LOADING ...

Luyện nghe bài hát Don't Pray

Hướng dẫn luyện nghe

Bạn hãy nghe bài hát và điền từ còn thiếu vào các ô trống.
Sau khi điền hết, bạn nhấn nút gửi bài ở phía dưới để được chấm điểm.
Với những câu trả lời sai, bạn hãy rê chuột lên ô nhập để xem đáp án đúng.
Nếu bạn muốn luyện nghe lại với các ô trống khác thì click vào link "Làm lại bài điền từ khác" ở cuối bài.

Bắt đầu làm bài nào

DON'T
and i you
i you too
i you
and i in you
and i you
cause you know to do
i you
i you are true true
it wont make it it wont make it strong
you it forever you want it so wrong
breathing in circles
leaving
you're breaking in pieces it wont die

i around you
i am the side
keep things you
wait its time
i so slowly
i am the one
i found in
the won

pray
on broken wings like broken things need strings
on dirty knees like needs breed dirty seeds

Videos

Don't Pray - 16 Volt
Don't Pray - 16 Volt
16 Volt - Don't Pray
16 Volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
16volt - Don't Pray
Don't Pray
Don't Pray
Don't Pray
Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16Volt- Don't Pray guitar cover
16Volt- Don't Pray guitar cover
16 Volt Don't Pray
16 Volt Don't Pray
16volt - Don't Pray Lyrics
16volt - Don't Pray Lyrics
16 Volt - The Error
16 Volt - The Error
SuperCoolNothing V2.0
SuperCoolNothing V2.0
These Wicked Rivers - Don't Pray For Me
These Wicked Rivers - Don't Pray For Me
16 Volt - The Carrion
16 Volt - The Carrion
16 Volt - The End Of It All
16 Volt - The End Of It All
SuperCoolNothing
SuperCoolNothing
16 Volt - Happy Pill
16 Volt - Happy Pill
16 Volt
16 Volt
16 Volt - Moutheater
16 Volt - Moutheater
Top Tracks - 16Volt
Top Tracks - 16Volt
Eric Powells Lost Ringer Music.
Eric Powells Lost Ringer Music.