LOADING ...

Luyện nghe bài hát Down To The Wire

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

When it down to the wire
No one help, every man for himself
When it down t the wire
You to do what you can for yourself
a contract out on me
Now there's no safe to be
I'm on the run all day and
Laying low, out of sight
I'm not sure if I can it
I know if I can make it
All the in the world
buy a true friend
When it down, down to the wire
When it comes down, to the wire
I'm so tired, but I don't go to sleep
How did I get in so
I learned something that I'd rather not
Maybe I could make it to mexico
I know way more than I'd to admit
And they know I know, why the hit
the not knowing when that I really dread
They'll be after me until I'm
it comes down to the wire
No one will help, man for himself
When it comes t the wire
You to do what you can for yourself
go to work, I can't go home
Gotta face it, I'm
Hiding every bush and tree
May be waiting for me
It could be someone I know
Can't of a worse way to go
Could even be a friend they hire
it comes down to the wire
When it down, down to the wire
When it comes down, to the wire

brecht]

Videos

D.R.I Down to the Wire HQ
D.R.I Down to the Wire HQ
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Down To The Wire" Guitar Cover
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Down To The Wire" Guitar Cover
D.R.I Down to the Wire Full Speed Ahead (1995)
D.R.I Down to the Wire Full Speed Ahead (1995)
DRI Stagedivers & Headbangers 2009
DRI Stagedivers & Headbangers 2009
D.R.I Full Speed Ahead (1995)
D.R.I Full Speed Ahead (1995)
Drive Slow (feat. Kanye West & GLC)
Drive Slow (feat. Kanye West & GLC)
DRI - Full Spead Ahead (1995 Full Album)
DRI - Full Spead Ahead (1995 Full Album)
SlayerJunkie69
SlayerJunkie69
D.R.I. - Tear It Down (Live At The Ritz 1987)
D.R.I. - Tear It Down (Live At The Ritz 1987)
Granger Smith - Backroad Song (Official Music Video)
Granger Smith - Backroad Song (Official Music Video)
Down To The Wire Rage Game - Madden NFL 16 - Madden Ultimate Team
Down To The Wire Rage Game - Madden NFL 16 - Madden Ultimate Team
Fates Warning - Down To The Wire (Cover)
Fates Warning - Down To The Wire (Cover)
D.R.I. thrash zone
D.R.I. thrash zone
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Think For Yourself" Guitar Cover
D.R.I. (Dirty Rotten Imbeciles) - "Think For Yourself" Guitar Cover
D.R.I. - 1988 Paris France Backstage Interview -
D.R.I. - 1988 Paris France Backstage Interview -
D.R.I Music
D.R.I Music
Down To The Wire!! Choke? 80K wager -Madden 16 Ultimate Team
Down To The Wire!! Choke? 80K wager -Madden 16 Ultimate Team
dirty rotten imbeciles. (DRI). cover video
dirty rotten imbeciles. (DRI). cover video
Felix Griffin- Zips In The Wire
Felix Griffin- Zips In The Wire
CRAZY WAGER VERSUS CULLENBURGER! FLASHBACK DJAX UP FOR GRABS! DOWN TO THE WIRE! MUT 16
CRAZY WAGER VERSUS CULLENBURGER! FLASHBACK DJAX UP FOR GRABS! DOWN TO THE WIRE! MUT 16