LOADING ...

Luyện nghe bài hát Doug Sahm

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Give me a
When yer out or when you're bored
so long and heavy
But now you think I'm
on me, lean on me
Give it a try, it hurt
Leave it with the and the capers and the dirt

Had a friend who today
Got a long call
Who knows what or or how
But what I'd do to see his now
Lean on me, on me
bam, Doug Sahm
Get my brains from a garden

You got the truth in the line
Stick with the ones who
Get put out by the

I never was one for yeah
You hang up on the wall
Start 'em up here in my
Wait for them to
Let's go get wrong, real gone
Raise a toast to the ghost
And let some water

You got the truth in the line
Stick with the ones who
Get put out by the

Videos

You Am I - 11 Doug Sahm (Live at Luna Park)
You Am I - 11 Doug Sahm (Live at Luna Park)
YOU AM I  - DOUG SAHM
YOU AM I - DOUG SAHM
Doug Sahm
Doug Sahm
Doug Sahm - "Medocino" [Live from Austin TX]
Doug Sahm - "Medocino" [Live from Austin TX]
Judge Roy
Judge Roy
You Am I - I'm a mess
You Am I - I'm a mess
YOU AM I - Sweet life
YOU AM I - Sweet life
You Am I
You Am I
Doug Sahm- "It's Gonna Be Easy"
Doug Sahm- "It's Gonna Be Easy"
Doug Sahm - If I Should Lose You / Think It Over (Live) [Audio Only]
Doug Sahm - If I Should Lose You / Think It Over (Live) [Audio Only]
You Am I - Interview (ABC Arts Show, June 1995)
You Am I - Interview (ABC Arts Show, June 1995)
Texas Me - Tribute to Doug Sahm at Strange Brew
Texas Me - Tribute to Doug Sahm at Strange Brew
You Am I - Young Man's Blues - Live 1996
You Am I - Young Man's Blues - Live 1996
You Am I - Dress Me Slowly Album Launch (Luna Park)
You Am I - Dress Me Slowly Album Launch (Luna Park)
Weary Boys - Tiny Teeny Bopper - Doug Sahm's "Mendicino"
Weary Boys - Tiny Teeny Bopper - Doug Sahm's "Mendicino"
You Am I - 2001-12-15 - Meredith Music Festival - complete audience tape
You Am I - 2001-12-15 - Meredith Music Festival - complete audience tape
Doug Sahm Recording Session Part 2
Doug Sahm Recording Session Part 2
Doug Sahm
Doug Sahm
Doug Sahm - I Can't Go Back To Austin
Doug Sahm - I Can't Go Back To Austin
Doug Sahm-Nitty Gritty.m4v
Doug Sahm-Nitty Gritty.m4v