LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dying To Live

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

He's the in the angel
The black inside the
The is there to see
He feeds your fright
No to his madness
No wisdom in his
plain to see the agony
As time turns to day

All thru the
No end in
Fever thru his
All thru the
With lines of
He tries to be
But playin' the fool

Dying to live, to live
Dying to live, dying to

He's on course for destruction
A time bomb set to
No sign of life in his
His hunger to grow
A spark just sets the
One shot just to more
Covered tracks to heart
Found on the floor

All thru the
No end in
Fever his veins
All thru the
lines of white
He to be cool
But he's playin' the

Dying to live, to live
Dying to live, to live

Dying to live, to live
Dying to live, dying to
Dying to live, dying to
Dying to live, to live

Videos

Exciter - Dying to live
Exciter - Dying to live
Exciter   Dying To Live
Exciter Dying To Live
Exciter - Live Fast Die Young
Exciter - Live Fast Die Young
Exciter
Exciter
Exciter
Exciter
Exciter-Born To Die.wmv
Exciter-Born To Die.wmv
85eetfuk
85eetfuk
Exciter - Intruders
Exciter - Intruders
EXCITER-ENEMY LINES.wmv
EXCITER-ENEMY LINES.wmv
Top Tracks - Exciter
Top Tracks - Exciter
Break Down The Walls
Break Down The Walls
Exciter - The Second Coming
Exciter - The Second Coming
EXCITER
EXCITER
Exciter  'Scream bloody murder'
Exciter 'Scream bloody murder'
Exciter - Suicide Overdose
Exciter - Suicide Overdose
Exciter
Exciter
Judas Priest - Exciter (Subtitulos al Español)
Judas Priest - Exciter (Subtitulos al Español)
Exciter- Born To Kill (Live)
Exciter- Born To Kill (Live)
Exciter - Delivering To The Master
Exciter - Delivering To The Master
Exciter - Anger, Hate and Destruction
Exciter - Anger, Hate and Destruction