich nicht weg.
Wär ich bloß zuhaus
denn ich mir ganz anders vorgestellt

so eine um die Welt.
ich hatt's mir ganz anders vorgestellt

so Reise um die Welt.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!

Videos

Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
All Tracks - Jonny Hill
All Tracks - Jonny Hill
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Jonny Hill - Die letzte Reise
Jonny Hill - Die letzte Reise
Dein erster Brief
Dein erster Brief
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
500 Meilen von zuhaus -  Jonny Hill   ---    My Interpretation
500 Meilen von zuhaus - Jonny Hill --- My Interpretation
Ein Glas Wein und noch eins
Ein Glas Wein und noch eins
Wo der Mond versinkt
Wo der Mond versinkt
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Komm in meine Welt
Komm in meine Welt
Jonny Hill - Mein bester Freund (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill - Mein bester Freund (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill
Jonny Hill
Ich bin überall zu Haus
Ich bin überall zu Haus
Freddy Quinn - Junge Komm Bald Wieder 1963
Freddy Quinn - Junge Komm Bald Wieder 1963
Ein Heller Und Ein Batzen
Ein Heller Und Ein Batzen
Es War Einmal Ein Treuer Husar
Es War Einmal Ein Treuer Husar
Das Mädchen hinterm Tresen
Das Mädchen hinterm Tresen
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Jonny Hill - Unsere Heimat ist der Ozean
Jonny Hill - Ist es Liebe
Jonny Hill - Ist es Liebe