LOADING ...

Luyện nghe bài hát Drive

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào


You need
(you drive, you need drive)
To
(to survive, to survive)
That's no
(that's no jive, no jive)
You need

1:]
You're back no one's home
Feeling sorry, the phone
You have no friends you
You gotta start some drive


You need drive to
That's no jive, you drive

2:]
Tomorrow is day
Well was yesterday
What it to get you movie'
I got my cables, now your

Chorus]

[Repeat

Drive!

Videos

Excel - Drive
Excel - Drive
3 - Tabla 1 - Hoja de Calculo Google Drive
3 - Tabla 1 - Hoja de Calculo Google Drive
Importing an Excel Spreadsheet Into Google Drive
Importing an Excel Spreadsheet Into Google Drive
Excel - Drive
Excel - Drive
How to share Excel (or other!) files via Google Drive so everybody can edit them
How to share Excel (or other!) files via Google Drive so everybody can edit them
FUNCIONES DE BASE DE DATOS EN HOJA DE CALCULO DE GOOGLE DRIVE
FUNCIONES DE BASE DE DATOS EN HOJA DE CALCULO DE GOOGLE DRIVE
Excel Mangare - Drive It (Kaz Rodriguez) Drum Cover
Excel Mangare - Drive It (Kaz Rodriguez) Drum Cover
Curso de Google Drive. 6. Hojas de cálculo de Google Drive.
Curso de Google Drive. 6. Hojas de cálculo de Google Drive.
Google Sheets - Tutorial 01 - Creating and Basic Formatting
Google Sheets - Tutorial 01 - Creating and Basic Formatting
How to Edit Excel in Google Drive
How to Edit Excel in Google Drive
crear documento excel drive
crear documento excel drive
How to Open Excel files in Google Drive
How to Open Excel files in Google Drive
Uploading Excel Spreadsheets to Google Drive
Uploading Excel Spreadsheets to Google Drive
upload excel file to google drive
upload excel file to google drive
How To Import Excel File Into Google Drive - Hindi
How To Import Excel File Into Google Drive - Hindi
Base de Datos en Google Drive, Excel y Access- Parte 1
Base de Datos en Google Drive, Excel y Access- Parte 1
Convert Microsoft Excel to Google Sheets using Google Drive (NO YOUTUBE ADS!)
Convert Microsoft Excel to Google Sheets using Google Drive (NO YOUTUBE ADS!)
Convert Microsoft Excel to Google Drive
Convert Microsoft Excel to Google Drive
Work with Excel Spreadsheets Online with Rackspace Cloud Drive
Work with Excel Spreadsheets Online with Rackspace Cloud Drive
Excel and Google Drive Spreadsheets Sort and Filter Tips for Data Sets
Excel and Google Drive Spreadsheets Sort and Filter Tips for Data Sets