LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Pray

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

DON'T
and i you
i you too
i you
and i in you
and i you
cause you what to do
i you
i hope you are true
it wont it easier it wont make it strong
you it forever you want it so wrong
breathing in circles
leaving
you're in pieces it wont ever die

i around you
i am the side
keep things you
until its time
i so slowly
i am the one
i found in
the won

pray
on broken wings like things need broken strings
on dirty knees like needs breed dirty seeds

Videos

Don't Pray - 16 Volt
Don't Pray - 16 Volt
16 Volt - Don't Pray
16 Volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
Don't Pray
Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
Don't Pray
Don't Pray
16Volt- Don't Pray guitar cover
16Volt- Don't Pray guitar cover
16volt - Don't Pray Lyrics
16volt - Don't Pray Lyrics
16 Volt - Suffering You
16 Volt - Suffering You
16Volt - I fail truth
16Volt - I fail truth
16 Volt - Alkali
16 Volt - Alkali
16 Volt - Blackbird
16 Volt - Blackbird
SuperCoolNothing
SuperCoolNothing
16 Volt - Alkali
16 Volt - Alkali
16 Volt
16 Volt
16 Volt
16 Volt
16 Volt - Happy Pill
16 Volt - Happy Pill
16 Volt - Ghost
16 Volt - Ghost
SuperCoolNothing V2.0
SuperCoolNothing V2.0