LOADING ...

Dragondawn

Song info

"Dragondawn" (2007)

"Dragondawn" Videos

Dragonland - Dragondawn
Dragonland - Dragondawn
Dragonland - A New Dawn
Dragonland - A New Dawn
Dragondawn
Dragondawn
Dragonland - Through Elven Woods and Dwarven Mines
Dragonland - Through Elven Woods and Dwarven Mines
Dragonland - Graveheart
Dragonland - Graveheart
Dragonland - The Battle Of Ivory Plains (Full Album)
Dragonland - The Battle Of Ivory Plains (Full Album)
Rondo Alla Turca / DragonLand
Rondo Alla Turca / DragonLand
dragonland
dragonland
Dragonland - metal
Dragonland - metal
Top Tracks - Dragonland
Top Tracks - Dragonland
dragon land
dragon land
Dragonland - One With All
Dragonland - One With All
Dragonland - Calm Before the Storm
Dragonland - Calm Before the Storm
DragonLand - Holy War Lyrics / Sub Español DragonLand Melodic Power Metal Band From Sweden Track List: 1. 00:00 Dragondawn 2. 02:41 Storming Across
DragonLand - Holy War Lyrics / Sub Español DragonLand Melodic Power Metal Band From Sweden Track List: 1. 00:00 Dragondawn 2. 02:41 Storming Across
Dragonland - Storming Across Heaven
Dragonland - Storming Across Heaven
Dragonland - Shadow Of The Mithril Mountains(Intro - Ilmarion)
Dragonland - Shadow Of The Mithril Mountains(Intro - Ilmarion)
The Dragonland Chronicles
The Dragonland Chronicles
Dragonland
Dragonland
Dragonland - Forever Walking Alone
Dragonland - Forever Walking Alone
Dragonland - The Battle of the Ivory Plains
Dragonland - The Battle of the Ivory Plains

Lyrics

[Music: Holmlid]

"As the dragons of the dawn spread their wings
And in the first blazing rays of the flowing morninglight
Set flight over oceans of radiant azure blissfull tides
Over majestic mountains of old, mountains of g
YeuTiengAnh.com: Chúng tôi phát hiện truy cập không hợp lệ.
Bạn cần đợi 0 minutes 21 seconds nữa mới có thể xem đầy đủ.


Albums has song "Dragondawn"