LOADING ...

Luyện nghe bài hát Doug Sahm

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Give me a
When yer strung out or you're bored
Been so and heavy
But now you think I'm
on me, lean on me
Give it a try, it won't
Leave it with the and the capers and the dirt

Had a who died today
Got a long distance
Who knows or when or how
But I'd do to see his face now
Lean on me, on me
bam, Doug Sahm
Get my brains from a plant

You ain't got the in the line
Stick the ones who never
Get put out by the

I was one for pictures yeah
You could hang up on the
Start 'em up in my head
Wait for them to
go get wrong, real real gone
Raise a to the Polaroid ghost
And let some fall

You ain't got the in the line
with the ones who never
Get put out by the

Videos

You Am I - 11 Doug Sahm (Live at Luna Park)
You Am I - 11 Doug Sahm (Live at Luna Park)
YOU AM I  - DOUG SAHM
YOU AM I - DOUG SAHM
Doug Sahm
Doug Sahm
Doug Sahm - "Medocino" [Live from Austin TX]
Doug Sahm - "Medocino" [Live from Austin TX]
You Am I
You Am I
Judge Roy
Judge Roy
You Am I - Damage
You Am I - Damage
You Am I - Trike
You Am I - Trike
Doug Sahm- "It's Gonna Be Easy"
Doug Sahm- "It's Gonna Be Easy"
You Am I - Young Man's Blues - Live 1996
You Am I - Young Man's Blues - Live 1996
you am i
you am i
You Am I - I'm a mess
You Am I - I'm a mess
Hiss Golden Messenger - At The Crossroads (Doug Sahm)
Hiss Golden Messenger - At The Crossroads (Doug Sahm)
You Am I - Beautiful Girl
You Am I - Beautiful Girl
Doug Sahm
Doug Sahm
Doug Sahm Recording Session Part 2
Doug Sahm Recording Session Part 2
Doug Sahm-Nitty Gritty.m4v
Doug Sahm-Nitty Gritty.m4v
Doug Sahm Band ~ Is anybody going to San Antone.wmv
Doug Sahm Band ~ Is anybody going to San Antone.wmv
You Am I - 04 Kick A Hole In The Sky (Live at Luna Park)
You Am I - 04 Kick A Hole In The Sky (Live at Luna Park)
Doug Sahm & the Sons of Sahm (1994)
Doug Sahm & the Sons of Sahm (1994)