LOADING ...

Luyện nghe bài hát Eine Reise Um Die Welt

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Schon als in der Schule
ich wie schön das wär';
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!
Manche Nacht stand ich am
und auf das Meer.
Cruz und Bombay sehen

ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
eine um die welt!
Ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
Reise um die welt!
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!

Und in schlich ich heimlich
um an Bord.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!
Doch der
der
schon am Oslo-Fjord

und er Du kannst bleiben.
Ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
Reise um die welt!
Ja so habe ich's mir vorgestellt: Ich
Reise um die welt!
Eine um die Welt - eine Reise um die Welt!

Und der gab mir Arbeit -
immer unter Deck.
Eine Reise um die Welt - eine um die Welt!
Kamen wir in einen

ließ man mich nicht weg.
Wär ich bloß geblieben
denn ich hatt's mir ganz vorgestellt

so Reise um die Welt.
Denn ich hatt's mir ganz anders

so eine um die Welt.
Reise um die Welt - eine Reise um die Welt!

Videos

Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
Matrosenchor - Eine Reise um die Welt
All Tracks - Jonny Hill
All Tracks - Jonny Hill
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Reise um die Welt in 80 Tagen - 2007 in Bremen
Jonny Hill - Bitte treten Sie zurück (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill - Bitte treten Sie zurück (Offizielles Musikvideo)
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Freddy Quinn-Medley 2011
Jonny Hill - Die letzte Reise
Jonny Hill - Die letzte Reise
Jonny Hill - Da wo die Sonne immer scheint 1973 (f).mpg
Jonny Hill - Da wo die Sonne immer scheint 1973 (f).mpg
Eine Reise um die Bürkert-Welt
Eine Reise um die Bürkert-Welt
Solang dein Traum dich trägt
Solang dein Traum dich trägt
Die letzte Reise
Die letzte Reise
Einmal Noch Nach Haus (Home On the Range)
Einmal Noch Nach Haus (Home On the Range)
Desirée von der Reeperbahn (San Francisco Mabel Joy)
Desirée von der Reeperbahn (San Francisco Mabel Joy)
500 Meilen von zuhaus -  Jonny Hill   ---    My Interpretation
500 Meilen von zuhaus - Jonny Hill --- My Interpretation
Tennessee Waltz
Tennessee Waltz
Joeseph Hill - Tor zur Welt
Joeseph Hill - Tor zur Welt
Jonny Hill
Jonny Hill
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Jonny Hill Die kleine Hafenkneipe
Nur Noch Einmal Nach Haus (Detroit City)
Nur Noch Einmal Nach Haus (Detroit City)
Komm in meine Welt
Komm in meine Welt
Jonny Hill
Jonny Hill