LOADING ...

Luyện nghe bài hát Early Mornings

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

go

Early make me angry
And takes away the very essence of the day
But when reflection shows a need for the latter it matters
So I don't waste
away
Waste
I don't waste

I used to wake at and I
did shit I'm thinking as I pen it that I
Could have my time a little wiser
But too late I should have fucken opened my eyes up

you waste today
(hey hey)
Don't you waste
(hey hey)
Don't you today
(hey hey)
Don't you waste

(I'm to hell)

You say you think that nothing
Well put head back in your arse you fucking waste of skin
The you're here's a bonus
I think find the onus
Is on you to
he who tries is he who wins

I to wake at eleven and I
Never did shit I'm thinking as I pen it I
Could have used my time a little
But it's too I should have fucken opened my eyes up
I used to wake at and I
Never did I'm thinking as I pen it that I
Could used my time a little wiser
But it's too late I should fucken opened my eyes up

(Im feeling so better)

I don't want to waste my time


I don't to waste my time away


I don't to waste my time away


Don't you today
(hey hey)
Don't you today
(hey hey)
Don't you today
(hey hey)
you waste today

(hey hey)
(hey hey)
(hey hey)

Videos

28 Days - Early Mornings
28 Days - Early Mornings
Early Mornings
Early Mornings
I Tried Marcus Aurelius' Morning Routine For 28 Days (It Changed Me)
I Tried Marcus Aurelius' Morning Routine For 28 Days (It Changed Me)
Nipsey Hussle - Late Nights And Early Mornings
Nipsey Hussle - Late Nights And Early Mornings
Why I Wake Up At 4:00 AM.....My Quarantine Morning Routine
Why I Wake Up At 4:00 AM.....My Quarantine Morning Routine
Late Nights and Early Mornings
Late Nights and Early Mornings
Do This Routine Every Morning To Get Shredded
Do This Routine Every Morning To Get Shredded
The Weeknd - Wicked Games (Official Video - Explicit)
The Weeknd - Wicked Games (Official Video - Explicit)
One Day All Those Late Nights and Early Mornings Will Pay Off - Study Motivation
One Day All Those Late Nights and Early Mornings Will Pay Off - Study Motivation
Do This Every Morning To Get 6 Pack Abs
Do This Every Morning To Get 6 Pack Abs
10 Min Morning Routine to Burn Belly Fat | No Jumping
10 Min Morning Routine to Burn Belly Fat | No Jumping
2019 08 28 Early Morning Update
2019 08 28 Early Morning Update
Peder B. Helland - Early in the Morning
Peder B. Helland - Early in the Morning
early monday mornings. [lo-fi hip hop / jazzhop / chillhop mix] (Study/Sleep/Relax music)
early monday mornings. [lo-fi hip hop / jazzhop / chillhop mix] (Study/Sleep/Relax music)
4:30 AM Morning Routine | How to Wake up Early
4:30 AM Morning Routine | How to Wake up Early
Kayla Itsines' 28 Days to a Bikini Body
Kayla Itsines' 28 Days to a Bikini Body
21 Day Walking Plan That Will Help You Lose Weight
21 Day Walking Plan That Will Help You Lose Weight
Marcus Aurelius - 5 Ways To Start Your Day (Stoicism Morning Routine)
Marcus Aurelius - 5 Ways To Start Your Day (Stoicism Morning Routine)
Prepare Yourself for the Day: The Stoic Morning Routine
Prepare Yourself for the Day: The Stoic Morning Routine
Get a “6 Pack” in 22 Days! (HOME AB WORKOUT)
Get a “6 Pack” in 22 Days! (HOME AB WORKOUT)