LOADING ...

Luyện nghe bài hát Done Hanging On Maybe

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

Last night I the sweetest words
But if I wasn't'
I might have remembered more of she said
There were sounds of
And of grace

I've down and I've been waiting
she comes here she comes

Now day has found me
And if I wasn't so
I'd have in the morning holding her tight
With of promise
And shades of

I've down and I've been waiting
Here she comes here she

I'm done hanging on

I'll say the sweetest words
But if I'm not I might not remember
To say just what I

With sounds of
And of grace

I'm hanging on maybe

I don't wanna go, she don't go,
We don't need to go this is ours tonight

Videos

Done Hangin' On Maybe
Done Hangin' On Maybe
Top Tracks - Evan and Jaron
Top Tracks - Evan and Jaron
Done Hangin' on Maybe (Austin Mahone Video)
Done Hangin' on Maybe (Austin Mahone Video)
Outerspace
Outerspace
Crazy for This Girl
Crazy for This Girl
Evan And Jaron - Crazy for This Girl
Evan And Jaron - Crazy for This Girl
Evan and jaron - Outerspace
Evan and jaron - Outerspace
Johnny Stimson - Honeymoon (Go Lyrics) Pa'Key
Johnny Stimson - Honeymoon (Go Lyrics) Pa'Key
Couldn't Care Less About
Couldn't Care Less About
Ready Or Not
Ready Or Not
Pick Up The Phone
Pick Up The Phone
I Could Fall
I Could Fall
Songs I love💜💜💙💙
Songs I love💜💜💙💙
Hanging by a Moment
Hanging by a Moment
Evan and Jaron "Crazy For This Girl"
Evan and Jaron "Crazy For This Girl"
On The Bus
On The Bus
Wouldn't It Be Nice To Be Proud
Wouldn't It Be Nice To Be Proud
Youth
Youth
Slow Rock / Easy Listening / Alternative / Love Songs/ Greatest Hits
Slow Rock / Easy Listening / Alternative / Love Songs/ Greatest Hits
Memories
Memories