LOADING ...

Luyện nghe bài hát Dont Let Me Down

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Don't let me down, let me down again
Don't let me down, don't let me again
Don't let me down, don't let me down
Don't let me down, don't let me down

Swelled up oh my the girl got beat
And the stupid mother who made you think so
That punk is a coward, let be told
I voices in the night that are electric

He kicks the shit out of her, he's heartless
She leave, she has low self esteem
He's got gravitational
Sucks her body till her heart and her grow cold

Hang in there, use your
How can I love you after dead?
Hang in there, keep
How can I love you dying?

Here's you got to tell him
I'm thinking of a picture that's keeping me in
You're causing me a glitch 'cause jealousy is such a bitch
I by emancipate myself from that

You can consider free to flirt and chat
whoever you want it should have always been that way
The way you flaunt the way that you play
My mind is slate, I'm pretending you're erased
You cannot let me down when I cannot see face

in there, use your head
How can I you after you're dead?
Hang in there, trying
How can I you after dying?

Ode to a beat up girl, I know you're out
Stronger you think, stand up if you care
Get up off the ground, don't let me
Get up off the ground, don't let me

Hang in there use your
How can I love you after you're
Hang in keep trying
How can I love you after

And you, I'm a let you pass without you're ass
I'm above it you hurt someone I love
It takes two to a thing go right and that's trite
But one to sneak and weasel through the night

If you her again, I'll fuck you up
If you hurt her again, fuck you up, fuck you up
If you hurt her again, fuck you up
If you hurt her again, I'll fuck you up, you up

Videos

311 - DLMD
311 - DLMD
311 - Down
311 - Down
311 - Don't Let Me Down - Live - Atlanta 2013
311 - Don't Let Me Down - Live - Atlanta 2013
311 "Dont let me down" - Drum Cover
311 "Dont let me down" - Drum Cover
The Dirty Heads - Lay Me Down ft. Rome of Sublime
The Dirty Heads - Lay Me Down ft. Rome of Sublime
Don't Stay Home/Visit/Don't Let Me Down - 311, 311 Cruise 2013
Don't Stay Home/Visit/Don't Let Me Down - 311, 311 Cruise 2013
311-Don't Let me Down
311-Don't Let me Down
311 Cruise 2013 - Deck show 1
311 Cruise 2013 - Deck show 1
(HD) Don't Let Me Down (DLMD) - 311 Day 2012 - 3/11/12
(HD) Don't Let Me Down (DLMD) - 311 Day 2012 - 3/11/12
311 "Don't let me Down" *HD* - Live @ Tabernacle Atlanta 2014
311 "Don't let me Down" *HD* - Live @ Tabernacle Atlanta 2014
311 - DLMD (Jiffy Lube Live, 7-29-11)
311 - DLMD (Jiffy Lube Live, 7-29-11)
311 Dont Let Me Down live @ Pow Wow
311 Dont Let Me Down live @ Pow Wow
Don't let me down...
Don't let me down...
311 Don't Let Me Down (ending only) - Live at 311 Day 2012
311 Don't Let Me Down (ending only) - Live at 311 Day 2012
Sublime - Caress Me Down
Sublime - Caress Me Down
311 Day 2008 Don't Let Me Down dlmd
311 Day 2008 Don't Let Me Down dlmd
Porão311 - Don't let me Down
Porão311 - Don't let me Down
311 - Don't let me Down (Cover)
311 - Don't let me Down (Cover)
311 - DLMD.avi
311 - DLMD.avi
311- Dont Let Me Down (DLMD) (guitar  cover)
311- Dont Let Me Down (DLMD) (guitar cover)