LOADING ...

Luyện nghe bài hát Down To The Wire

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When it comes down to the
No one will help, man for himself
When it down t the wire
You have to do you can for yourself
There's a out on me
Now there's no place to be
I'm on the run all day and
Laying low, staying out of
I'm not if I can take it
I don't if I can make it
All the in the world
buy a true friend
When it down, down to the wire
When it down, down to the wire
I'm so tired, but I don't dare go to
How did I get in so
I learned something that I'd not know
Maybe I could make it down to
I know way more than I'd like to
And they I know, that's why the hit
It's the not when that I really dread
They'll be me until I'm dead
When it comes to the wire
No one will help, every man for
When it comes down t the
You have to do you can for yourself
Can't go to work, I go home
Gotta it, I'm alone
behind every bush and tree
May be waiting for me
It could be someone that I
Can't of a worse way to go
Could even be a good friend hire
When it comes to the wire
When it down, down to the wire
When it comes down, to the wire

[Lyrics:

Videos

D.R.I Down to the Wire Full Speed Ahead (1995)
D.R.I Down to the Wire Full Speed Ahead (1995)
DRI Stagedivers & Headbangers 2009
DRI Stagedivers & Headbangers 2009
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Down To The Wire" Guitar Cover
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Down To The Wire" Guitar Cover
My Top 10 D.R.I.  Songs
My Top 10 D.R.I. Songs
DRI - Full Spead Ahead (1995 Full Album)
DRI - Full Spead Ahead (1995 Full Album)
Down To The Wire - Buffalo Springfield cover
Down To The Wire - Buffalo Springfield cover
D.R.I Full Speed Ahead (1995)
D.R.I Full Speed Ahead (1995)
Dorrough "Wired To The T" / DORROUGH MUSIC IN STORES NOW
Dorrough "Wired To The T" / DORROUGH MUSIC IN STORES NOW
Down To The Wire
Down To The Wire
Down To The Wire! Do or die second half. Madden 16 UT
Down To The Wire! Do or die second half. Madden 16 UT
DRI
DRI
D.R.I/Dirty Rotten Imbeciles Acid Rain Definition (1992)
D.R.I/Dirty Rotten Imbeciles Acid Rain Definition (1992)
D.R.I Drawn And Quartered Full Speed Ahead (1995)
D.R.I Drawn And Quartered Full Speed Ahead (1995)
D.R.I. - Problem Addict
D.R.I. - Problem Addict
D.R.I.
D.R.I.
Fates Warning - Down To The Wire (Cover)
Fates Warning - Down To The Wire (Cover)
DRI
DRI
D.R.I Music
D.R.I Music
Happy Canada Day - "Down To The Wire" (Neil Young) Ramble #9
Happy Canada Day - "Down To The Wire" (Neil Young) Ramble #9
Down To The Wire Rage Game - Madden NFL 16 - Madden Ultimate Team
Down To The Wire Rage Game - Madden NFL 16 - Madden Ultimate Team