LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Pray

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

DON'T
and i you
i you too
i you
and i in you
and i you
cause you know to do
i you
i hope you are true
it make it easier it wont make it strong
you want it you want it so wrong
you're breathing in
inside
you're breaking in it wont ever die

i around you
i am the side
keep things you
wait until its
i move so
i am the one
i found in
the won

pray
on broken wings like broken need broken strings
on dirty knees like dirty needs breed dirty

Videos

Don't Pray - 16 Volt
Don't Pray - 16 Volt
16 Volt - Don't Pray
16 Volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16Volt- Don't Pray guitar cover
16Volt- Don't Pray guitar cover
16volt - Don't Pray Lyrics
16volt - Don't Pray Lyrics
SuperCoolNothing
SuperCoolNothing
16 Volt - The Dreams That Rot in Your Heart (live 1996)
16 Volt - The Dreams That Rot in Your Heart (live 1996)
16 Volt - Happy Pill
16 Volt - Happy Pill
16volt
16volt
16volt
16volt
SEE ME RIVER Don't Pray for Blood
SEE ME RIVER Don't Pray for Blood
16volt
16volt
16 Volt - Therapy
16 Volt - Therapy
16 Volt - Moutheater
16 Volt - Moutheater
16 volt
16 volt
16Volt
16Volt
16 Volt
16 Volt
16 Volt - Suffering You
16 Volt - Suffering You